Neemia 11:1-36

  • Ierusalimul este repopulat (1-36)

11  Prinții poporului locuiau în Ierusalim.+ Restul poporului a aruncat sorții+ pentru ca unu din zece să fie adus să locuiască în Ierusalim, orașul sfânt; ceilalți nouă au rămas în celelalte orașe.  Mai mult, poporul i-a binecuvântat pe toți cei care s-au oferit să locuiască în Ierusalim.  Acestea sunt căpeteniile provinciei care au locuit în Ierusalim. (Ceilalți din Israel, preoții, leviții, slujitorii de la templu*+ și fiii slujitorilor lui Solomon+ au locuit în celelalte orașe ale lui Iuda, fiecare pe proprietatea lui, în orașul lui.+  În Ierusalim au mai locuit unii din tribul lui Iuda și din tribul lui Beniamin.) Din tribul lui Iuda erau: Ataia, fiul lui Ozia, fiul lui Zaharia, fiul lui Amaria, fiul lui Șefatia, fiul lui Mahalalel, dintre fiii lui Pereț,+  și Maaseia, fiul lui Baruc, fiul lui Col-Hoze, fiul lui Hazaia, fiul lui Adaia, fiul lui Ioiarib, fiul lui Zaharia, din familia șelaniților.  Toți fiii lui Pereț care au locuit în Ierusalim erau 468 de bărbați capabili.  Aceștia erau din tribul lui Beniamin: Sallu,+ fiul lui Meșulam, fiul lui Ioed, fiul lui Pedaia, fiul lui Colaia, fiul lui Maaseia, fiul lui Itiel, fiul lui Ieșaia,  și după el casa lui Gabai și a lui Salai, 928;  și Ioel, fiul lui Zicri, era supraveghetorul lor, iar Iuda, fiul lui Hasenua, era al doilea peste oraș. 10  Dintre preoți: Iedaia, fiul lui Ioiarib, Iachin,+ 11  Seraia, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub,+ un conducător al casei* adevăratului Dumnezeu, 12  și frații lor care munceau la casă, 822; Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pelalia, fiul lui Amți, fiul lui Zaharia, fiul lui Pașhur,+ fiul lui Malchia, 13  și frații lui, capi ai caselor părintești, 242; Amașai, fiul lui Azareel, fiul lui Ahzai, fiul lui Meșilemot, fiul lui Imer, 14  și frații lor, care erau bărbați puternici și curajoși, 128; supraveghetorul lor era Zabdiel, membru al unei familii de seamă. 15  Dintre leviți: Șemaia,+ fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, fiul lui Buni, 16  Șabetai+ și Iozabad,+ dintre căpeteniile leviților, care supravegheau treburile din afara casei adevăratului Dumnezeu, 17  Matania,+ fiul lui Mica, fiul lui Zabdi, fiul lui Asaf,+ dirijorul corului, care conducea cântările de laudă în timpul rugăciunii,+ Bacbuchia, ajutorul său, și Abda, fiul lui Șamua, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun.+ 18  Toți leviții din orașul sfânt erau 284. 19  Portarii erau Acub, Talmon+ și frații lor, care stăteau de pază la porți, 172. 20  Ceilalți din Israel, ceilalți preoți și ceilalți leviți erau în toate celelalte orașe din Iuda, fiecare pe proprietatea pe care o moștenise*. 21  Slujitorii de la templu*+ locuiau în Ofel;+ peste slujitorii de la templu erau numiți Țiha și Ghișpa. 22  Supraveghetorul leviților din Ierusalim era Uzi, fiul lui Bani, fiul lui Hașabia, fiul lui Matania,+ fiul lui Mica, dintre fiii lui Asaf, cântăreții; el răspundea de lucrarea de la casa adevăratului Dumnezeu. 23  Căci exista o poruncă a regelui cu privire la cântăreți+ și o prevedere ca ei să primească ce aveau nevoie în fiecare zi. 24  Petahia, fiul lui Meșezabel, dintre fiii lui Zerah, fiul lui Iuda, era sfătuitorul regelui* în orice chestiune privitoare la popor. 25  În ce privește așezările și teritoriile acestora, unii din tribul lui Iuda au locuit în Chiriat-Arba+ și în localitățile care țineau de ea*, în Dibon și în localitățile care țineau de el, în Iecabțeel+ și în așezările din apropierea lui, 26  în Ieșua, în Molada,+ în Bet-Pelet,+ 27  în Hațar-Șual,+ în Beer-Șeba și în localitățile care țineau de ea*, 28  în Țiclag,+ în Mecona și în localitățile care țineau de ea*, 29  în En-Rimon,+ în Țora+ și în Iarmut, 30  în Zanoah,+ în Adulam și în așezările din apropierea lor, în Lachiș+ și în teritoriile acestuia, precum și în Azeca+ și în localitățile care țineau de ea*. Ei s-au stabilit* de la Beer-Șeba până la Valea lui Hinom.+ 31  Cei din tribul lui Beniamin au locuit în Gheba,+ Micmaș, Aia, Betel+ și localitățile care țineau de el*, 32  Anatot,+ Nob,+ Anania, 33  Hațor, Rama,+ Ghitaim, 34  Hadid, Țeboim, Nebalat, 35  Lod și Ono,+ valea meșteșugarilor. 36  Unele grupuri de leviți din Iuda au fost repartizate în Beniamin.

Note de subsol

Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „templului”.
Sau „în moștenirea lui”.
Sau „Netinimii”. Lit. „Cei dăruiți”.
Lit. „era la mâna regelui”.
Sau „din jur”.
Sau „din jur”.
Sau „din jur”.
Sau „din jur”.
Sau „și-au așezat tabăra”.
Sau „din jur”.