După Marcu 3:1-35

  • Este vindecat un om cu o mână atrofiată (1-6)

  • O mare mulțime pe țărm (7-12)

  • Cei 12 apostoli (13-19)

  • Blasfemia împotriva spiritului sfânt (20-30)

  • Mama și frații lui Isus (31-35)

3  Isus a intrat din nou într-o sinagogă și acolo era un om cu o mână atrofiată*.+  Fariseii îl urmăreau cu atenție ca să vadă dacă avea să-l vindece pe omul acela în sabat, ca să-l poată acuza.  El i-a zis omului cu mâna atrofiată*: „Ridică-te și vino în mijloc!”.  Apoi i-a întrebat: „Este permis în sabat să faci un lucru bun sau un lucru rău, să salvezi sau să iei o viață*?”.+ Dar ei tăceau.  După ce s-a uitat de jur împrejur la ei plin de indignare și adânc mâhnit din cauza insensibilității inimii lor,+ i-a zis omului: „Întinde-ți mâna!”. El a întins-o, iar mâna i s-a vindecat.  Atunci fariseii au ieșit și au început imediat să comploteze împreună cu membrii partidului lui Irod+ împotriva lui ca să-l omoare.  Dar Isus a plecat spre mare cu discipolii săi. Și o mare mulțime din Galileea și din Iudeea l-a urmat.+  Chiar și din Ierusalim, din Idumeea, de dincolo de Iordan și din jurul Tirului și al Sidonului a venit la el o mare mulțime când a auzit câte lucruri făcea.  Și el le-a spus discipolilor lui să-i pregătească o barcă mică, pentru ca mulțimea să nu-l înghesuie. 10  Întrucât îi vindecase pe mulți, toți cei grav bolnavi se îmbulzeau în jurul lui ca să-l atingă.+ 11  Chiar și spiritele necurate*,+ ori de câte ori îl vedeau, se plecau înaintea lui și strigau: „Tu ești Fiul lui Dumnezeu!”.+ 12  Însă el le-a poruncit cu fermitate de mai multe ori să nu le spună altora cine este el.+ 13  Apoi a urcat pe un munte și i-a chemat pe cei pe care a vrut să-i aleagă,+ iar ei au venit la el.+ 14  Și a format* un grup de 12 bărbați, pe care i-a numit „apostoli”. Aceștia aveau să-l însoțească, iar el avea să-i trimită să predice 15  și să le dea autoritatea de a scoate demoni.+ 16  Iată grupul celor 12+ pe care l-a format*: Simon (pe care l-a numit și Petru),+ 17  Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele său (pe aceștia i-a numit și Boanerghes, care înseamnă „Fiii Tunetului”),+ 18  Andrei, Filip, Bartolomeu, Matei, Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, Simon Cananeanul* 19  și Iuda Iscariot, care mai târziu l-a trădat pe Isus. Apoi el a intrat într-o casă. 20  Mulțimea s-a adunat din nou, astfel că ei nu puteau nici măcar să mănânce. 21  Dar, auzind de toate acestea, rudele sale au venit să-l prindă, căci ziceau: „Și-a pierdut mințile”.+ 22  De asemenea, scribii care coborâseră de la Ierusalim ziceau: „Îl are pe Beelzebub* și scoate demonii cu ajutorul conducătorului demonilor”.+ 23  Atunci Isus i-a chemat la el și, folosind ilustrări, le-a spus: „Cum poate Satan să-l scoată pe Satan? 24  Dacă un regat se dezbină și se ridică împotriva lui însuși, regatul acela nu poate dăinui+ 25  și, dacă o casă se dezbină și se ridică împotriva ei înseși, casa aceea nu va putea dăinui. 26  La fel, dacă Satan s-a ridicat împotriva lui însuși și s-a dezbinat, nu poate dăinui, ci își găsește sfârșitul. 27  Nimeni care intră în casa unui om puternic nu poate să-i fure acestuia bunurile dacă nu-l leagă mai întâi. Abia apoi îi poate jefui casa. 28  Adevărat vă spun că totul le va fi iertat fiilor oamenilor, indiferent ce păcate ar comite și ce blasfemii ar spune. 29  Dar cine spune blasfemii împotriva spiritului sfânt nu va fi iertat niciodată,+ ci se face vinovat de un păcat veșnic”.+ 30  Isus a spus aceasta pentru că ziceau: „Are spirit necurat”.+ 31  Atunci au venit mama și frații lui.+ Ei au rămas afară și au trimis pe cineva înăuntru ca să-l cheme.+ 32  În jurul lui stătea o mulțime de oameni și i s-a zis: „Iată că mama ta și frații tăi sunt afară și întreabă de tine”.+ 33  Dar el le-a răspuns: „Cine sunt mama mea și frații mei?”. 34  Apoi s-a uitat la cei care stăteau în jurul lui și a zis: „Iată-i pe mama mea și pe frații mei!+ 35  Cine face voința lui Dumnezeu, acela îmi este frate, soră și mamă”.+

Note de subsol

Sau „paralizată”.
Sau „paralizată”.
Sau „un suflet”.
Sau „cei posedați de spirite necurate”.
Sau „a numit”.
Sau „l-a numit”.
Însemnând, din câte se pare, „Cel zelos”; nu înseamnă că era originar din Canaan sau din Cana.
Denumire atribuită lui Satan.