După Marcu 15:1-47

  • Isus înaintea lui Pilat (1-15)

  • Este batjocorit în public (16-20)

  • Este țintuit pe stâlp la Golgota (21-32)

  • Moartea lui Isus (33-41)

  • Înmormântarea lui Isus (42-47)

15  De îndată ce s-au ivit zorile, preoții principali cu bătrânii și cu scribii, da, tot Sanhedrinul, au ținut sfat. Și, după ce l-au legat pe Isus, l-au dus și l-au predat lui Pilat.+  Atunci Pilat l-a întrebat: „Ești tu regele iudeilor?”.+ El a răspuns: „Chiar tu o spui!”.+  Dar preoții principali îl acuzau de multe lucruri.  Și Pilat l-a întrebat din nou: „Nu răspunzi nimic?+ Iată câte acuzații ți se aduc”.+  Dar Isus n-a mai răspuns nimic, astfel că Pilat a rămas uimit.+  La fiecare sărbătoare, el obișnuia să elibereze un deținut, pe care îl cerea mulțimea.+  Pe atunci, un om numit Baraba era închis împreună cu rebelii care comiseseră o crimă în timpul unei rebeliuni.  Mulțimea a urcat și a început să-i ceară lui Pilat să facă ceea ce făcea el de obicei pentru ei.  El le-a spus: „Vreți să vi-l eliberez pe regele iudeilor?”.+ 10  Căci Pilat știa că din invidie îl predaseră preoții principali.+ 11  Dar preoții principali au instigat mulțimea ca să ceară să fie eliberat mai degrabă Baraba.+ 12  Pilat le-a zis din nou: „Atunci ce să fac cu cel pe care îl numiți regele iudeilor?”.+ 13  Ei au strigat din nou: „Pe stâlp cu el!”.+ 14  Dar Pilat i-a întrebat: „De ce? Ce rău a făcut?”. Însă ei strigau și mai tare: „Pe stâlp cu el!”.+ 15  Atunci Pilat, dorind să facă pe plac mulțimii, li l-a eliberat pe Baraba și, după ce a poruncit ca Isus să fie biciuit,+ l-a predat ca să fie țintuit pe stâlp.+ 16  Soldații l-au dus în curtea palatului guvernatorului și au chemat tot corpul de soldați.+ 17  Ei l-au îmbrăcat în purpură, au împletit o coroană de spini și i-au pus-o pe cap. 18  Și au început să-i zică: „Salutare, rege al iudeilor!”.+ 19  De asemenea, îl loveau peste cap cu o trestie și îl scuipau. Apoi, așezându-se în genunchi, s-au plecat înaintea lui*. 20  În cele din urmă, după ce și-au bătut joc de el, i-au scos veșmântul de purpură și l-au îmbrăcat cu veșmintele sale. Apoi l-au dus afară ca să-l țintuiască pe stâlp.+ 21  Pe acolo trecea un om care venea din afara orașului, Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, și i-au poruncit* să ducă stâlpul de tortură*.+ 22  Și l-au dus pe Isus în locul numit Golgota, care, tradus, înseamnă „Locul Craniului”.+ 23  Aici au încercat să-i dea vin amestecat cu smirnă,+ cu efect amețitor*, dar el n-a vrut să-l ia. 24  L-au țintuit pe stâlp și au împărțit între ei veșmintele sale* aruncând sorții pentru ele ca să stabilească ce să ia fiecare.+ 25  Era ceasul al treilea* când l-au țintuit pe stâlp. 26  Inscripția cu acuzația care i s-a adus era: „Regele iudeilor”.+ 27  Lângă el au țintuit pe stâlp doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui.+ 28  ——* 29  Și trecătorii îl insultau, dând din cap+ și zicând: „Huo! Tu, care ziceai că dărâmi templul și îl zidești în trei zile,+ 30  salvează-te și coboară de pe stâlpul de tortură*!”. 31  Preoții principali împreună cu scribii își băteau și ei joc de el zicând: „Pe alții i-a salvat, iar pe el nu se poate salva!+ 32  Să coboare acum Cristosul, regele Israelului, de pe stâlpul de tortură*, ca să vedem și să credem!”.+ Până și cei care erau pe stâlpi, lângă el, îl batjocoreau.+ 33  De la ceasul al șaselea*, în toată țara s-a făcut întuneric până la ceasul al nouălea*.+ 34  La ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare: „Eli, Eli, lama sabactani?”, care, tradus, înseamnă: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit?”.+ 35  Auzind aceasta, unii dintre cei care erau în apropiere au zis: „Ascultați! Îl cheamă pe Ilie”. 36  Atunci cineva a alergat, a îmbibat un burete în vin acru, l-a înfipt într-o trestie și i l-a dat să bea,+ zicând: „Lăsați-l! Să vedem dacă vine Ilie să-l dea jos!”. 37  Dar Isus a scos un strigăt puternic și și-a dat ultima suflare.+ 38  Și perdeaua sanctuarului+ s-a rupt în două, de sus până jos.+ 39  Când a văzut că și-a dat ultima suflare în acele împrejurări, centurionul care stătea în fața lui a zis: „Într-adevăr, omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!”.+ 40  Acolo erau și niște femei care priveau de la distanță, printre care Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic și a lui Iose, și Salome,+ 41  care îl însoțiseră și îi slujiseră+ când el era în Galileea, precum și multe alte femei care urcaseră cu el la Ierusalim. 42  Întrucât era Pregătirea, adică ziua dinaintea sabatului, și era deja după-amiază târziu, 43  Iosif din Arimateea, un membru respectat al Consiliului, care aștepta și el Regatul lui Dumnezeu, și-a făcut curaj și a intrat la Pilat ca să ceară corpul lui Isus.+ 44  Dar Pilat s-a întrebat dacă era posibil ca Isus să fie deja mort și, chemându-l pe centurion, l-a întrebat dacă Isus murise. 45  Centurionul i-a confirmat lucrul acesta, astfel că el i-a permis lui Iosif să ia corpul. 46  Iosif a cumpărat pânză de in fină, l-a dat jos pe Isus, l-a înfășurat în pânza de in fină și l-a pus într-un mormânt*+ săpat într-o stâncă; apoi a rostogolit o piatră la intrarea în mormânt.+ 47  Dar Maria Magdalena și Maria, mama lui Iose, au rămas să se uite la locul unde fusese pus Isus.+

Note de subsol

Sau „i-au adus omagiu”.
Sau „l-au obligat să îndeplinească un serviciu”.
Sau „narcotic”.
Sau „veșmintele sale de deasupra”.
Adică aproximativ ora 9.
Adică aproximativ ora 15.
Adică aproximativ ora 12.
Sau „mormânt de amintire”.