După Marcu 10:1-52

  • Căsătoria și divorțul (1-12)

  • Isus binecuvântează copiii (13-16)

  • Întrebarea unui om bogat (17-25)

  • Sacrificii pentru Regat (26-31)

  • Isus prezice din nou moartea sa (32-34)

  • Cererea lui Iacov și a lui Ioan (35-45)

    • Isus, o răscumpărare pentru mulți (45)

  • Este vindecat un orb pe nume Bartimeu (46-52)

10  Isus a plecat de acolo și s-a dus dincolo de Iordan, la hotarele Iudeei, iar mulțimile s-au strâns din nou la el. Și, așa cum făcea de obicei, el a început din nou să le învețe.+  Atunci niște farisei s-au apropiat de el ca să-l pună la încercare și l-au întrebat dacă îi este permis unui bărbat să divorțeze de soție.+  El le-a răspuns: „Ce v-a poruncit Moise?”.  Ei au zis: „Moise a permis ca bărbatul să scrie un certificat de divorț și să divorțeze de ea”.+  Dar Isus le-a zis: „Din cauza inimii voastre împietrite+ a scris el această poruncă pentru voi.+  Totuși, de la începutul creației, «El i-a făcut bărbat și femeie»+  și, «de aceea, bărbatul îi va lăsa pe tatăl său și pe mama sa,+  iar cei doi vor fi o singură carne».+ Astfel, nu mai sunt doi, ci o singură carne.  Deci ce a pus Dumnezeu în același jug omul să nu despartă”.+ 10  Când se aflau din nou în casă, discipolii l-au întrebat cu privire la lucrul acesta. 11  El le-a zis: „Cine divorțează de soția lui și se căsătorește cu alta se face vinovat de adulter+ față de ea, 12  iar dacă o femeie, după ce a divorțat de soțul ei, se căsătorește cu altul, se face vinovată de adulter”.+ 13  Atunci oamenii au început să aducă la el copilași ca să-i atingă, dar discipolii i-au mustrat.+ 14  Văzând aceasta, Isus s-a indignat și le-a zis: „Lăsați copilașii să vină la mine! Nu încercați să-i opriți, căci Regatul lui Dumnezeu este al celor ca ei!+ 15  Adevărat vă spun că cine nu primește Regatul lui Dumnezeu ca un copilaș nu va intra nicidecum în el”.+ 16  Și a luat copiii în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei.+ 17  În timp ce el își continua drumul, un om a alergat și a căzut în genunchi înaintea lui, întrebându-l: „Bunule Învățător, ce trebuie să fac pentru a moșteni viața veșnică?”.+ 18  Isus i-a zis: „De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun, în afară de unul singur: Dumnezeu.+ 19  Cunoști poruncile: să nu ucizi,+ să nu comiți adulter,+ să nu furi,+ să nu depui mărturie mincinoasă,+ să nu înșeli,+ să-i onorezi pe tatăl tău și pe mama ta”.+ 20  Omul i-a zis: „Învățătorule, toate aceste lucruri le respect din tinerețea mea”. 21  Isus l-a privit și a simțit iubire pentru el; și i-a zis: „Un singur lucru îți lipsește: Du-te, vinde ce ai și dă-le banii săracilor, iar astfel vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă”.+ 22  Dar, auzind acest răspuns, omul s-a întristat și a plecat mâhnit, căci avea multe bunuri.+ 23  După ce s-a uitat în jur, Isus le-a zis discipolilor săi: „Cât de greu va fi pentru cei care au bani să intre în Regatul lui Dumnezeu!”.+ 24  Dar discipolii au fost uimiți de cuvintele sale. Atunci Isus le-a zis: „Copii, cât de greu se intră în Regatul lui Dumnezeu! 25  Este mai ușor pentru o cămilă să treacă prin urechea acului decât pentru un bogat să intre în Regatul lui Dumnezeu”.+ 26  Ei au fost și mai uluiți și i-au zis*: „Atunci cine poate fi salvat?”.+ 27  Uitându-se țintă la ei, Isus a spus: „Pentru oameni lucrul acesta este imposibil, dar nu și pentru Dumnezeu, căci pentru Dumnezeu toate sunt posibile”.+ 28  Petru i-a zis: „Iată că noi am lăsat totul și te-am urmat”.+ 29  Isus a spus: „Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau mamă sau tată sau copii sau ogoare pentru mine și pentru vestea bună+ 30  și care să nu primească de 100 de ori mai mult acum, în acest timp – case, frați, surori, mame, copii și ogoare, împreună cu persecuții+ – , iar în sistemul* viitor, viață veșnică. 31  Dar mulți care sunt cei dintâi vor fi cei din urmă și cei din urmă vor fi cei dintâi”.+ 32  În timp ce urcau pe drumul spre Ierusalim, Isus mergea înaintea lor. Și discipolii erau uimiți, dar cei care îi urmau au început să se teamă. Din nou, el i-a luat deoparte pe Cei doisprezece și a început să le spună lucrurile care aveau să i se întâmple:+ 33  „Iată că urcăm la Ierusalim și Fiul omului va fi predat preoților principali și scribilor. Ei îl vor condamna la moarte și îl vor preda oamenilor națiunilor, 34  iar aceștia îl vor batjocori, îl vor scuipa, îl vor biciui și îl vor omorî, dar după trei zile el se va scula din morți”.+ 35  Iacov și Ioan, fiii lui Zebedei,+ s-au apropiat de el și i-au zis: „Învățătorule, am vrea să faci pentru noi ce-ți vom cere”.+ 36  El i-a întrebat: „Ce vreți să fac pentru voi?”, 37  iar ei au răspuns: „Fă să stăm unul la dreapta și altul la stânga ta, în gloria ta”.+ 38  Dar Isus le-a spus: „Nu știți ce cereți. Puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu sau să fiți botezați cu botezul cu care sunt botezat eu?”.+ 39  Ei i-au zis: „Putem”. Atunci Isus le-a zis: „Paharul pe care îl beau eu îl veți bea și voi și cu botezul cu care sunt botezat eu veți fi botezați și voi.+ 40  Totuși, a sta la dreapta sau la stânga mea nu este ceva ce eu pot să dau, ci aceste locuri le aparțin celor cărora le-au fost pregătite”. 41  Când ceilalți zece au aflat ce făcuseră Iacov și Ioan, s-au indignat.+ 42  Dar Isus i-a chemat pe toți la el și le-a zis: „Așa cum știți, cei care par să conducă* națiunile stăpânesc peste ele și cei mari ai lor exercită autoritate asupra lor.+ 43  Între voi nu trebuie să fie așa, ci oricine vrea să fie mare printre voi trebuie să fie slujitorul vostru+ 44  și oricine vrea să fie primul printre voi trebuie să fie sclavul tuturor. 45  Pentru că nici Fiul omului n-a venit să i se slujească, ci să slujească+ și să-și dea viața* ca răscumpărare pentru mulți*”.+ 46  Apoi au ajuns la Ierihon. Dar, pe când el și discipolii săi ieșeau din Ierihon însoțiți de o mulțime foarte mare, Bartimeu (fiul lui Timeu), un cerșetor orb, stătea la marginea drumului.+ 47  Când a auzit că trecea Isus Nazarineanul, a început să strige: „Fiul lui David,+ Isus, îndură-te de mine!”.+ 48  Atunci mulți au început să-l mustre spunându-i să tacă, dar el striga și mai tare: „Fiul lui David, îndură-te de mine!”. 49  Isus s-a oprit și a zis: „Chemați-l la mine!”. Și l-au chemat pe orb zicându-i: „Curaj! Ridică-te, te cheamă!”. 50  Atunci el și-a aruncat mantia, a sărit în picioare și s-a dus la Isus. 51  Isus i-a zis: „Ce vrei să fac pentru tine?”. Orbul i-a spus: „Rabuni*, să-mi recapăt vederea!”. 52  Și Isus i-a zis: „Du-te, credința ta te-a vindecat!”.+ Și imediat el și-a recăpătat vederea+ și a început să meargă după Isus, pe drum.

Note de subsol

Sau, posibil, „și-au zis unul altuia”.
Sau „era (epoca)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Sau „cei care sunt considerați conducători”.
Sau „sufletul”.
Sau „în schimbul multora”.
Însemnând „Învățător”.