După Marcu 1:1-45

  • Ioan Botezătorul predică (1-8)

  • Botezul lui Isus (9-11)

  • Isus este ispitit de Satan (12, 13)

  • Isus începe să predice în Galileea (14, 15)

  • Sunt chemați primii discipoli (16-20)

  • Este scos un spirit necurat (21-28)

  • Isus vindecă mulți oameni în Capernaum (29-34)

  • Isus se roagă într-un loc retras (35-39)

  • Este vindecat un lepros (40-45)

1  Începutul veștii bune* despre Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu:  În cartea profetului Isaia este scris: („Iată că îl trimit pe mesagerul meu înaintea ta*, iar el îți va pregăti calea.”)+  „Glasul cuiva strigă în pustiu: «Pregătiți calea lui Iehova*! Faceți drepte cărările sale!»”.+  Ioan Botezătorul era în pustiu, predicând botezul ca simbol al căinței pentru iertarea păcatelor.+  Toți cei din ținutul Iudeei și toți locuitorii Ierusalimului se duceau la Ioan. Ei își mărturiseau deschis păcatele și erau botezați* de el în râul Iordan.+  Ioan purta un veșmânt din păr de cămilă și o centură de piele în jurul mijlocului;+ el mânca lăcuste și miere sălbatică.+  Și predica: „După mine vine cineva mai puternic decât mine, iar eu nu sunt demn să mă aplec ca să-i dezleg curelele de la sandale.+  Eu v-am botezat cu apă, dar el vă va boteza cu spirit sfânt”.+  În zilele acelea, Isus a venit din Nazaretul Galileei și a fost botezat de Ioan în Iordan.+ 10  Imediat ce s-a ridicat din apă, el a văzut cerurile deschizându-se și spiritul coborând peste el, ca un porumbel.+ 11  Și din ceruri s-a auzit un glas: „Tu ești Fiul meu, cel iubit! Eu te-am aprobat”.+ 12  Imediat, spiritul l-a impulsionat să se ducă în pustiu. 13  El a rămas în pustiu 40 de zile și acolo a fost ispitit de Satan.+ Era cu animalele sălbatice, iar îngerii îi slujeau.+ 14  După ce Ioan a fost arestat, Isus s-a dus în Galileea.+ Acolo, el a predicat vestea bună a lui Dumnezeu,+ 15  zicând: „Timpul fixat a sosit și Regatul lui Dumnezeu s-a apropiat. Căiți-vă+ și credeți în vestea bună!”. 16  În timp ce mergea de-a lungul Mării Galileei, i-a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui,+ aruncându-și plasele de pescuit în mare,+ fiindcă erau pescari.+ 17  Isus le-a zis: „Urmați-mă și vă voi face pescari de oameni!”.+ 18  Și ei și-au lăsat imediat plasele de pescuit și l-au urmat.+ 19  Mergând puțin mai departe, i-a văzut pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau în barca lor și își reparau plasele de pescuit.+ 20  El i-a chemat imediat, iar ei l-au lăsat pe tatăl lor, Zebedei, în barcă împreună cu angajații lui și l-au urmat. 21  Și au intrat în Capernaum. De îndată ce a început sabatul, el a intrat în sinagogă și a început să predea.+ 22  Oamenii erau uluiți de modul său de a preda, pentru că el îi învăța ca o persoană cu autoritate, nu ca scribii.+ 23  Chiar atunci, în sinagoga lor era un om stăpânit de un spirit necurat, care a strigat: 24  „Ce-avem noi de-a face cu tine, Isus Nazarineanule?+ Ai venit să ne distrugi? Știu prea bine cine ești: Sfântul lui Dumnezeu!”.+ 25  Dar Isus l-a mustrat zicând: „Taci și ieși din el!”. 26  Și spiritul necurat, după ce i-a provocat omului convulsii și a urlat cât a putut de tare, a ieșit din el. 27  Și toți erau atât de uluiți, încât au început să vorbească între ei și să zică: „Ce este aceasta? Este o învățătură nouă*! El le poruncește cu autoritate chiar și spiritelor necurate, iar ele îl ascultă”. 28  Și vestea despre el s-a răspândit repede peste tot, în tot ținutul Galileei. 29  După ce au plecat din sinagogă, Isus, Iacov și Ioan s-au dus împreună cu Simon și cu Andrei la casa acestora.+ 30  Soacra+ lui Simon zăcea în pat cu febră; imediat, ei i-au vorbit lui Isus despre ea. 31  Atunci el s-a dus la ea, a luat-o de mână și a ridicat-o. Și febra a lăsat-o, iar ea a început să le slujească. 32  După lăsarea serii, când soarele apusese, oamenii au început să aducă la el toți bolnavii și demonizații.+ 33  Tot orașul era adunat la ușa casei. 34  Astfel, el a vindecat mulți oameni care sufereau de diferite boli+ și a scos mulți demoni, dar nu-i lăsa pe demoni să vorbească, fiindcă știau că el era Cristos*. 35  Dis-de-dimineață, în timp ce era încă întuneric, s-a ridicat, a ieșit și a plecat într-un loc retras, iar acolo a început să se roage.+ 36  Dar Simon și cei ce erau cu el s-au dus să-l caute 37  și, după ce l-au găsit, i-au zis: „Toți te caută”. 38  Însă el le-a spus: „Să ne ducem în altă parte, în localitățile învecinate, ca să predic și acolo, căci de aceea am venit”.+ 39  Și a străbătut toată Galileea, predicând în sinagogile lor și scoțând demonii.+ 40  Și la el a venit un lepros, care l-a implorat în genunchi zicându-i: „Dacă vrei, poți să mă cureți”.+ 41  Atunci Isus, cuprins de milă, și-a întins mâna, l-a atins și i-a zis: „Vreau! Fii curățat!”.+ 42  Și imediat lepra i-a dispărut și el a devenit curat. 43  Isus l-a trimis îndată de acolo, poruncindu-i cu fermitate: 44  „Vezi să nu spui nimănui nimic, ci du-te, arată-te preotului și oferă pentru purificarea ta lucrurile pe care le-a poruncit Moise,+ ca mărturie pentru ei*”.+ 45  Dar, după ce a plecat, omul a început să le vorbească tuturor despre cele întâmplate și să răspândească vestea peste tot, astfel că Isus nu mai putea să intre în niciun oraș fără să treacă neobservat. De aceea, el rămânea în locuri retrase, în afara orașelor. Totuși, oamenii veneau la el din toate părțile.+

Note de subsol

Sau „evangheliei”.
Lit. „înaintea feței tale”.
Sau „cufundați”.
Sau „un nou mod de a învăța”.
Sau, posibil, „știau cine era el”.
Probabil cu referire la preoți.