Isaia 15:1-9

  • Judecată împotriva Moabului (1-9)

15  Judecată împotriva Moabului:+ Pentru că a fost pustiit într-o noapte,Arul+ din Moab a fost redus la tăcere. Pentru că a fost pustiit într-o noapte,Chirul+ din Moab a fost redus la tăcere.   A urcat la Casă* și la Dibon,+la locurile înalte ca să plângă. Moabul se tânguiește pentru Nebo+ și pentru Medeba.+ Toate capetele sunt rase,+ toate bărbile sunt tăiate.+   Pe străzile lui, oamenii sunt îmbrăcați cu pânză de sac. Pe acoperișuri și în piețele publice, toți se tânguiesc;ei coboară plângând.+   Hesbonul și Eleale+ strigă;glasul lor se aude până la Iahaț.+ De aceea strigă bărbații înarmați ai Moabului. El* tremură.   Inima mea strigă de durere pentru Moab. Fugarii lui au ajuns până la Țoar+ și până la Eglat-Șelișia.+ Toți urcă plângând urcușul Luhitului.Pe drumul spre Horonaim, ei strigă din cauza nenorocirii.+   Pentru că apele Nimrimului au secat;iarba verde s-a uscat,iarba s-a dus și nu mai este nimic verde.   De aceea, ei duc cu ei ce a mai rămas din rezervele și din bogățiile lor,trecând valea* cu plopi.   Strigătele se aud în tot teritoriul Moabului.+ Tânguirile ajung până la Eglaim;tânguirile ajung până la Beer-Elim.   Căci apele Dimonului s-au umplut de sânge.Și voi mai aduce ceva peste Dimon: un leu împotriva celor din Moab care scapăși împotriva celor rămași în țară.+

Note de subsol

Sau „Templu”.
Sau „Sufletul lui”.
Sau „uedul”. Vezi Glosarul.