Iosua 6:1-27

  • Căderea zidului Ierihonului (1-21)

  • Rahav și familia ei sunt cruțați (22-27)

6  Ierihonul era bine închis din cauza israeliților; nimeni nu ieșea și nimeni nu intra.+  Și Iehova i-a zis lui Iosua: „Iată că am dat în mâna ta Ierihonul, pe regele lui și pe războinicii lui viteji.+  Voi, toți bărbații de război, să mărșăluiți în jurul orașului, făcând înconjurul orașului o dată. Așa să faci șase zile.  Șapte preoți să meargă cu șapte corni de berbec înaintea Arcei. Dar în a șaptea zi să mărșăluiți în jurul orașului de șapte ori și preoții să sune din corni.+  Când vor suna din cornii de berbec – de îndată ce veți auzi sunetul* cornilor – , toți soldații să scoată un strigăt puternic de luptă. Atunci zidul orașului va cădea la pământ,+ iar soldații vor trebui să urce, fiecare drept înainte”.  Iosua, fiul lui Nun, a chemat preoții și le-a zis: „Luați arca legământului și șapte preoți să meargă cu șapte corni de berbec înaintea Arcei lui Iehova”.+  Apoi le-a zis soldaților: „Duceți-vă și mărșăluiți în jurul orașului, iar bărbații înarmați+ să meargă înaintea Arcei lui Iehova”.  Și, așa cum a poruncit Iosua, cei șapte preoți care mergeau cu șapte corni de berbec înaintea lui Iehova au pornit și au sunat din corni, iar arca legământului lui Iehova venea în urma lor.  Bărbații înarmați mergeau înaintea preoților care sunau din corni, iar garda din spate venea după Arcă în sunetul neîntrerupt al cornilor. 10  Iosua le poruncise soldaților: „Să nu strigați și să nu vi se audă glasul. Să nu vă iasă niciun cuvânt din gură până în ziua când vă voi spune: «Strigați!». Atunci să strigați”. 11  El a poruncit ca Arca lui Iehova să înconjoare orașul, făcând înconjurul o dată; apoi ei s-au întors în tabără și au rămas peste noapte acolo. 12  În dimineața următoare, Iosua s-a sculat devreme, iar preoții au luat Arca+ lui Iehova. 13  Și șapte preoți cu șapte corni de berbec au mers înaintea Arcei lui Iehova, sunând neîntrerupt din corni. Bărbații înarmați mergeau înaintea lor, în timp ce garda din spate venea după Arca lui Iehova în sunetul neîntrerupt al cornilor. 14  A doua zi au mărșăluit în jurul orașului o dată, apoi s-au întors în tabără. Așa au făcut șase zile.+ 15  În a șaptea zi s-au sculat devreme, la revărsatul zorilor, și au mărșăluit în jurul orașului, în același fel, de șapte ori. Doar în ziua aceea au mărșăluit în jurul orașului de șapte ori.+ 16  A șaptea oară, preoții au sunat din corni, iar Iosua le-a zis soldaților: „Strigați,+ căci Iehova v-a dat orașul! 17  Orașul, cu tot ce este în el, trebuie să fie distrus*;+ tot orașul îi aparține lui Iehova. Numai Rahav,+ prostituata, să rămână în viață, ea și toți cei ce sunt cu ea în casă, căci i-a ascuns pe spionii trimiși de noi.+ 18  Iar voi stați departe de ceea ce este dedicat distrugerii*+ ca să nu vă doriți vreun lucru dedicat distrugerii și să-l luați+ și, astfel, să faceți din tabăra Israelului un lucru dedicat distrugerii, aducând nenorocirea* asupra ei.+ 19  Însă tot argintul, aurul și obiectele de aramă și de fier sunt sfinte pentru Iehova.+ Acestea trebuie să intre în tezaurul lui Iehova”.+ 20  Când s-a sunat din corni, soldații au strigat.+ Și, îndată ce soldații au auzit sunetul cornilor și au scos un strigăt puternic de luptă, zidul a căzut la pământ.+ Apoi soldații au urcat în oraș, fiecare drept înainte. Și au cucerit orașul. 21  Au nimicit* cu sabia tot ce era în oraș: bărbați și femei, tineri și bătrâni, tauri, oi și măgari.+ 22  Iosua le-a zis celor doi bărbați care spionaseră țara: „Intrați în casa prostituatei și scoateți-i de acolo pe femeia aceea și pe toți ai ei, așa cum i-ați jurat”.+ 23  Și tinerii care spionaseră țara au intrat și i-au scos pe Rahav, pe tatăl ei, pe mama ei, pe frații ei și pe toți ai ei; da, i-au scos pe toți membrii familiei ei+ și i-au dus în siguranță într-un loc din afara taberei Israelului. 24  Apoi au ars orașul și tot ce era în el. Dar argintul, aurul și obiectele de aramă și de fier le-au dat pentru tezaurul casei lui Iehova.+ 25  Doar Rahav, prostituata, precum și casa tatălui ei și toți ai ei au fost cruțați de Iosua.+ Ea locuiește în Israel și în ziua de azi,+ fiindcă i-a ascuns pe bărbații trimiși de Iosua să spioneze Ierihonul.+ 26  Atunci Iosua a făcut următorul jurământ*: „Blestemat să fie înaintea lui Iehova omul care va încerca să reconstruiască orașul acesta, Ierihonul! Cu prețul vieții întâiului său născut să-i pună temelia și cu prețul vieții celui mai mic fiu al său să-i pună porțile!”.+ 27  Astfel, Iehova a fost cu Iosua,+ iar faima lui s-a răspândit pe tot pământul.+

Note de subsol

Sau „sunetul lung și puternic al”.
Sau „să fie dedicat distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „necazul”, „ostracizarea”.
Sau „Au dedicat distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau, posibil, „a pus poporul să facă următorul jurământ”.