Iosua 19:1-51

  • Moștenirea lui Simeon (1-9)

  • Moștenirea lui Zabulon (10-16)

  • Moștenirea lui Isahar (17-23)

  • Moștenirea lui Așer (24-31)

  • Moștenirea lui Neftali (32-39)

  • Moștenirea lui Dan (40-48)

  • Moștenirea lui Iosua (49-51)

19  Apoi, a doua oară, a ieșit la sorți+ partea lui Simeon, a tribului lui Simeon,+ după familiile lui. Moștenirea lui a fost în mijlocul moștenirii lui Iuda.+  Moștenirea lui a fost: Beer-Șeba+ cu Șeba, Molada,+  Hațar-Șual,+ Bala, Ețem,+  Eltolad,+ Betul, Horma,  Țiclag,+ Bet-Marcabot, Hațar-Susa,  Bet-Lebaot+ și Șaruhen – 13 orașe și așezările din apropierea lor;  Ain, Rimon, Eter și Așan+ – 4 orașe și așezările din apropierea lor;  precum și toate așezările care erau în jurul acestor orașe, până la Baalat-Beer, sau Rama din sud. Aceasta a fost moștenirea tribului lui Simeon, după familiile lui.  Moștenirea urmașilor lui Simeon a fost luată din partea care i-a revenit lui Iuda, pentru că partea lui Iuda era prea mare pentru el. Astfel, urmașii lui Simeon au primit o proprietate în mijlocul moștenirii lui.+ 10  Apoi, a treia oară, a ieșit la sorți+ partea urmașilor lui Zabulon,+ după familiile lor, iar hotarul moștenirii lor se întindea până la Sarid. 11  Hotarul lor urca spre vest, până la Mareal, continua până la Dabeșet și apoi până la valea* din fața Iocneamului. 12  De la Sarid mergea spre est, spre răsărit, până la hotarul Chislot-Taborului, continua până la Daberat+ și urca la Iafia. 13  De acolo continua spre est, spre răsărit, pe la Gat-Hefer,+ pe la Et-Cațin, ieșea la Rimon și se întindea până la Nea. 14  Și hotarul se întorcea spre nord, spre Hanaton, și se termina la valea Iftah-El; 15  teritoriul lor includea Catatul, Nahalalul, Șimronul,+ Idala și Betleemul+ – 12 orașe și așezările din apropierea lor. 16  Aceasta a fost moștenirea urmașilor lui Zabulon, după familiile lor.+ Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 17  A patra oară a ieșit la sorți+ partea lui Isahar,+ a urmașilor lui Isahar, după familiile lor. 18  Hotarul lor ajungea la Izreel,+ Chesulot, Sunem,+ 19  Hafaraim, Șion, Anaharat, 20  Rabit, Chișion, Ebeț, 21  Remet, En-Ganim,+ En-Hada și Bet-Pațeț. 22  Și hotarul ajungea la Tabor,+ Șahațuma și Bet-Șemeș și hotarul lor se termina la Iordan – 16 orașe și așezările din apropierea lor. 23  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Isahar, după familiile lui,+ orașele și așezările din apropierea lor. 24  Apoi, a cincea oară, a ieșit la sorți+ partea tribului lui Așer,+ după familiile lui. 25  Hotarul lor era Helcat,+ Hali, Beten, Acșaf, 26  Alamelec, Amad și Mișal. Spre vest ajungea la Carmel+ și la Șihor-Libnat, 27  apoi se întorcea spre est, până la Bet-Dagon, și ajungea la Zabulon și în nordul văii Iftah-El, la Bet-Emec și Neiel și se întindea până la Cabul, în stânga, 28  până la Ebron, Rehob, Hamon și Cana și până la Sidonul cel Mare.+ 29  Și hotarul se întorcea spre Rama, până la orașul fortificat Tir.+ Apoi hotarul se întorcea spre Hosa și se termina la mare, în regiunea Aczibului, 30  Umei, Afecului+ și Rehobului+ – 22 de orașe și așezările din apropierea lor. 31  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Așer, după familiile lui.+ Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 32  A șasea oară a ieșit la sorți+ partea urmașilor lui Neftali, a urmașilor lui Neftali, după familiile lor. 33  Hotarul lor era de la Helef, de la copacul cel mare din Țaananim,+ trecea prin Adami-Necheb și Iabneel până la Lacum și se termina la Iordan. 34  Hotarul se întorcea spre vest, până la Aznot-Tabor, se întindea de acolo spre Huccoc, ajungea la Zabulon, la sud, și la Așer, la vest, și la Iuda*, la Iordan, spre est. 35  Orașele fortificate erau: Țidim, Țer, Hammat,+ Racat, Chineret, 36  Adama, Rama, Hațor,+ 37  Chedeș,+ Edrei, En-Hațor, 38  Iiron, Migdal-El, Horem, Bet-Anat și Bet-Șemeș+ – 19 orașe și așezările din apropierea lor. 39  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Neftali, după familiile lui,+ orașele și așezările din apropierea lor. 40  A șaptea oară a ieșit la sorți+ partea tribului lui Dan,+ după familiile lui. 41  Hotarul moștenirii lor era Țora,+ Eștaol, Ir-Șemeș, 42  Șaalabin,+ Aialon,+ Itla, 43  Elon, Timna,+ Ecron,+ 44  Elteche, Ghibeton,+ Baalat, 45  Iehud, Bene-Berac, Gat-Rimon,+ 46  Me-Iarcon și Racon și hotarul trecea prin fața orașului Iope.+ 47  Dar teritoriul urmașilor lui Dan era prea mic pentru ei.+ De aceea, ei au urcat și au luptat împotriva Leșemului,+ l-au cucerit și l-au trecut prin ascuțișul sabiei. Apoi l-au luat în stăpânire, s-au stabilit în el și i-au schimbat numele din Leșem în Dan, după numele strămoșului lor Dan.+ 48  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Dan, după familiile lui. Acestea au fost orașele și așezările din apropierea lor. 49  Astfel, ei au terminat împărțirea țării pe teritorii. Apoi israeliții i-au dat lui Iosua, fiul lui Nun, o moștenire în mijlocul lor. 50  La porunca lui Iehova, i-au dat orașul pe care l-a cerut, Timnat-Serahul,+ în regiunea muntoasă a lui Efraim. El a reconstruit orașul și s-a stabilit acolo. 51  Acestea au fost moștenirile pe care preotul Eleazar, Iosua, fiul lui Nun, și capii caselor părintești ale triburilor Israelului le-au repartizat+ prin tragere la sorți la Șilo,+ înaintea lui Iehova, la intrarea în cortul întâlnirii.+ Astfel, au terminat de împărțit țara.

Note de subsol

Sau „uedul”. Vezi Glosarul.
Din câte se pare, nu se referă la tribul lui Iuda, ci la familia unui bărbat din Iuda.