Iosua 15:1-63

  • Moștenirea lui Iuda (1-12)

  • Fiica lui Caleb primește teritoriu (13-19)

  • Orașele lui Iuda (20-63)

15  Teritoriul repartizat*+ tribului lui Iuda, după familiile lui, se întindea spre granița Edomului,+ până la pustiul Țin și până la capătul sudic al Neghevului.  Hotarul sudic începea de la capătul Mării Sărate*,+ de la golful care se întinde spre sud.  El continua spre sud, către urcușul Acrabim,+ trecea prin Țin, apoi din sud urca la Cades-Barnea,+ trecea prin Hețron, urca la Adar și se întorcea spre Carca.  Apoi trecea prin Ațmon,+ se întindea până la Valea* Egiptului+ și se termina la Mare*. Acesta era hotarul sudic.  Hotarul estic era Marea Sărată* până la gura de vărsare a* Iordanului, iar hotarul din colțul nordic începea la golful mării, la gura de vărsare a Iordanului.+  Hotarul urca până la Bet-Hogla,+ trecea pe la nord de Bet-Araba+ și apoi urca până la piatra lui Bohan,+ fiul lui Ruben.  Hotarul urca până la Debir, în valea Acor,+ și se întorcea spre nord, către Ghilgal,+ care este față în față cu urcușul Adumim, la sud de vale*. Și hotarul trecea pe la apele En-Șemeș+ și se termina la En-Roghel.+  Hotarul urca până la Valea Fiului lui Hinom,+ până la versantul sudic al orașului iebusiților,+ adică al Ierusalimului,+ și apoi urca până în vârful muntelui care este față în față cu Valea lui Hinom, la vest, și care se află la marginea Văii Refaimiților, la nord.  Din vârful muntelui, hotarul se întindea până la izvorul apelor Neftoah+ și continua până la orașele de pe muntele Efron. Și hotarul se întindea până la Baala, adică până la Chiriat-Iearim.+ 10  Hotarul se întorcea de la Baala spre vest, către muntele Seir, continua pe versantul nordic al muntelui Iearim, adică Chesalon, cobora la Bet-Șemeș+ și trecea prin Timna.+ 11  Și hotarul continua pe versantul nordic al Ecronului+ și se întindea până la Șicheron, traversa muntele Baala, apoi continua până la Iabneel și se termina la mare. 12  Hotarul vestic era țărmul Mării cea Mare*.+ Acesta era hotarul urmașilor lui Iuda, de jur împrejur, după familiile lor. 13  Și, așa cum i-a poruncit Iehova, Iosua i-a dat lui Caleb,+ fiul lui Iefune, o parte în mijlocul urmașilor lui Iuda, și anume Chiriat-Arba (Arba era tatăl lui Anac), adică Hebronul.+ 14  Astfel, Caleb i-a alungat de acolo pe cei trei fii ai lui Anac:+ Șeșai, Ahiman și Talmai,+ urmași ai lui Anac. 15  Apoi a urcat de acolo împotriva locuitorilor Debirului.+ (Numele Debirului fusese înainte Chiriat-Sefer.) 16  Atunci Caleb a zis: „Celui care va ataca Chiriat-Seferul și-l va cuceri i-o voi da de soție pe Acsa, fiica mea”. 17  Și Otniel,+ fiul lui Chenaz,+ fratele lui Caleb, l-a cucerit. El i-a dat-o deci de soție pe Acsa,+ fiica sa. 18  În timp ce mergea spre casă, ea își îndemna soțul să-i ceară tatălui ei un teren. Apoi ea a coborât de pe măgar*. Caleb a întrebat-o: „Ce dorești?”.+ 19  Ea a răspuns: „Dă-mi, te rog, o binecuvântare, căci mi-ai dat doar o bucată de pământ arid în sud*; dă-mi și Gulot-Maimul*”. Astfel, el i-a dat Gulotul de Sus și Gulotul de Jos. 20  Aceasta a fost moștenirea tribului lui Iuda, după familiile lui. 21  Orașele de la marginea tribului lui Iuda, spre granița Edomului,+ la sud, erau: Cabțeel, Eder, Iagur, 22  China, Dimona, Adada, 23  Chedeș, Hațor, Itnan, 24  Zif, Telem, Bealot, 25  Hațor-Hadata, Cheriot-Hețron, adică Hațor, 26  Amam, Șema, Molada,+ 27  Hațar-Gada, Heșmon, Bet-Pelet,+ 28  Hațar-Șual, Beer-Șeba,+ Biziotia, 29  Baala, Iim, Ețem, 30  Eltolad, Chesil, Horma,+ 31  Țiclag,+ Madmana, Sansana, 32  Lebaot, Șilhim, Ain și Rimon+ – în total, 29 de orașe, împreună cu așezările din apropierea lor. 33  În Șefela+ erau: Eștaol, Țora,+ Așna, 34  Zanoah, En-Ganim, Tapuah, Enam, 35  Iarmut, Adulam,+ Soco, Azeca,+ 36  Șaaraim,+ Aditaim, Ghedera și Ghederotaim* – 14 orașe și așezările din apropierea lor. 37  Țenan, Hadașa, Migdal-Gad, 38  Dilean, Mițpa, Iocteel, 39  Lachiș,+ Boțcat, Eglon, 40  Cabon, Lahmam, Chitliș, 41  Ghederot, Bet-Dagon, Naama și Macheda+ – 16 orașe și așezările din apropierea lor. 42  Libna,+ Eter, Așan,+ 43  Iftah, Așna, Nețib, 44  Cheila, Aczib și Mareșa – 9 orașe și așezările din apropierea lor. 45  Ecronul cu localitățile care țineau de el* și cu așezările din apropierea lui. 46  De la Ecron spre vest, tot teritoriul din jurul Asdodului și așezările din apropiere. 47  Asdodul,+ localitățile care țineau de el* și așezările din apropierea lui; Gaza,+ localitățile care țineau de ea și așezările din apropierea ei, până la Valea* Egiptului, Marea cea Mare* și regiunea de coastă.+ 48  În regiunea muntoasă: Șamir, Iatir,+ Soco, 49  Dana, Chiriat-Sana, adică Debir, 50  Anab, Eștemo,+ Anim, 51  Gosen,+ Holon, Ghilo+ – 11 orașe și așezările din apropierea lor. 52  Arab, Duma, Eșan, 53  Ianim, Bet-Tapuah, Afeca, 54  Humta, Chiriat-Arba, adică Hebron,+ și Țior – 9 orașe și așezările din apropierea lor. 55  Maon,+ Carmel, Zif,+ Iuta, 56  Izreel, Iocdeam, Zanoah, 57  Chen, Ghibea și Timna+ – 10 orașe și așezările din apropierea lor. 58  Halhul, Bet-Țur, Ghedor, 59  Maarat, Bet-Anot și Eltecon – 6 orașe și așezările din apropierea lor. 60  Chiriat-Baal, adică Chiriat-Iearim,+ și Raba – 2 orașe și așezările din apropierea lor. 61  În pustiu: Bet-Araba,+ Midin, Secaca, 62  Nibșan, Cetatea Sării și En-Ghedi+ – 6 orașe și așezările din apropierea lor. 63  Și bărbații lui Iuda n-au putut să-i alunge pe iebusiții+ care locuiau în Ierusalim,+ astfel că iebusiții locuiesc cu urmașii lui Iuda în Ierusalim și în ziua de azi.+

Note de subsol

Sau „dat prin tragere la sorți”.
Adică Marea Moartă.
Sau „Uedul”. Vezi Glosarul.
Adică Marea cea Mare, sau Marea Mediterană.
Adică Marea Moartă.
Sau „capătul”.
Sau „ued”. Vezi Glosarul.
Adică Marea Mediterană.
Sau, posibil, „ea a bătut din palme în timp ce era pe măgar”.
Sau „în Neghev”.
Însemnând „Bazinele de apă”.
Sau, posibil, „Ghedera și stânele ei”.
Sau „din jur”.
Sau „din jur”.
Sau „Uedul”. Vezi Glosarul.
Adică Marea Mediterană.