Iosua 13:1-33

  • Teritoriul care a mai rămas de cucerit (1-7)

  • Împărțirea țării la est de Iordan (8-14)

  • Moștenirea lui Ruben (15-23)

  • Moștenirea lui Gad (24-28)

  • Moștenirea lui Manase în est (29-32)

  • Iehova este moștenirea leviților (33)

13  Iosua era bătrân, înaintat în vârstă.+ De aceea, Iehova i-a zis: „Tu ai îmbătrânit, ești înaintat în vârstă. Dar a mai rămas de luat în stăpânire* o mare parte din țară.  Iată teritoriul care a mai rămas:+ toate regiunile filistenilor și ale gheșuriților+  (de la brațul Nilului*, care este la est de* Egipt, până la granița Ecronului, la nord; acest teritoriu era considerat canaanit),+ incluzând regiunile celor cinci domnitori ai filistenilor+ – Gaza, Asdod,+ Ascalon,+ Gat+ și Ecron;+ regiunea avimilor,+  la sud; toată țara canaaniților; Meara, care este a sidonienilor,+ până la Afec, până la hotarul amoriților;  țara ghebaliților+ și toată partea de est a Libanului, de la Baal-Gad, la poalele muntelui Hermon, până la Lebo-Hamat*;+  toată regiunea muntoasă din Liban+ până la Misrefot-Maim+ și tot teritoriul sidonienilor.+ Eu îi voi alunga* dinaintea israeliților.+ Tu trebuie numai să repartizezi țara ca moștenire Israelului, așa cum ți-am poruncit.+  Acum, împarte țara aceasta ca moștenire celor nouă triburi și unei jumătăți a tribului lui Manase”.+  Rubeniții și gadiții, împreună cu cealaltă jumătate de trib, și-au luat moștenirea pe care le-a dat-o Moise la est de Iordan, așa cum le-o dăduse Moise, slujitorul lui Iehova:+  de la Aroer,+ aflat la marginea Văii* Arnonului,+ inclusiv orașul din mijlocul văii și tot podișul* Medebei, până la Dibon, 10  și toate orașele lui Sihon, regele amoriților, care a domnit în Hesbon, până la hotarul amoniților,+ 11  Galaadul și teritoriul gheșuriților și al maacatiților,+ tot muntele Hermon și tot Basanul+ până la Salca,+ 12  tot domeniul regal al lui Og, din Basan, care a domnit în Aștarot și în Edrei. (El a fost unul dintre ultimii refaimiți.)+ Moise i-a înfrânt și i-a alungat*.+ 13  Dar israeliții nu i-au alungat*+ pe gheșuriți și pe maacatiți, căci gheșuriții și maacatiții locuiesc în mijlocul Israelului și în ziua de azi. 14  Numai tribului leviților Moise nu i-a dat o moștenire.+ Moștenirea lor sunt ofrandele prin foc pentru Iehova, Dumnezeul Israelului,+ așa cum le-a promis El.+ 15  Și Moise a dat o moștenire tribului rubeniților, după familiile lor, 16  iar teritoriul lor era de la Aroer, aflat la marginea Văii* Arnonului, și includea orașul din mijlocul văii și tot podișul de lângă Medeba, 17  Hesbonul și toate localitățile lui+ din podiș: Dibonul, Bamot-Baalul, Bet-Baal-Meonul,+ 18  Iahațul,+ Chedemotul,+ Mefaatul,+ 19  Chiriataimul, Sibma,+ Țeret-Șaharul, pe muntele din vale, 20  Bet-Peorul, povârnișurile Pisgăi,+ Bet-Ieșimotul,+ 21  toate orașele din podiș și tot domeniul regal al lui Sihon, regele amoriților, care a domnit la Hesbon.+ Moise i-a înfrânt pe el+ și pe căpeteniile madianite Evi, Rechem, Țur, Hur și Reba,+ vasali* ai lui Sihon, care locuiau în țară. 22  Printre cei pe care israeliții i-au ucis cu sabia s-a numărat și Balaam,+ fiul lui Beor, ghicitorul.+ 23  Hotarul rubeniților a fost Iordanul. Acest teritoriu a fost moștenirea rubeniților, după familiile lor, cu orașele și așezările din apropierea lor. 24  Apoi Moise a dat o moștenire tribului lui Gad, gadiților, după familiile lor. 25  Teritoriul lor cuprindea Iazerul,+ toate orașele Galaadului și jumătate din țara amoniților,+ până la Aroer, care este față în față cu Raba,+ 26  și de la Hesbon+ până la Ramat-Mițpe și Betonim și de la Mahanaim+ până la hotarul Debirului, 27  iar în vale, Bet-Haramul, Bet-Nimra,+ Sucotul+ și Țafonul, restul domeniului regal al lui Sihon, regele Hesbonului.+ Teritoriul lor se întindea la est de Iordan, având Iordanul ca hotar de la capătul sudic al Mării Chineret*.+ 28  Aceasta a fost moștenirea gadiților, după familiile lor, cu orașele și așezările din apropierea lor. 29  De asemenea, Moise a dat o moștenire unei jumătăți a tribului lui Manase și aceasta a fost a jumătății tribului lui Manase, după familiile lor.+ 30  Teritoriul lor se întindea de la Mahanaim+ și cuprindea tot Basanul, tot domeniul regal al lui Og, regele Basanului, și toate satele de corturi ale lui Iair,+ care sunt în Basan: 60 de localități. 31  Jumătate din Galaad, precum și Aștarotul și Edreiul,+ orașele din domeniul regal al lui Og, din Basan, le-au revenit fiilor lui Machir,+ fiul lui Manase, adică unei jumătăți dintre fiii lui Machir, după familiile lor. 32  Acestea au fost teritoriile pe care Moise li le-a dat ca moștenire în câmpiile aride ale Moabului, dincolo de Iordan, la est de Ierihon.+ 33  Dar tribului leviților Moise nu i-a dat nicio moștenire.+ Iehova, Dumnezeul Israelului, este moștenirea lor, așa cum le-a promis.+

Note de subsol

Sau „de cucerit”.
Sau „de la Sihor”.
Lit. „în fața”.
Sau „intrarea în Hamat”.
Sau „le voi lua teritoriul”.
Sau „Uedului”. Vezi Glosarul.
Sau „platoul”.
Sau „le-a luat teritoriul”.
Sau „nu le-au luat teritoriul”.
Sau „Uedului”. Vezi Glosarul.
Adică regi care îi erau supuși lui Sihon.
Adică lacul Ghenezaret, sau Marea Galileei.