Iosua 11:1-23

  • Orașele din nord sunt cucerite (1-15)

  • O enumerare a cuceririlor lui Iosua (16-23)

11  De îndată ce a auzit lucrul acesta, Iabin, regele Hațorului, le-a trimis un mesaj lui Iobab, regele Madonului,+ precum și regelui Șimronului, regelui Acșafului,+  regilor care erau în regiunea muntoasă de la nord, celor din câmpiile* de la sud de Chineret, celor din Șefela și de pe dealurile Dorului,+ la vest,  canaaniților+ de la est și de la vest, amoriților,+ hetiților, fereziților, iebusiților din regiunea muntoasă și heviților+ de la poalele Hermonului,+ în ținutul Mițpa.  Ei au ieșit deci cu toate armatele lor, o mulțime numeroasă ca firele de nisip de pe țărmul mării, și cu foarte mulți cai și care de război.  Toți acești regi au stabilit un loc de întâlnire; astfel, ei au venit și și-au așezat taberele împreună la apele de la Merom ca să lupte împotriva Israelului.  Atunci Iehova i-a spus lui Iosua: „Nu te teme de ei,+ căci mâine, pe vremea aceasta, îi voi da pe toți în mâna Israelului și îi vei ucide. Să tai tendoanele cailor lor+ și să arzi carele lor în foc”.  Iosua împreună cu toți oamenii de război i-au atacat pe neașteptate la apele de la Merom.  Și Iehova i-a dat în mâna Israelului.+ Aceștia i-au înfrânt și i-au urmărit până la Sidonul cel Mare,+ până la Misrefot-Maim+ și până la valea Mițpa, spre est. I-au lovit până n-a mai rămas nimeni în viață.+  Apoi Iosua le-a făcut așa cum îi spusese Iehova: a tăiat tendoanele cailor lor și a ars carele lor în foc.+ 10  Mai mult, Iosua s-a întors și a cucerit Hațorul și l-a omorât cu sabia pe regele lui,+ pentru că Hațorul fusese înainte cel mai important dintre toate aceste regate. 11  I-a omorât cu sabia pe toți oamenii* din el, nimicindu-i*.+ N-a mai rămas nimic care avea suflare.+ Apoi a dat foc Hațorului. 12  Iosua a cucerit toate orașele acestor regi și i-a omorât cu sabia pe toți regii lor.+ I-a nimicit*,+ așa cum poruncise Moise, slujitorul lui Iehova. 13  Dar Israelul n-a ars niciunul dintre orașele așezate pe coline, în afară de Hațor; acesta a fost singurul pe care Iosua l-a ars. 14  Israeliții au luat pentru ei toată prada din aceste orașe și animalele.+ Însă i-au omorât cu sabia pe toți oamenii.+ N-au lăsat pe nimeni care avea suflare.+ 15  Așa cum îi poruncise Iehova slujitorului său Moise, așa i-a poruncit Moise lui Iosua+ și așa a făcut Iosua. N-a lăsat neîmplinit nimic din tot ce-i poruncise Iehova lui Moise.+ 16  Iosua a cucerit toată această țară, regiunea muntoasă a lui Iuda, tot Neghevul,+ tot ținutul Gosen, Șefela,+ Araba+ și regiunea muntoasă a Israelului cu dealurile* ei, 17  de la muntele Halac, ce se înalță spre Seir, până la Baal-Gad,+ în valea Libanului, la poalele muntelui Hermon,+ și i-a prins pe toți regii lor, i-a înfrânt și i-a omorât. 18  Iosua a purtat război mult timp cu toți acești regi. 19  Niciun oraș n-a făcut pace cu israeliții, în afară de heviții care locuiau în Gabaon.+ Pe toate celelalte le-au cucerit prin război.+ 20  Căci Iehova a permis ca ei* să se încăpățâneze+ și să poarte război împotriva Israelului, pentru ca el să-i nimicească*, fără să le arate îndurare.+ Trebuiau să fie nimiciți, așa cum îi poruncise Iehova lui Moise.+ 21  Tot atunci, Iosua i-a nimicit pe anachimii+ din regiunea muntoasă, din Hebron, din Debir, din Anab și din toată regiunea muntoasă a lui Iuda și din toată regiunea muntoasă a Israelului. Iosua i-a nimicit și le-a distrus orașele*.+ 22  N-a mai rămas niciun anachim în țara israeliților. Au rămas+ doar în Gaza,+ în Gat+ și în Asdod.+ 23  Astfel, Iosua a luat în stăpânire toată țara, așa cum îi promisese Iehova lui Moise;+ apoi Iosua le-a dat-o ca moștenire israeliților, împărțind-o pe triburi, potrivit părților care le reveneau.+ Și în țară n-a mai fost război.+

Note de subsol

Sau „Araba”.
Sau „toate sufletele”.
Sau „dedicându-i distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „I-a dedicat distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „Șefela”.
Lit. „inima lor”.
Sau „să-i dedice distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „i-a dedicat distrugerii pe ei și orașele lor”. Vezi Glosarul, „Dedicat distrugerii”.