După Ioan 9:1-41

  • Isus vindecă un orb din naștere (1-12)

  • Omul vindecat este luat la întrebări de farisei (13-34)

  • Fariseii sunt orbi (35-41)

9  În timp ce mergea, a văzut un om care era orb din naștere.  Discipolii săi l-au întrebat: „Rabi,+ cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui, de s-a născut orb?”.  Isus a răspuns: „Nici omul acesta n-a păcătuit, nici părinții lui. Lucrurile stau astfel pentru ca în el să fie dezvăluite lucrările lui Dumnezeu.+  Trebuie să înfăptuim cât este ziuă lucrările Celui care m-a trimis.+ Vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra.  Cât timp sunt în lume, sunt lumina lumii”.+  După ce a spus aceste lucruri, a scuipat pe pământ, a făcut puțin noroi cu saliva sa, a întins noroiul pe ochii omului+  și i-a spus: „Du-te și spală-te în bazinul Siloam” (care se traduce „Trimis”). El s-a dus și s-a spălat, iar când s-a întors, vedea.+  Vecinii și cei care îl văzuseră până atunci cerșind au zis: „Nu este acesta omul care stătea și cerșea?”.  Unii ziceau: „El este”. Alții ziceau: „Nu, dar seamănă cu el”. Omul spunea: „Eu sunt”. 10  Ei l-au întrebat: „Atunci cum ți-au fost deschiși ochii?”. 11  El a răspuns: „Omul care se numește Isus a făcut puțin noroi, mi l-a întins pe ochi și mi-a zis: «Du-te la Siloam și spală-te».+ Eu m-am dus, m-am spălat și mi-am căpătat vederea”. 12  Atunci ei l-au întrebat: „Unde este omul acela?”. El a spus: „Nu știu”. 13  Și ei l-au dus la farisei pe cel ce fusese orb. 14  Ziua în care Isus a făcut noroiul și i-a deschis ochii+ era sabat.+ 15  Fariseii l-au întrebat și ei cum și-a căpătat vederea. El le-a zis: „Mi-a pus puțin noroi pe ochi, iar eu m-am spălat și acum văd”. 16  Atunci unii dintre farisei au zis: „Omul acela nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ține sabatul”.+ Alții au zis: „Cum poate un om care este un păcătos să facă astfel de miracole*?”.+ Și era dezbinare între ei.+ 17  Ei l-au întrebat din nou pe omul orb: „Tu ce spui despre el? Căci ție ți-a deschis ochii!”. Omul a răspuns: „Este profet”. 18  Totuși, iudeii n-au crezut că el fusese orb și că își căpătase vederea. De aceea, i-au chemat pe părinții omului care acum vedea 19  și i-au întrebat: „Acesta este fiul vostru despre care spuneți că s-a născut orb? Cum de vede acum?”. 20  Părinții lui au răspuns: „Știm că acesta este fiul nostru și că s-a născut orb. 21  Dar, cum de vede acum, nu știm; sau cine i-a deschis ochii, nu știm. Întrebați-l pe el. Este major. Să vorbească el pentru sine”. 22  Părinții lui au spus aceste lucruri pentru că se temeau de iudei,+ căci iudeii se înțeleseseră ca, dacă cineva îl recunoștea pe Isus drept Cristosul, să fie dat afară din sinagogă.+ 23  De aceea au spus părinții lui: „Este major. Întrebați-l pe el”. 24  Ei l-au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-au zis: „Dă-i glorie lui Dumnezeu!* Noi știm că omul acesta este un păcătos”. 25  El a răspuns: „Dacă este un păcătos, nu știu. Un lucru știu: că eram orb și acum văd”. 26  Atunci ei i-au zis: „Ce ți-a făcut? Cum ți-a deschis ochii?”. 27  El le-a răspuns: „V-am spus deja și n-ați ascultat. De ce vreți să auziți din nou? Doar nu vreți să deveniți și voi discipolii lui!”. 28  Atunci i-au spus cu dispreț: „Tu ești discipolul acelui om! Noi suntem discipolii lui Moise. 29  Știm că Dumnezeu i-a vorbit lui Moise, dar acest om nu știm de unde este”. 30  Omul le-a răspuns: „Curios lucru! El mi-a deschis ochii, și totuși voi nu știți de unde este! 31  Știm că Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși,+ dar, dacă cineva se teme de Dumnezeu și face voința sa, pe acela îl ascultă.+ 32  Niciodată nu s-a mai auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naștere. 33  Dacă omul acesta n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea face nimic”.+ 34  Ei i-au răspuns: „Tu ești născut cu totul în păcat și ne înveți pe noi?”. Și l-au dat afară.+ 35  Isus a auzit că îl dăduseră afară și, când l-a întâlnit, a zis: „Crezi tu în Fiul omului?”. 36  El a răspuns: „Cine este, domnule? Ca să cred în el”. 37  Isus i-a zis: „L-ai văzut. De fapt, este cel care îți vorbește”. 38  Omul a spus: „Cred în el, Doamne”. Și s-a plecat înaintea lui*. 39  Atunci Isus a spus: „Eu am venit în lume pentru această judecată: ca aceia care nu văd să vadă+ și aceia care văd să ajungă orbi”.+ 40  Fariseii care erau acolo au auzit aceste lucruri și i-au zis: „Doar nu suntem și noi orbi!”. 41  Isus le-a spus: „Dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat. Voi însă ziceți: «Vedem!». De aceea, păcatul vostru rămâne”.+

Note de subsol

Lit. „semne”.
Expresie prin care i se cerea unei persoane să spună adevărul.
Sau „i-a adus omagiu”.