După Ioan 7:1-52

  • Isus la Sărbătoarea Tabernacolelor (1-13)

  • Isus predă la sărbătoare (14-24)

  • Păreri diferite privitoare la Cristos (25-52)

7  Apoi Isus a continuat să străbată Galileea; el nu voia să meargă în Iudeea, fiindcă iudeii căutau să-l omoare.+  Dar Sărbătoarea Tabernacolelor*,+ pe care o țineau iudeii, era aproape.  Astfel, frații săi+ i-au zis: „Pleacă, du-te în Iudeea, pentru ca și discipolii tăi să vadă lucrările pe care le faci.  Căci nimeni nu face ceva pe ascuns când vrea să fie cunoscut public. Dacă faci lucrurile acestea, arată-te lumii!”.  De fapt, frații săi nu manifestau credință în el.+  De aceea, Isus le-a zis: „Timpul meu n-a venit încă,+ dar pentru voi oricând este timpul potrivit.  Lumea n-are de ce să vă urască pe voi, dar pe mine mă urăște deoarece mărturisesc că faptele ei sunt rele.+  Urcați voi la sărbătoare; eu încă nu urc la sărbătoarea aceasta, pentru că nu mi-a venit încă timpul”.+  El le-a spus aceste lucruri și a rămas în Galileea. 10  Dar, după ce frații săi au urcat la sărbătoare, a urcat și el, însă nu în văzul tuturor, ci pe ascuns. 11  Iudeii îl căutau la sărbătoare și ziceau: „Unde este omul acela?”. 12  Și în mulțimi se șușotea mult despre el. Unii ziceau: „Este un om bun”. Alții ziceau: „Ba nu, ci înșală mulțimea”.+ 13  Bineînțeles, nimeni nu vorbea despre el în public de teama iudeilor.+ 14  Când sărbătoarea trecuse de jumătate, Isus a urcat la templu și a început să predea. 15  Iudeii se mirau și spuneau: „Cum de cunoaște omul acesta atât de bine Scripturile*+ fără să fi studiat în școli*?”.+ 16  Atunci Isus le-a răspuns: „Învățătura pe care o predau eu nu este a mea, ci a Celui care m-a trimis.+ 17  Dacă vrea cineva să facă voința Sa, va ști dacă această învățătură este de la Dumnezeu+ sau dacă eu vorbesc de la mine. 18  Cine vorbește de la sine își caută propria glorie, dar cine caută gloria celui care l-a trimis,+ acela spune adevărul și în el nu este nedreptate. 19  Nu v-a dat Moise Legea?+ Dar niciunul dintre voi nu respectă Legea. De ce căutați să mă omorâți?”.+ 20  Mulțimea a răspuns: „Ai demon! Cine caută să te omoare?”. 21  Isus le-a răspuns: „O singură faptă am făcut și toți vă mirați. 22  De aceea, gândiți-vă la lucrul acesta: Moise v-a dat circumcizia+ – nu că ea este de la Moise, ci de la strămoși+ – și voi circumcideți un om în sabat. 23  Dacă un om este circumcis în sabat ca să nu fie încălcată Legea lui Moise, cum de vă mâniați atât de tare pe mine fiindcă am însănătoșit complet un om în sabat?+ 24  Nu mai judecați după aparențe, ci judecați cu dreptate!”.+ 25  Atunci unii dintre locuitorii Ierusalimului au zis: „Nu este acesta omul pe care caută ei să-l omoare?+ 26  Și totuși, iată că el vorbește în public și ei nu-i spun nimic. Nu cumva s-au convins conducătorii că el este Cristosul? 27  Dar noi știm de unde este omul acesta;+ totuși, când va veni Cristosul, nimeni nu va ști de unde este”. 28  Astfel, în timp ce preda în templu, Isus a zis cu glas tare: „Voi mă cunoașteți și știți de unde sunt. Eu n-am venit din proprie inițiativă;+ Cel care m-a trimis există cu adevărat, iar voi nu-l cunoașteți.+ 29  Eu îl cunosc,+ pentru că sunt un reprezentant al său și El m-a trimis”. 30  De aceea, ei căutau să-l prindă,+ dar nimeni n-a pus mâna pe el, fiindcă nu-i sosise încă ceasul.+ 31  Totuși, mulți oameni din mulțime au crezut în el+ și ziceau: „Când va veni Cristosul, va face mai multe miracole* decât a făcut omul acesta?”. 32  Fariseii au auzit mulțimea murmurând aceste lucruri despre el, iar preoții principali și fariseii au trimis niște gărzi ca să-l prindă*. 33  Atunci Isus a zis: „Mai sunt cu voi puțin timp, iar apoi mă duc la Cel care m-a trimis.+ 34  Mă veți căuta, dar nu mă veți găsi și, unde voi fi eu, voi nu puteți veni”.+ 35  De aceea, iudeii ziceau între ei: „Unde are de gând să meargă omul acesta de nu-l vom putea găsi? Doar n-are de gând să meargă la iudeii răspândiți printre greci și să-i învețe pe greci! 36  Ce vrea să spună prin cuvintele: «Mă veți căuta, dar nu mă veți găsi și, unde voi fi eu, voi nu puteți veni»?”. 37  În ultima zi, ziua cea mare a sărbătorii,+ Isus s-a ridicat și a spus cu glas tare: „Dacă îi este cuiva sete, să vină la mine și să bea.+ 38  Dacă cineva crede în mine, «șuvoaie de apă vie vor curge din adâncul ființei lui»,+ așa cum se spune în Scripturi”. 39  Totuși, el a spus aceasta cu privire la spiritul pe care urmau să-l primească cei ce credeau în el, căci spiritul încă nu fusese dat,+ fiindcă Isus nu fusese încă glorificat.+ 40  Unii din mulțime care au auzit aceste cuvinte ziceau: „Într-adevăr, acesta este Profetul!”.+ 41  Alții spuneau: „Acesta este Cristosul!”.+ Dar unii ziceau: „Cum, din Galileea vine Cristosul?+ 42  Nu se spune în Scripturi că Cristosul vine din descendența lui David+ și din Betleem,+ satul de unde era David?”.+ 43  Astfel, în mulțime s-a creat dezbinare cu privire la el. 44  Unii dintre ei au vrut să-l prindă*, însă nimeni n-a pus mâna pe el. 45  Gărzile s-au întors la preoții principali și la farisei, iar aceștia le-au întrebat: „De ce nu l-ați adus?”. 46  Gărzile au răspuns: „Niciun om n-a mai vorbit vreodată așa”.+ 47  Atunci fariseii au zis: „Nu cumva ați fost înșelați și voi? 48  A crezut în el vreunul dintre conducători sau dintre farisei?+ 49  Dar această mulțime care nu cunoaște Legea este blestemată”. 50  Nicodim, care venise la Isus cu câtva timp în urmă și care era unul dintre farisei, le-a zis: 51  „Judecă Legea noastră un om dacă acesta nu este mai întâi audiat și dacă nu se află ce a făcut?”.+ 52  Ei i-au răspuns: „Doar nu ești și tu din Galileea! Cercetează și vezi că niciun profet nu se va ridica din Galileea”.*

Note de subsol

Sau „Colibelor”.
Adică în școli rabinice.
Lit. „scrierile”.
Lit. „semne”.
Sau „să-l aresteze”.
Sau „să-l aresteze”.
Mai multe manuscrise antice demne de încredere omit versetul 53 din acest capitol și primele 11 versete din capitolul 8.