După Ioan 19:1-42

  • Isus este biciuit și batjocorit (1-7)

  • Pilat îi pune din nou întrebări lui Isus (8-16a)

  • Isus este țintuit pe stâlp la Golgota (16b-24)

  • Grija lui Isus față de mama sa (25-27)

  • Moartea lui Isus (28-37)

  • Înmormântarea lui Isus (38-42)

19  Apoi Pilat l-a luat pe Isus și l-a biciuit.+  Soldații au împletit o coroană de spini și i-au pus-o pe cap, l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie+  și veneau spre el, zicând: „Salutare, rege al iudeilor!”. Și îl pălmuiau.+  Pilat a ieșit din nou și a zis mulțimii: „Iată că vi-l aduc afară ca să știți că nu găsesc nicio vină în el”.+  Atunci Isus a ieșit afară, purtând coroana de spini și mantia purpurie. Și Pilat le-a zis: „Iată omul!”.  Dar, când l-au văzut, preoții principali și gărzile au strigat: „Pe stâlp cu el! Pe stâlp cu el!”.+ Pilat le-a zis: „Luați-l voi și țintuiți-l pe stâlp, fiindcă eu nu găsesc nicio vină în el”.+  Iudeii i-au răspuns: „Noi avem o lege și, potrivit acestei legi, el trebuie să moară,+ fiindcă s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu”.+  Când a auzit ce spuneau, Pilat s-a înfricoșat și mai tare.  El a intrat din nou în palat și l-a întrebat pe Isus: „De unde ești?”. Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns.+ 10  Atunci Pilat i-a zis: „Refuzi să-mi vorbești? Nu știi că am autoritate și să te eliberez, și să te țintuiesc pe stâlp?”. 11  Isus i-a răspuns: „N-ai avea nicio autoritate asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, omul care m-a predat ție se face vinovat de un păcat mai mare”. 12  Din acest motiv, Pilat căuta o modalitate de a-l elibera, dar iudeii strigau: „Dacă îl eliberezi pe omul acesta, nu ești prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine rege se împotrivește* Cezarului”.+ 13  Când a auzit aceste cuvinte, Pilat l-a dus afară pe Isus și s-a așezat pe un scaun de judecată în locul numit Pardoseala de Piatră, care, în ebraică, se numește Gabata. 14  Era ziua Pregătirii+ Paștelui, pe la ceasul al șaselea*. Și el le-a zis iudeilor: „Iată-l pe regele vostru!”. 15  Dar ei au strigat: „Ucide-l! Ucide-l! Pe stâlp cu el!”. Pilat le-a zis: „Să-l țintuiesc pe stâlp pe regele vostru?”. Preoții principali au răspuns: „N-avem alt rege decât Cezarul”. 16  Atunci el li l-a predat ca să fie țintuit pe stâlp.+ Și ei l-au luat pe Isus. 17  Iar el, ducându-și stâlpul de tortură*, a ieșit spre așa-numitul Loc al Craniului,+ care, în ebraică, se numește Golgota.+ 18  Acolo l-au țintuit pe stâlp+ împreună cu alți doi bărbați: unul era de o parte și altul de cealaltă parte, Isus fiind în mijloc.+ 19  De asemenea, Pilat a scris pe o plăcuță titlul: „Isus Nazarineanul, regele iudeilor”+ și a pus-o pe stâlpul de tortură*. 20  Mulți iudei au citit acest titlu, fiindcă locul unde Isus a fost țintuit pe stâlp era aproape de oraș. Era scris în ebraică, în latină și în greacă. 21  Dar preoții principali ai iudeilor i-au spus lui Pilat: „Nu scrie: «Regele iudeilor», ci scrie că el a zis: «Eu sunt regele iudeilor»”. 22  Pilat a răspuns: „Ce-am scris, am scris”. 23  După ce soldații l-au țintuit pe Isus pe stâlp, i-au luat veșmintele* și le-au împărțit în patru, câte o parte pentru fiecare soldat. Și i-au luat și cămașa, dar cămașa era fără cusătură, fiind țesută de sus până jos într-o singură bucată. 24  De aceea, și-au zis unii altora: „Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții ca să hotărâm a cui va fi”.+ Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească ceea ce spun Scripturile: „Au împărțit între ei veșmintele mele și au aruncat sorții pentru îmbrăcămintea mea”.+ Soldații au făcut deci aceste lucruri. 25  Lângă stâlpul de tortură* al lui Isus stăteau mama sa+ și sora mamei sale, precum și Maria, soția lui Clopa, și Maria Magdalena.+ 26  Când i-a văzut stând acolo pe mama sa și pe discipolul pe care îl iubea,+ Isus i-a zis mamei sale: „Femeie, iată-ți fiul!”. 27  Apoi i-a zis discipolului: „Iată-ți mama!”. Și de atunci discipolul a luat-o la el acasă. 28  După aceea, știind că toate lucrurile fuseseră împlinite, Isus a zis: „Mi-e sete”, ca să împlinească ceea ce spun Scripturile.+ 29  Acolo era un vas plin cu vin acru. Ei au înfipt un burete plin cu vin acru într-o tulpină de isop* și i l-au dus la gură.+ 30  După ce a primit vinul acru, Isus a zis: „S-a împlinit!”+ și, înclinându-și capul, și-a dat spiritul*.+ 31  Întrucât era ziua Pregătirii,+ ca să nu rămână corpurile pe stâlpii de tortură+ în sabat (căci acea zi de sabat era o zi mare),+ iudeii l-au rugat pe Pilat să le fie zdrobite picioarele și să le fie date jos corpurile. 32  Soldații au venit deci și au zdrobit picioarele primului om și pe ale celuilalt care era pe stâlp lângă Isus. 33  Dar, când au ajuns la Isus, au văzut că era deja mort și nu i-au mai zdrobit picioarele. 34  Însă unul dintre soldați i-a împuns coasta cu o suliță+ și imediat a ieșit sânge și apă. 35  Cel care a văzut lucrul acesta depune această mărturie, iar mărturia lui este adevărată. Și el știe că ceea ce spune este adevărat, pentru ca și voi să credeți.+ 36  Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ceea ce spune un pasaj din Scripturi: „Niciun os nu-i va fi zdrobit”.+ 37  Iar un alt pasaj din Scripturi spune: „Ei îl vor privi pe cel pe care l-au străpuns”.+ 38  După aceea, Iosif din Arimateea, care era discipol al lui Isus – dar pe ascuns, de teama iudeilor+ – , i-a cerut lui Pilat să-l lase să ia corpul lui Isus, iar Pilat l-a lăsat. El s-a dus deci și i-a luat corpul.+ 39  Și a venit și Nicodim,+ omul care venise prima dată la el noaptea, și a adus un amestec* de smirnă și aloe, ce cântărea cam 100 de litre*.+ 40  Ei au luat corpul lui Isus și l-au înfășurat în pânze de in cu mirodenii,+ după obiceiul de înmormântare al iudeilor. 41  În locul unde a fost țintuit pe stâlp era o grădină, iar în grădină era un mormânt* nou,+ în care nu mai fusese pus nimeni. 42  Întrucât era ziua Pregătirii+ la iudei și mormântul era aproape, l-au pus pe Isus acolo.

Note de subsol

Sau „vorbește împotriva”.
Adică aproximativ ora 12.
Sau „veșmintele de deasupra”.
Sau „ultima suflare”.
Sau, posibil, „un sul”.
Adică litre romane. Vezi Ap. B14.
Sau „mormânt de amintire”.