După Ioan 1:1-51

  • „Cuvântul a devenit carne” (1-18)

  • Mărturia depusă de Ioan Botezătorul (19-28)

  • Isus, Mielul lui Dumnezeu (29-34)

  • Primii discipoli ai lui Isus (35-42)

  • Filip și Natanael (43-51)

1  La început era Cuvântul+ și Cuvântul era cu Dumnezeu+ și Cuvântul era un dumnezeu*.+  El era la început cu Dumnezeu.  Toate lucrurile au venit în existență prin el+ și fără el niciun lucru n-a venit în existență. Ceea ce a venit în existență  prin el era viață, iar viața era lumina oamenilor.+  Și lumina strălucește în întuneric,+ iar întunericul n-a învins-o.  A venit un om care a fost trimis ca reprezentant al lui Dumnezeu; numele lui era Ioan.+  Omul acesta a venit ca martor, ca să depună mărturie despre lumină,+ pentru ca oameni de orice fel să creadă prin el.  El nu era lumina aceea,+ ci trebuia să depună mărturie despre lumina aceea.  Adevărata lumină, care luminează orice fel de oameni, urma să vină în lume.+ 10  De fapt, el era în lume+ și lumea a venit în existență prin el,+ dar lumea nu l-a cunoscut. 11  El a venit la casa lui, însă ai lui nu l-au primit. 12  Dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu,+ fiindcă manifestau credință în numele său.+ 13  Ei s-au născut nu din sânge, nici din voința cărnii, nici din voința omului, ci din Dumnezeu.+ 14  Astfel, Cuvântul a devenit carne+ și a locuit printre noi, iar noi am văzut gloria sa, o glorie ca aceea pe care un fiu unic-născut+ o are de la tatăl lui. El era plin de favoare divină* și de adevăr. 15  (Ioan a depus mărturie despre el, da, a strigat: „El este cel despre care am spus: «Cel care vine după mine a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine»”.)+ 16  Căci toți am primit din plinătatea sa, da, bunătate nemeritată peste bunătate nemeritată. 17  Căci Legea a fost dată prin Moise,+ dar bunătatea nemeritată+ și adevărul au venit prin Isus Cristos.+ 18  Niciun om nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu;+ dumnezeul unic-născut,+ care se află lângă Tatăl*,+ este cel care a explicat cine este El.+ 19  Aceasta este mărturia pe care a depus-o Ioan când iudeii au trimis de la Ierusalim preoți și leviți ca să-l întrebe: „Cine ești?”.+ 20  El nu s-a reținut să răspundă, ci a recunoscut deschis: „Eu nu sunt Cristosul”. 21  Și ei l-au întrebat: „Atunci cine ești? Ești Ilie?”.+ El a răspuns: „Nu sunt”. „Ești Profetul?”+ El a spus: „Nu!”. 22  Atunci i-au zis: „Cine ești? Spune-ne ca să le dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce spui despre tine?”. 23  El a zis: „Eu sunt glasul celui ce strigă în pustiu: «Faceți dreaptă calea lui Iehova*»,+ așa cum a spus profetul Isaia”.+ 24  Cei trimiși erau dintre farisei. 25  Și ei l-au întrebat: „Atunci de ce botezi dacă nu ești nici Cristosul, nici Ilie, nici Profetul?”. 26  Ioan le-a răspuns: „Eu botez cu apă. În mijlocul vostru este cineva pe care nu-l cunoașteți, 27  cel care vine după mine, căruia nu sunt demn să-i dezleg cureaua de la sanda”.+ 28  Aceste lucruri s-au întâmplat în Betania de dincolo de Iordan, unde boteza Ioan.+ 29  A doua zi, Ioan l-a văzut pe Isus venind spre el și a zis: „Iată Mielul+ lui Dumnezeu care înlătură păcatul+ lumii!+ 30  El este cel despre care am spus: «După mine vine un om care a trecut înaintea mea, fiindcă exista înainte de mine».+ 31  Nici eu nu-l cunoșteam, dar de aceea am venit să botez cu apă: ca el să fie făcut cunoscut Israelului”.+ 32  De asemenea, Ioan a depus mărturie zicând: „Am văzut spiritul coborând din cer ca un porumbel; și a rămas peste el.+ 33  Nici eu nu-l cunoșteam, dar Cel care m-a trimis să botez cu apă mi-a spus: «Cel peste care vei vedea spiritul coborând și rămânând+ este cel care botează cu spirit sfânt».+ 34  Și eu am văzut lucrul acesta și am depus mărturie că el este Fiul lui Dumnezeu”.+ 35  În ziua următoare, Ioan era din nou cu doi dintre discipolii săi 36  și, uitându-se la Isus, care trecea pe acolo, a spus: „Iată Mielul+ lui Dumnezeu!”. 37  Când cei doi discipoli l-au auzit spunând lucrul acesta, l-au urmat pe Isus. 38  Atunci Isus s-a întors și, văzându-i că-l urmează, le-a zis: „Ce căutați?”. Ei i-au zis: „Rabi (care, tradus, înseamnă „Învățător”), unde stai?”. 39  El le-a spus: „Veniți și veți vedea”. Ei s-au dus și au văzut unde stătea și au rămas cu el în ziua aceea. Era pe la ceasul al zecelea*. 40  Unul dintre cei doi care au auzit ce spusese Ioan și care l-au urmat pe Isus era Andrei,+ fratele lui Simon Petru. 41  Mai întâi de toate, el l-a găsit pe fratele său, Simon, și i-a zis: „Noi l-am găsit pe Mesia”+ (care, tradus, înseamnă „Cristos”). 42  Și l-a dus la Isus. Când l-a văzut, Isus a zis: „Tu ești Simon,+ fiul lui Ioan; te vei numi Chifa” (care se traduce „Petru”).+ 43  În ziua următoare, Isus a vrut să plece în Galileea. Atunci l-a întâlnit pe Filip+ și i-a zis: „Urmează-mă!”. 44  Filip era din Betsaida, orașul lui Andrei și al lui Petru. 45  Filip l-a găsit pe Natanael+ și i-a zis: „Noi l-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, și Profeții. Este Isus, fiul lui Iosif,+ din Nazaret”. 46  Dar Natanael i-a zis: „Poate să iasă ceva bun din Nazaret?”. Filip i-a zis: „Vino și vezi!”. 47  Isus l-a văzut pe Natanael venind spre el și a spus: „Iată într-adevăr un israelit în care nu este înșelătorie!”.+ 48  Natanael l-a întrebat: „Cum de mă cunoști?”. Isus i-a răspuns: „Te-am văzut înainte ca Filip să te cheme, când erai sub smochin”. 49  Natanael i-a spus: „Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Regele Israelului!”.+ 50  Atunci Isus i-a zis: „Crezi pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. 51  Apoi i-a zis: „Foarte adevărat vă spun: Veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu urcând și coborând la Fiul omului”.+

Note de subsol

Sau „era divin”.
Sau „bunătate nemeritată”.
Lit. „în sânul Tatălui”. Această expresie se referă la o poziție de favoare specială.
Adică aproximativ ora 16.