Ieremia 7:1-34

  • Poporul își pune în zadar încrederea în templul lui Iehova (1-11)

  • Templul va ajunge ca Șilo (12-15)

  • Închinarea falsă este condamnată (16-34)

    • Închinare adusă Reginei Cerului (18)

    • Sunt jertfiți copii în Hinom (31)

7  Acesta este cuvântul care a venit la Ieremia de la Iehova:  „Stai la poarta casei lui Iehova și anunță acolo următorul mesaj: «Ascultați cuvântul lui Iehova, voi toți, poporul lui Iuda, care intrați pe aceste porți ca să vă plecați înaintea lui Iehova!  Iată ce spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: „Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în continuare în țara aceasta!+  Nu vă puneți încrederea în cuvinte înșelătoare și nu spuneți: «Acesta este* templul lui Iehova, templul lui Iehova, templul lui Iehova!».+  Căci, dacă vă veți îndrepta cu adevărat căile și faptele, dacă veți susține cu adevărat dreptatea când cineva are un litigiu cu semenul său,+  dacă nu-i veți asupri pe locuitorii străini, pe orfani* și pe văduve,+ dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în țara aceasta și dacă nu veți urma alți dumnezei, spre paguba voastră,+  atunci vă voi lăsa să locuiți în continuare în țara aceasta, țară pe care le-am dat-o strămoșilor voștri pentru totdeauna*”»”.  „Voi însă vă puneți încrederea în cuvinte înșelătoare;+ nu vă va fi de niciun folos.  Cum este posibil să furați,+ să ucideți, să comiteți adulter, să jurați fals,+ să-i aduceți jertfe* lui Baal+ și să urmați dumnezei pe care nu i-ați cunoscut 10  și apoi – deși faceți toate aceste lucruri dezgustătoare – să veniți înaintea mea în casa aceasta, care poartă numele meu, și să ziceți: «Vom fi salvați»? 11  Oare n-a ajuns pentru voi casa aceasta, care poartă numele meu, o peșteră de tâlhari?+ Am văzut cu ochii mei ce faceți”, zice Iehova. 12  „«Duceți-vă acum la locul meu din Șilo,+ unde am făcut să locuiască prima dată numele meu,+ și vedeți ce i-am făcut din cauza răutății poporului meu, Israel.+ 13  Voi însă ați continuat să faceți toate aceste lucruri», zice Iehova, «și, chiar dacă v-am vorbit de repetate ori*, n-ați ascultat.+ Am continuat să vă chem, dar n-ați răspuns.+ 14  De aceea, așa cum am făcut cu Șilo, așa voi face și cu casa aceasta, care poartă numele meu+ și în care vă încredeți,+ și cu locul acesta, pe care vi l-am dat vouă și strămoșilor voștri.+ 15  Vă voi arunca dinaintea mea, așa cum i-am aruncat pe toți frații voștri, pe toți urmașii lui Efraim».+ 16  Iar tu să nu te rogi pentru acest popor. Să nu strigi către mine și să nu faci vreo rugăciune sau vreo implorare pentru ei,+ căci nu te voi asculta.+ 17  Nu vezi ce fac ei în orașele lui Iuda și pe străzile Ierusalimului? 18  Fiii adună lemne, tații aprind focul, iar soțiile frământă aluat ca să facă turte de jertfă pentru Regina Cerului*;+ ei toarnă ofrande de băutură pentru alți dumnezei ca să mă insulte.+ 19  «Dar oare mie îmi fac rău*?», zice Iehova. «Nu lor înșiși, spre rușinea lor?»+ 20  De aceea, așa spune Domnul Suveran Iehova: «Iată! Îmi voi vărsa mânia și furia peste țara aceasta,+ peste om și peste animal, peste pomii de pe câmp și peste roadele pământului. Mânia mea va arde și nu se va stinge».+ 21  Așa spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: «Haideți, adăugați ofrandele voastre arse la celelalte jertfe ale voastre și mâncați voi carnea.+ 22  Căci, în ziua în care i-am scos pe strămoșii voștri din țara Egiptului, nu le-am spus și nu le-am poruncit nimic cu privire la ofrandele arse și la jertfe.+ 23  Iată porunca pe care le-am dat-o: „Ascultați de glasul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu.+ Umblați întru totul pe calea pe care o poruncesc, ca să vă meargă bine!”».+ 24  Dar ei n-au ascultat și nu și-au plecat urechea,+ ci au umblat potrivit propriilor planuri*, urmându-și cu încăpățânare inima rea,+ și au mers înapoi, nu înainte, 25  din ziua în care strămoșii voștri au ieșit din țara Egiptului până în ziua de azi.+ Astfel, am continuat să-i trimit la voi pe toți slujitorii mei profeți; și i-am trimis în fiecare zi, de repetate ori*.+ 26  Dar ei n-au vrut să mă asculte și nu și-au plecat urechea,+ ci s-au încăpățânat* și au acționat mai rău decât strămoșii lor. 27  Tu le vei spune toate aceste cuvinte,+ dar ei nu te vor asculta; îi vei chema, dar nu-ți vor răspunde. 28  Și le vei spune: «Aceasta este națiunea care n-a ascultat de glasul lui Iehova, Dumnezeul lor, și n-a vrut să accepte disciplinarea. Fidelitatea a dispărut; nici măcar nu mai este menționată printre ei*».+ 29  Tunde-ți părul lăsat netăiat* și aruncă-l! Înalță un cântec de jale pe dealurile golașe, căci Iehova a respins generația aceasta, care l-a înfuriat, și o va părăsi. 30  «Fiindcă poporul lui Iuda a făcut ce este rău în ochii mei», zice Iehova. «Au pus idolii lor dezgustători în casa care poartă numele meu, ca s-o profaneze.+ 31  Au construit locurile înalte de la Tofet, din Valea Fiului lui Hinom*,+ ca să-și ardă fiii și fiicele în foc,+ lucru pe care nu-l poruncisem și care nici măcar nu-mi trecuse vreodată prin minte*+ 32  «De aceea, iată că vin zile», zice Iehova, «când locul acela nu va mai fi numit Tofet sau Valea Fiului lui Hinom*, ci Valea Măcelului. Și în Tofet vor fi îngropați morți până nu va mai fi loc.+ 33  Iar corpurile moarte ale acestui popor vor ajunge hrană pentru păsările cerului și pentru animalele pământului; și nimeni nu le va alunga.+ 34  În orașele lui Iuda și pe străzile Ierusalimului voi face să înceteze strigătul de exultare și strigătul de bucurie, glasul mirelui și glasul miresei,+ căci țara va fi prefăcută în ruine».”+

Note de subsol

Lit. „Ele sunt”, cu referire la toate clădirile templului.
Sau „orfanii de tată”.
Sau „din veșnicie în veșnicie”.
Sau „fum de jertfă”.
Lit. „trezindu-mă devreme și vorbind”.
Titlul unei zeițe la care se închinau israeliții apostați; posibil, o zeiță a fertilității.
Sau „pe mine mă insultă”, „pe mine mă provoacă”.
Sau „sfaturi”.
Lit. „trezindu-mă zilnic devreme și trimițând”.
Lit. „și-au înțepenit gâtul”.
Lit. „este tăiată din gura lor”.
Sau „părul dedicat”.
Vezi Glosarul, „Gheenă”.
Sau „care nu-mi urcase niciodată în inimă”.
Vezi Glosarul, „Gheenă”.