Ieremia 51:1-64

  • Profeție împotriva Babilonului (1-64)

    • Babilonul va cădea dintr-odată în mâinile mezilor (8-12)

    • Cartea aruncată în Eufrat (59-64)

51  Așa spune Iehova: „Iată că stârnesc un vânt distrugătorîmpotriva Babilonului+ și împotriva locuitorilor Leb-Camaiului*.   Voi trimite în Babilon niște vânturătoriși ei îl vor vântura și îi vor goli țara.Vor veni împotriva lui din toate părțile în ziua nenorocirii.+   Arcașul nu-și va încorda* arcul. Nimeni nu se va ridica în cămașă de zale. Să n-aveți milă de tinerii lui!+ Să-i distrugeți* toată armata!   Ei vor cădea uciși în țara caldeenilor,străpunși pe străzile ei.+   Căci Israelul și Iuda n-au fost lăsate de Dumnezeul lor, Iehova al armatelor, n-au rămas văduve.+ Dar țara caldeenilor are o mare vină în ochii Sfântului Israelului.   Fugiți din Babilonși scăpați-vă viața*!+ Să nu muriți din cauza nelegiuirii lui! Căci este timpul răzbunării lui Iehova. El îi plătește pentru ceea ce a făcut.+   Babilonul a fost o cupă de aur în mâna lui Iehova;a îmbătat tot pământul. Națiunile au băut din vinul lui;+de aceea au înnebunit.+   Babilonul a căzut dintr-odată, este zdrobit.+ Tânguiți-vă pentru el!+ Luați balsam pentru durerea lui; poate că va fi vindecat”.   „Am încercat să vindecăm Babilonul, dar n-a putut fi vindecat. Lăsați-l! Să mergem, fiecare în țara lui!+ Căci vinovăția* lui a ajuns până la ceruri,s-a înălțat până la nori.+ 10  Iehova ne-a făcut dreptate.+ Veniți să istorisim în Sion lucrarea lui Iehova, Dumnezeul nostru!”+ 11  „Lustruiți săgețile!+ Luați scuturile rotunde!* Iehova a stârnit spiritul* regilor mezilor,+căci are de gând să distrugă Babilonul. Aceasta este răzbunarea lui Iehova, răzbunarea pentru templul său. 12  Înălțați un stindard*+ împotriva zidurilor Babilonului! Întăriți paza! Puneți străjeri! Pregătiți-i pe cei ce vor sta la pândă! Căci Iehova este cel ce a pus la cale strategiași va împlini ce a promis că va face împotriva locuitorilor Babilonului.”+ 13  „Femeie care locuiești pe multe ape+și care ai o mulțime de comori,+a venit sfârșitul tău, sfârșitul* câștigurilor tale nedrepte!+ 14  Iehova al armatelor a jurat pe el însuși*:«Te voi umple de oameni ca de lăcusteși ei vor striga victorioși împotriva ta».+ 15  El este Cel care a făcut pământul prin puterea sa,Cel care a pregătit pământul roditor prin înțelepciunea sa+și care a întins cerurile prin priceperea sa.+ 16  Când i se aude glasul,apele din ceruri vuiesc;el face norii* să urce de la marginile pământului; face fulgere* pentru ploaieși scoate vântul din cămările Sale.+ 17  Toți oamenii acționează irațional și fără cunoștință. Toți lucrătorii în metal vor ajunge de rușine din cauza chipurilor cioplite,+căci chipurile lor de metal* sunt o minciunăși în ele nu este spirit*.+ 18  Sunt o amăgire*,+ o lucrare vrednică de batjocură. În ziua când vor trebui să dea socoteală, vor fi distruse. 19  Dar Partea lui Iacob nu este ca ele,căci el este Cel care a întocmit totul,da, toiagul moștenirii sale.+ Iehova al armatelor este numele său.”+ 20  „Tu ești pentru mine un buzdugan, o armă de război,căci cu tine voi zdrobi națiuni, cu tine voi nimici regate. 21  Cu tine voi zdrobi calul și călărețul, cu tine voi zdrobi carul de război și pe conducătorul lui. 22  Cu tine voi zdrobi bărbatul și femeia, cu tine voi zdrobi bătrânul și băiatul, cu tine voi zdrobi tânărul și tânăra. 23  Cu tine voi zdrobi păstorul și turma lui, cu tine voi zdrobi agricultorul și animalele lui care trag la jug, cu tine voi zdrobi guvernatorii și demnitarii. 24  Și voi plăti Babilonului și tuturor locuitorilor Caldeeipentru tot răul pe care l-au făcut în Sion sub ochii voștri”,+ zice Iehova. 25  „Iată că sunt împotriva ta,+ munte distrugător”, zice Iehova,„distrugător al întregului pământ!+ Îmi voi întinde mâna împotriva ta, te voi rostogoli de pe stânci și te voi face un munte ars”. 26  „Nu se va mai lua din tine nicio piatră unghiulară și nicio piatră de temelie,fiindcă vei rămâne pustiu pentru totdeauna”,+ zice Iehova. 27  „Înălțați un stindard* în țară!+ Sunați din corn printre națiuni! Desemnați* națiuni care să lupte împotriva lui! Chemați împotriva lui regatele Araratului,+ Miniului și Așchenazului!+ Numiți un ofițer care să recruteze soldați împotriva lui! Faceți caii să urce ca niște roiuri de lăcuste tinere! 28  Desemnați* națiuni care să lupte împotriva lui,pe regii Mediei,+ pe guvernatorii ei, pe toți demnitarii eiși toate țările aflate sub stăpânirea lor! 29  Să se zguduie pământul și să tremure,căci Iehova își va duce la îndeplinire gândurile împotriva Babilonului,făcând din țara Babilonului un motiv de groază, un ținut fără niciun locuitor.+ 30  Războinicii Babilonului au încetat să lupte. Stau în fortărețele lor. Și-au pierdut puterea.+ Au ajuns ca niște femei.+ Casele lui au fost arse. Zăvoarele lui au fost sfărâmate.+ 31  Un curier aleargă să întâlnească alt curier,un mesager, să întâlnească alt mesager,ca să-l anunțe pe regele Babilonului că orașul lui a fost cucerit din toate părțile,+ 32  că vadurile au fost luate,+că bărcile de papirus au fost arseși că soldații sunt îngroziți.” 33  Căci iată ce spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: „Fiica Babilonului este ca o arie de treierat. Este timpul să fie treierată temeinic. Timpul secerișului ei va veni în curând”. 34  „Nebucadnețar*, regele Babilonului, m-a devorat*;+m-a adus într-o stare de confuzie. M-a pus deoparte ca pe un vas gol. M-a înghițit ca un șarpe mare;+și-a umplut stomacul cu lucrurile mele plăcute. M-a înlăturat.* 35  «Violența îndreptată împotriva mea și a corpului meu să vină asupra Babilonului!», zice locuitorul Sionului.+ «Și sângele meu să vină asupra locuitorilor Caldeei!», zice Ierusalimul.” 36  De aceea, așa spune Iehova: „Iată că îți apăr cauza+și te voi răzbuna.+ Îi voi usca marea și îi voi seca fântânile.+ 37  Babilonul va ajunge niște mormane de pietre,+o vizuină a șacalilor,+un motiv de groază și ținta fluierăturilor,un ținut fără niciun locuitor.+ 38  Vor răcni cu toții ca niște lei puternici. Vor mârâi ca niște pui de leu”. 39  „Când se vor înfierbânta, le voi pregăti ospățul și îi voi îmbăta,ca să se înveselească!+Apoi vor cădea într-un somn veșnic,din care nu se vor mai trezi”,+ zice Iehova. 40  „Îi voi duce la înjunghiere ca pe niște miei,ca pe niște berbeci și ca pe niște țapi.” 41  „Cum a fost cucerit Șeșacul*,+cum a fost prinsă Lauda întregului pământ!+ Cum a ajuns Babilonul un motiv de groază printre națiuni! 42  Marea a inundat Babilonul. Numeroasele ei valuri l-au acoperit. 43  Orașele lui au ajuns un motiv de groază, un ținut fără apă, un deșert. Au ajuns un ținut în care nu va locui nimeni și prin care nu va trece nimeni.+ 44  Îmi voi îndrepta atenția spre Bel+ din Babilonși voi scoate din gura lui ce a înghițit.+ Națiunile nu se vor mai revărsa spre el;zidul Babilonului va cădea.+ 45  Ieșiți din el, poporul meu!+ Salvați-vă*+ din calea mâniei aprinse a lui Iehova!+ 46  Să nu vă pierdeți curajul și să nu vă fie teamă din cauza veștii care se va auzi în țară. Vestea va veni într-un an,iar, în anul următor, altă veste:în țară va fi violență și un conducător se va ridica împotriva altui conducător. 47  De aceea, iată că vin zilecând îmi voi îndrepta atenția spre chipurile cioplite ale Babilonului. Toată țara lui va fi făcută de rușineși toți cei uciși ai lui vor cădea în mijlocul lui.+ 48  Cerurile, pământul și tot ce este în elevor striga de bucurie datorită căderii Babilonului,+căci distrugătorii vor veni împotriva lui de la nord”,+ zice Iehova. 49  „Babilonul nu i-a făcut să cadă uciși doar pe cei din Israel;+în Babilon au căzut uciși oameni de pe întregul pământ. 50  Voi, care ați scăpat de sabie, mergeți înainte, nu vă opriți!+ Aduceți-vă aminte de Iehova în ținutul acela îndepărtatși gândiți-vă la Ierusalim în inima voastră!”+ 51  „Am fost făcuți de rușine, căci am auzit batjocuri. Umilirea ne-a acoperit fețele,căci niște străini au venit împotriva locurilor sfinte ale casei lui Iehova.”+ 52  „De aceea, iată că vin zile”, zice Iehova,„când îmi voi îndrepta atenția spre chipurile lui ciopliteși în toată țara lui vor geme cei răniți”.+ 53  „Chiar dacă Babilonul ar urca până la ceruri+și chiar dacă și-ar întări fortărețele înalte,tot vor veni împotriva lui distrugătorii trimiși de mine”,+ zice Iehova. 54  „Ascultați! Se aude un strigăt din Babilon,+zgomotul unei mari nenorociri din țara caldeenilor,+ 55  fiindcă Iehova distruge Babilonul;el îi va reduce la tăcere glasul puternic;valurile celor ce îl atacă vor mugi asemenea multor ape. Vuietul glasului lor va răsuna. 56  Căci distrugătorul va veni asupra Babilonului;+războinicii lui vor fi prinși,+arcurile lor vor fi rupte în bucăți,fiindcă Iehova este un Dumnezeu care plătește;+ el va plăti negreșit.+ 57  Îi voi îmbăta pe prinții și pe înțelepții lui,+pe guvernatorii lui, pe demnitarii lui și pe războinicii lui.Și ei vor cădea într-un somn veșnic,din care nu se vor mai trezi”,+ declară Regele, al cărui nume este Iehova al armatelor. 58  Iată ce spune Iehova al armatelor: „Deși zidul Babilonului este gros, va fi complet dărâmat,+deși porțile lui sunt înalte, vor fi arse. Popoarele se vor osteni pentru nimic,iar națiunile se vor obosi doar ca să întrețină focul”.+ 59  Acesta este cuvântul pe care profetul Ieremia i l-a poruncit lui Seraia, fiul lui Neria,+ fiul lui Mahseia, când acesta s-a dus cu Zedechia, regele lui Iuda, în Babilon, în al patrulea an al domniei lui. Seraia era ofițerul responsabil cu intendența. 60  Ieremia a scris într-o carte toată nenorocirea care urma să vină asupra Babilonului, toate aceste cuvinte scrise împotriva Babilonului. 61  De asemenea, Ieremia i-a zis lui Seraia: „Când vei ajunge în Babilon și vei vedea orașul cu ochii tăi, să citești cu voce tare toate cuvintele acestea. 62  Apoi să zici: «O, Iehova, tu ai spus că acest loc va fi distrus și lăsat fără niciun locuitor, om sau animal, și că va rămâne pustiu pentru totdeauna».+ 63  Iar când vei termina de citit cartea, să legi de ea o piatră și s-o arunci în mijlocul Eufratului. 64  Apoi să spui: «Așa se va scufunda Babilonul și nu se va mai ridica niciodată+ din cauza nenorocirii pe care o aduc asupra lui; locuitorii lui vor obosi»”.+ Aici se încheie cuvintele lui Ieremia.

Note de subsol

Din câte se pare, este vorba despre o denumire criptografică a Caldeei.
Lit. „nu-și va călca”.
Sau „Să-i dedicați distrugerii”. Vezi Glosarul.
Sau „sufletul”.
Sau „judecata”.
Sau, posibil, „Umpleți tolbele!”.
Sau „i-a impulsionat”.
Sau „stâlp”.
Lit. „măsura”.
Sau „pe sufletul său”.
Sau „vaporii”.
Sau, posibil, „stăvilare”.
Sau „statuile lor turnate”.
Sau „suflare”.
Sau „deșertăciune”.
Sau „stâlp”.
Lit. „Sfințiți”.
Lit. „Sfințiți”.
Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Ieremia vorbește ca reprezentant al Ierusalimului și al lui Iuda.
Sau „M-a înlăturat cu apă”.
Din câte se pare, este vorba despre o denumire criptografică a Babelului (Babilonului).
Sau „Salvați-vă sufletul”.