Ieremia 48:1-47

  • Profeție împotriva Moabului (1-47)

48  Pentru Moab;+ iată ce spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: „Vai de Nebo,+ fiindcă a fost distrus! Chiriataimul+ a fost făcut de rușine și cucerit. Refugiul* sigur a fost făcut de rușine și zdrobit.+   Moabului nu i se mai aduc laude. În Hesbon+ s-a pus la cale căderea lui: «Veniți să-l nimicim ca să nu mai fie o națiune!». Și tu, Madmen, trebuie să taci,căci sabia este pe urmele tale.   Din Horonaim+ se aude un strigăt,zgomot de distrugere și de mare prăbușire.   Moabul a fost pustiit. Se aud țipetele copiilor lui.   Pe drumul care urcă la Luhit, oamenii merg plângând, iar pe drumul care coboară de la Horonaim se aud strigăte de durere din cauza nenorocirii.+   Luați-o la fugă, scăpați-vă viața*! Fiți ca un ienupăr în pustiu!   Fiindcă te încrezi în lucrările și în comorile tale,și tu vei fi cucerit. Chemoș+ va merge în exilîmpreună cu preoții și cu prinții lui.   Distrugătorul va intra în fiecare oraș;niciun oraș nu va scăpa.+ Valea va fi devastată,iar ținutul neted* va fi distrus, așa cum a spus Iehova.   Puneți pentru Moab un indicator,deoarece, când va fi prefăcut în ruine, locuitorii lui vor fugi.Orașele lui vor ajunge un motiv de groază,vor rămâne fără niciun locuitor.+ 10  Blestemat este cel care îndeplinește în mod neglijent sarcina primită de la Iehova! Blestemat este cel ce își reține sabia de la vărsare de sânge! 11  Moabiții trăiesc netulburați din tinerețea lor,ca vinul care stă pe drojdii. N-au fost turnați dintr-un vas în altulși n-au mers niciodată în exil. Astfel, gustul lor a rămas acelașiși mirosul nu li s-a schimbat. 12  «De aceea, iată că vin zile», zice Iehova, «când voi trimite niște oameni ca să-i verse. Ei îi vor vărsa, vor goli vasele lor și vor face bucăți urcioarele lor mari. 13  Moabiților le va fi rușine cu Chemoș, așa cum casei lui Israel îi este rușine cu Betelul, în care își puseseră încrederea.+ 14  Cum îndrăzniți să spuneți: „Suntem războinici puternici, gata de luptă”?».+ 15  «Moabul a fost distrus,orașele lui au fost invadate.+Cei mai buni tineri ai lui au fost măcelăriți»,+ declară Regele, al cărui nume este Iehova al armatelor.+ 16  Nenorocirea moabiților vine în scurt timp,căderea lor se apropie cu repeziciune.+ 17  Toți cei din jurul lor îi vor compătimi,toți cei ce le cunosc numele. Spuneți-le: «O, cum a fost rupt bastonul cel puternic, toiagul frumuseții!». 18  Coboară din gloria tași stai jos însetată*, fiică ce locuiești în Dibon!+Căci distrugătorul Moabului a venit împotriva tași el va preface în ruină locurile tale fortificate.+ 19  Stai lângă drum și privește, locuitoare a Aroerului!+ Întreabă-l pe bărbatul care fuge și pe femeia care caută să scape: «Ce s-a întâmplat?». 20  Moabul a ajuns de rușine și a fost cuprins de groază. Tânguiți-vă și strigați! Anunțați în Arnon+ că Moabul a fost distrus! 21  Judecata a venit asupra ținutului neted*:+ asupra Holonului, a Iahațului+ și a Mefaatului,+ 22  asupra Dibonului,+ a lui Nebo+ și a Bet-Diblataimului, 23  asupra Chiriataimului,+ a Bet-Gamulului și a Bet-Meonului,+ 24  asupra Cheriotului+ și a Boțrei și asupra tuturor orașelor țării Moabului, cele de departe și cele de aproape. 25  «Puterea* Moabului a fost nimicită;brațul lui a fost zdrobit», declară Iehova. 26  «Îmbătați-l,+ fiindcă s-a înălțat împotriva lui Iehova.+ Moabul s-a tăvălit în voma luiși este ținta ridiculizării. 27  N-a fost Israelul pentru tine ținta ridiculizării?+ A fost găsit el printre hoți de a trebuit să dai din cap cu dispreț și să vorbești împotriva lui? 28  Părăsiți orașele și locuiți pe stâncă, locuitori ai Moabului!Să ajungeți ca un porumbel care își face cuibul pe marginea prăpastiei»”. 29  „Am auzit de mândria Moabului; el este foarte trufaș.Am auzit de aroganța lui, de mândria lui, de trufia lui și de îngâmfarea inimii lui.”+ 30  „«Eu cunosc furia lui», zice Iehova,«dar vorbirea lui deșartă nu va duce la nimic. El nu va face nimic. 31  De aceea, mă voi tângui pentru Moab,voi striga pentru tot Moabulși voi plânge pentru oamenii din Chir-Heres.+ 32  Voi plânge pentru tine, vie din Sibma,+mai mult decât am plâns pentru Iazer.+ Vlăstarele tale înflorite au traversat marea; au ajuns la mare, la Iazer. Distrugătorul s-a năpustitasupra fructelor tale de vară și asupra recoltei tale de struguri.+ 33  Bucuria și veselia au încetat în livadăși în țara Moabului.+ Am făcut să nu mai curgă vin din teascuri. Nimeni nu va mai călca struguri cu strigăte de bucurie. Se vor auzi strigăte, dar nu de bucurie».”+ 34  „«Se aude un strigăt din Hesbon+ până la Eleale.+ Se aud țipete până la Iahaț,+de la Țoar până la Horonaim+ și până la Eglat-Șelișia. Chiar și apele Nimrimului vor seca.+ 35  Îi voi face să dispară din Moab», zice Iehova,«pe cel ce aduce o ofrandă pe locul înaltși pe cel ce aduce jertfe dumnezeului său. 36  De aceea, inima mea va plânge* ca un flaut* pentru Moab,+inima mea va plânge* ca un flaut pentru oamenii din Chir-Heres. Căci bogățiile pe care le-a strâns vor pieri. 37  Toate capetele sunt rase+și toate bărbile sunt tăiate. Pe toate mâinile sunt tăieturi,+iar pe șoldurile lor este pânză de sac».”+ 38  „«Pe toate acoperișurile Moabuluiși în toate piețele lui publicenu se aud decât vaiete. Căci am zdrobit Moabulca pe un urcior care nu mai este bun de nimic», zice Iehova. 39  «Cât este de îngrozit! Tânguiți-vă! Cum a dat înapoi Moabul rușinat! Moabul a ajuns ținta ridiculizării,o groază pentru toți cei din jurul lui.»” 40  „Căci așa spune Iehova: «Iată! Ca o acvilă care se repede asupra prăzii,+așa își va întinde dușmanul aripile peste Moab.+ 41  Orașele vor fi ocupateși fortărețele vor fi cucerite. În ziua aceea, inima războinicilor Moabuluiva fi ca inima unei femei care naște».” 42  „«Moabul va fi nimicit și nu va mai fi un popor,+pentru că s-a înălțat împotriva lui Iehova.+ 43  Groaza, groapa și capcana sunt înaintea ta,locuitor al Moabului», zice Iehova. 44  «Oricine va fugi dinaintea groazei va cădea în groapăși oricine va ieși din groapă va fi prins în capcană.» «Căci voi aduce peste Moab anul pedepsirii lui», zice Iehova. 45  «Fugarii se opresc fără vlagă la umbra Hesbonului. Căci un foc va ieși din Hesbon,o flacără din orașul lui Sihon,+ care va mistui fruntea Moabuluiși craniul războinicilor violenți.»+ 46  «Vai de tine, Moab! Poporul lui Chemoș+ a pierit. Căci fiii tăi au fost luați captiviși fiicele tale au mers în exil.+ 47  Dar la sfârșitul zilelor îi voi aduna pe captivii Moabului», zice Iehova. «Aici se încheie mesajul de judecată împotriva Moabului.»”+

Note de subsol

Sau „Locul înalt”.
Sau „sufletul”.
Sau „podișul”, „platoul”.
Sau, posibil, „pe pământ uscat”.
Sau „podișului”, „platoului”.
Lit. „Cornul”.
Sau „se va agita”.
Un tip de flaut la care se cânta cu ocazia înmormântărilor.
Sau „se va agita”.