Ieremia 46:1-28

  • Profeție împotriva Egiptului (1-26)

    • Egiptul va fi cucerit de Nebucadnețar (1326)

  • Promisiuni făcute Israelului (27, 28)

46  Acesta este cuvântul lui Iehova care a venit la profetul Ieremia cu privire la națiuni:+  Pentru Egipt;+ cu privire la armata faraonului Neco,+ regele Egiptului, care se afla lângă fluviul Eufrat și pe care Nebucadnețar*, regele Babilonului, a învins-o la Carchemiș în al patrulea an al lui Ioiachim,+ fiul lui Iosia, regele lui Iuda:   „Pregătiți-vă scuturile mici* și scuturile mariși înaintați pentru luptă!   Înhămați caii și încălecați, călăreți! Ocupați-vă locurile și puneți-vă coifurile! Lustruiți lăncile și îmbrăcați-vă cu cămășile de zale!   «De ce îi văd îngroziți? Ei bat în retragere; războinicii lor sunt zdrobiți. Au luat-o la fugă cuprinși de groază; războinicii lor nu s-au mai uitat înapoi. Groaza domnește peste tot», zice Iehova.   «Cei iuți nu pot să fugă, iar războinicii nu pot să scape. În nord, pe malul Eufratului,s-au poticnit și au căzut.»+   Cine este acesta care se ridică asemenea Nilului,asemenea râurilor cu ape învolburate?   Egiptul se ridică asemenea Nilului,+asemenea râurilor cu ape învolburate și zice: «Voi urca și voi acoperi pământul. Voi distruge orașul și locuitorii lui».   Urcați, cailor! Înaintați nebunește, carelor! Să înainteze războinicii,Cuș și Put, care mânuiesc scutul,+și ludimii,+ care mânuiesc și încordează* arcul!+ 10  Ziua aceea este a Domnului Suveran, Iehova al armatelor; este ziua răzbunării, în care el se răzbună pe dușmanii săi. Sabia va devora, se va sătura și se va îmbăta cu sângele lor, căci Domnul Suveran, Iehova al armatelor, a pregătit o jertfă* în țara de la nord, lângă fluviul Eufrat.+ 11  Urcă în Galaad ca să iei balsam,+fecioară, fiică a Egiptului! În zadar ți-ai înmulțit remediile,fiindcă nu există vindecare pentru tine.+ 12  Națiunile au auzit de rușinea ta+și strigătul tău a umplut țara. Căci un războinic se împiedică de alt războinicși amândoi cad”. 13  Acesta este cuvântul pe care Iehova i l-a spus profetului Ieremia cu privire la venirea lui Nebucadnețar*, regele Babilonului, ca să atace țara Egiptului:+ 14  „Anunțați lucrul acesta în Egipt, vestiți-l în Migdol,+ vestiți-l în Nof* și în Tahpanes!+ Spuneți: «Ocupați-vă locurile și pregătiți-vă,căci o sabie va devora de jur împrejur. 15  De ce au fost înlăturați puternicii voștri? Ei n-au rămas în picioarefiindcă Iehova i-a doborât. 16  Se poticnesc și cad în număr mare. Își spun unul altuia: „Haideți să ne întoarcem la poporul nostru și în țara noastrădin cauza sabiei pline de cruzime!”». 17  Acolo au anunțat:«Faraonul, regele Egiptului, nu este decât un lăudăros*,care a lăsat să-i scape ocazia*».+ 18  «Viu sunt eu», zice Regele, al cărui nume este Iehova al armatelor,«că el* va intra așa cum se înalță Taborul+ printre munțiși Carmelul+ lângă mare. 19  Fă-ți bagajul pentru exil,fiică ce locuiești în Egipt! Căci Noful* va ajunge un motiv de groază;i se va da foc* și va rămâne fără niciun locuitor.+ 20  Egiptul este ca o junincă frumoasă,dar de la nord vor veni niște tăuni și o vor înțepa. 21  Chiar și soldații plătiți din mijlocul lui sunt ca niște viței îngrășați;au dat și ei înapoi și au luat-o cu toții la fugă. N-au putut rămâne în picioare,+căci a venit peste ei ziua nenorocirii lor,timpul încheierii socotelilor». 22  «Sunetul lui este ca al unui șarpe care se târăște,căci după el vin dușmani puternici, cu securi,asemenea unor oameni care taie copaci*. 23  Îi vor tăia pădurea», zice Iehova, «deși părea de nepătruns. Căci sunt mai numeroși decât lăcustele, sunt fără număr. 24  Fiica Egiptului va fi făcută de rușine. Va fi dată în mâna poporului de la nord».+ 25  Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului, spune: «Acum îmi îndrept atenția spre Amon+ din No*,+ spre faraon și spre Egipt, spre dumnezeii lui+ și spre regii lui, da, spre faraon și spre toți cei ce se încred în el».+ 26  «Și îi voi da în mâna celor ce caută să le ia viața*, în mâna lui Nebucadnețar*, regele Babilonului,+ și a slujitorilor lui. Însă, după aceea, Egiptul va fi locuit ca înainte», zice Iehova.+ 27  «Dar tu, slujitorul meu Iacob, nu te teme,nu te îngrozi, Israel!+ Fiindcă te voi salva din țara aceea îndepărtatăși îi voi salva pe urmașii* tăi din țara captivității lor.+ Iacob se va întoarce și va trăi liniștit și netulburat;nimeni nu-i va înspăimânta.+ 28  De aceea, nu te teme, slujitorul meu Iacob», zice Iehova, «căci eu sunt cu tine. Voi nimici toate națiunile în care te-am risipit,+însă pe tine nu te voi nimici.+ Te voi disciplina* în măsura potrivită,+dar nicidecum nu te voi lăsa nepedepsit»”.

Note de subsol

Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Purtate, de obicei, de arcași.
Lit. „calcă”.
Sau „un măcel”.
Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Sau „Memfis”.
Sau „un zgomot”.
Lit. „timpul fixat”.
Adică cuceritorul Egiptului.
Sau „Memfisul”.
Sau, posibil, „va deveni o întindere pustie”.
Sau „adună lemne”.
Adică Teba.
Sau „le caută sufletul”.
Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Lit. „sămânța”.
Sau „Te voi corecta”.