Ieremia 4:1-31

  • Căința aduce binecuvântări (1-4)

  • Dezastrul va veni de la nord (5-18)

  • Ieremia suferă din cauza nenorocirii care va veni (19-31)

4  „O, Israel, dacă te vei întoarce”, zice Iehova,„dacă te vei întoarce la mineși dacă vei înlătura dinaintea mea idolii tăi dezgustători,atunci nu vei fi fugar”.+   Dacă vei juraîn adevăr, în justiție și în dreptate: „Viu este Iehova!”,atunci națiunile vor obține binecuvântare de la elși se vor lăuda în el.+   Căci iată ce le spune Iehova bărbaților lui Iuda și locuitorilor Ierusalimului: „Arați-vă un ogorși nu mai semănați printre spini.+   Circumcideți-vă inima pentru Iehovași înlăturați-i prepuțul,+bărbați ai lui Iuda și locuitori ai Ierusalimului,ca nu cumva, din cauza faptelor voastre rele,mânia mea să se aprindă ca un focși să ardă fără s-o poată stinge cineva”.+   Spuneți lucrul acesta în Iuda și vestiți-l în Ierusalim. Strigați și sunați din corn în toată țara!+ Anunțați cu voce puternică: „Adunați-vă,să fugim în orașele fortificate!+   Ridicați un stindard* care să arate drumul spre Sion! Căutați-vă adăpost, nu stați!”. „Căci aduc de la nord o nenorocire,+ un mare dezastru.   Distrugătorul națiunilor a pornit din locul său+ca un leu care iese din desiș.+ A ieșit ca să facă din țara ta un motiv de groază.” Orașele tale vor ajunge niște ruine, fără niciun locuitor.+   De aceea, îmbrăcați-vă cu pânză de sac.+Jeliți* și tânguiți-vă,fiindcă mânia aprinsă a lui Iehova nu s-a îndepărtat de la noi.   „În ziua aceea”, zice Iehova, „regele își va pierde curajul*+și, la fel, prinții;preoții vor fi îngroziți, iar profeții, uluiți”.+ 10  Atunci am zis: „Vai, Domn Suveran Iehova! Într-adevăr, ai amăgit de tot poporul acesta+ și Ierusalimul spunând: «Veți avea pace»,+ când, de fapt, sabia este la gâtul nostru*”. 11  În timpul acela se va spune acestui popor și Ierusalimului: „Un vânt dogoritor de pe dealurile golașe ale pustiuluiva sufla peste fiica* poporului meu,dar nu ca să vânture, nici ca să curețe. 12  Vântul puternic vine din aceste locuri la porunca mea. Acum voi da sentințe împotriva lor. 13  Iată! Dușmanul va veni ca norii de ploaie.Carele lui sunt ca vijelia.+ Caii lui sunt mai iuți decât acvilele.+ Vai de noi, căci suntem pierduți! 14  Spală-ți inima de răutate, Ierusalim, ca să fii salvat!+ Până când vei nutri gânduri rele? 15  Căci un glas anunță vestea din Dan+și vestește dezastrul din munții lui Efraim. 16  Anunțați-l națiunilor!Vestiți-l împotriva Ierusalimului!”. „Niște spioni* vin dintr-o țară îndepărtatăși vor scoate strigăte de război împotriva orașelor lui Iuda. 17  Ei vin din toate părțile, ca niște paznici de ogoare, împotriva Ierusalimului+fiindcă s-a răzvrătit împotriva mea”,+ zice Iehova. 18  „Vei plăti pentru căile și pentru faptele tale.+ Cât de amară este nenorocirea ta,căci îți ajunge până în inimă!” 19  O, cât sufăr, cât sufăr!* Simt o mare durere în inimă*. Inima îmi bate tare. Nu pot să tacfiindcă am auzit* sunetul cornului,semnalul de război*.+ 20  Se anunță nenorocire după nenorocire,căci toată țara este distrusă. Corturile mele sunt distruse dintr-odatăși pânzele mele de cort, într-o clipă.+ 21  Până când voi vedea stindardul*și voi auzi sunetul cornului?+ 22  „Căci poporul meu este nebun.+Ei nu țin cont de mine. Sunt fii fără minte, lipsiți de pricepere. Când e vorba să facă rău, toți sunt ageri la minte*,dar bine nu știu să facă.” 23  Am privit țara și iată că era goală și pustie.+ M-am uitat spre ceruri, iar lumina lor dispăruse.+ 24  Am privit munții și iată că se cutremurau,iar dealurile se clătinau.+ 25  Am privit și iată că nu mai era niciun om,iar păsările cerului fugiseră toate.+ 26  Am privit și iată că livada devenise un pustiu,iar orașele țării fuseseră toate dărâmate.+ De la Iehova veneau acestea,din cauza mâniei lui aprinse. 27  Căci iată ce spune Iehova: „Întreaga țară va ajunge pustie,+dar nu o voi distruge de tot. 28  Iată de ce țara va fi cuprinsă de jale,+iar cerurile se vor întuneca:+ fiindcă am vorbit, am hotărâtși nu mă voi răzgândi*, nici nu voi da înapoi.+ 29  La vuietul călăreților și al arcașilor,tot orașul fuge.+ Oamenii intră în desișuriși urcă pe stânci.+ Toate orașele sunt părăsiteși niciun om nu locuiește în ele”. 30  Acum, că ești devastată, ce vei face? Înainte te îmbrăcai în stacojiu,te împodobeai cu podoabe de aurși îți măreai ochii cu fard negru. Însă degeaba te făceai frumoasă,+căci cei ce te doreau cu patimă te-au respins;ei caută acum să-ți ia viața*.+ 31  Căci am auzit un vaiet ca al unei femei bolnave,strigăte ca ale unei femei care naște primul ei copil,glasul fiicei Sionului, care respiră greu. Ea spune în timp ce își întinde mâinile:+ „Vai de mine, căci sunt* sleită de puteri din cauza ucigașilor!”.

Note de subsol

Sau „stâlp”.
Sau „Loviți-vă pieptul”.
Lit. „inima”.
Sau „când sabia a ajuns la sufletul nostru”.
Personificare poetică exprimând, probabil, milă sau compasiune.
Lit. „observatori”, adică soldați care țineau orașul sub observație pentru a hotărî când putea fi atacat.
Lit. „Intestinele mele, intestinele mele!”.
Lit. „în pereții inimii mele”.
Sau „sufletul meu a auzit”.
Sau, posibil, „strigătul de război”.
Sau „stâlpul”.
Sau „înțelepți”.
Sau „nu-mi va părea rău”.
Sau „îți caută sufletul”.
Sau „sufletul meu este”.