Ieremia 32:1-44

  • Ieremia cumpără un ogor (1-15)

  • Rugăciunea lui Ieremia (16-25)

  • Răspunsul lui Iehova (26-44)

32  Acesta este cuvântul care a venit la Ieremia de la Iehova în al 10-lea an al lui Zedechia, regele lui Iuda, adică în al 18-lea an al lui Nebucadnețar*.+  În timpul acela, armatele regelui Babilonului asediau Ierusalimul, iar profetul Ieremia era închis în Curtea Gărzii,+ în casa* regelui lui Iuda.  Zedechia, regele lui Iuda, îl închisese,+ spunând: „De ce profețești astfel? Tu zici: «Așa spune Iehova: „Voi da orașul acesta în mâna regelui Babilonului și el îl va cuceri,+  iar Zedechia, regele lui Iuda, nu va scăpa de caldeeni, pentru că în mod sigur va fi dat în mâna regelui Babilonului. Va vorbi cu el față în față și îl va vedea cu ochii săi”.+  „Acesta îl va duce pe Zedechia în Babilon, iar el va rămâne acolo până când îmi voi îndrepta atenția spre el”, zice Iehova. „Deși continuați să luptați împotriva caldeenilor, nu veți reuși”»”.+  Ieremia a spus: „Cuvântul lui Iehova a venit la mine, zicând:  «Iată că Hanamel, fiul lui Șalum, unchiul* tău, va veni la tine și va spune: „Cumpără ogorul meu din Anatot,+ fiindcă tu ești primul care are dreptul să-l răscumpere”»”.+  Hanamel, fiul unchiului meu, a venit la mine în Curtea Gărzii, așa cum spusese Iehova, și mi-a zis: „Cumpără, te rog, ogorul meu din Anatot, din ținutul lui Beniamin, căci tu ai dreptul să intri în posesia lui și să-l răscumperi. Cumpără-l tu!”. Atunci am înțeles că acesta era cuvântul lui Iehova.  Astfel, am cumpărat ogorul din Anatot de la Hanamel, fiul unchiului meu. I-am cântărit banii:+ șapte sicli* și zece arginți*. 10  Am consemnat totul într-un act,+ i-am pus sigiliul, am adus martori+ și am cântărit banii cu balanța. 11  Am luat actul de cumpărare, sigilat potrivit poruncii și cerințelor legale, și actul nesigilat 12  și i-am dat actul de cumpărare lui Baruc,+ fiul lui Neria,+ fiul lui Mahseia, în prezența lui Hanamel, fiul unchiului meu, a martorilor care semnaseră actul de cumpărare și a tuturor iudeilor care stăteau în Curtea Gărzii.+ 13  Apoi, în prezența lor, i-am poruncit lui Baruc: 14  „Iată ce spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: «Ia aceste acte, actul acesta de cumpărare, cel sigilat, și celălalt act, nesigilat, și pune-le într-un vas de lut ca să fie păstrate mult timp». 15  Căci iată ce spune Iehova al armatelor, Dumnezeul Israelului: «Se vor cumpăra din nou case, ogoare și vii în țara aceasta»”.+ 16  După ce i-am dat actul de cumpărare lui Baruc, fiul lui Neria, m-am rugat lui Iehova zicând: 17  „O, Domn Suveran Iehova! Iată! Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea ta cea mare+ și cu brațul tău întins*. Nimic nu este prea greu pentru tine, 18  Cel care manifești iubire loială față de mii, dar care le plătești fiilor* pentru nelegiuirea taților.+ Tu ești adevăratul Dumnezeu, Cel mare și puternic, al cărui nume este Iehova al armatelor. 19  Tu ești măreț în ce privește scopurile tale* și puternic în ceea ce faci,+ tu, ai cărui ochi văd toate căile oamenilor+ ca să-i dai fiecăruia potrivit căilor lui și potrivit faptelor lui.+ 20  Tu ai înfăptuit în țara Egiptului semne și miracole, cunoscute până în ziua de azi, și, astfel, ți-ai făcut un nume în Israel și în mijlocul tuturor oamenilor,+ așa cum se vede astăzi. 21  Tu ai scos poporul tău, Israel, din țara Egiptului cu semne, cu miracole, cu mână puternică, cu braț întins* și cu fapte înfricoșătoare.+ 22  După un timp le-ai dat țara aceasta, pe care ai jurat că le-o vei da strămoșilor lor,+ o țară în care curge lapte și miere.+ 23  Ei au intrat în ea și au luat-o în stăpânire, dar n-au ascultat de glasul tău și n-au umblat potrivit legii tale. N-au făcut nimic din ce le-ai poruncit; de aceea, ai făcut să se abată peste ei toată nenorocirea aceasta.+ 24  Iată! Au venit oameni cu rampe de asalt ca să cucerească orașul+ și, din cauza sabiei,+ a foametei și a ciumei*,+ orașul va cădea cu siguranță în mâna caldeenilor, care luptă împotriva lui. Așa cum vezi astăzi, tot ce ai spus s-a întâmplat. 25  Dar tu, o, Domn Suveran Iehova, mi-ai spus: «Cumpără ogorul cu bani și adu martori», deși orașul va fi dat în mod sigur în mâna caldeenilor”. 26  Atunci cuvântul lui Iehova a venit la Ieremia, zicând: 27  „Iată, eu sunt Iehova, Dumnezeul întregii omeniri*. Este oare ceva prea greu pentru mine? 28  De aceea, așa spune Iehova: «Iată că dau orașul acesta în mâna caldeenilor și în mâna lui Nebucadnețar*, regele Babilonului, și el îl va cuceri.+ 29  Iar caldeenii care luptă împotriva acestui oraș vor intra în el, îi vor da foc și vor arde orașul+ împreună cu casele pe acoperișurile cărora oamenii i-au adus jertfe lui Baal și au turnat ofrande de băutură pentru alți dumnezei ca să mă insulte».+ 30  «Căci, din tinerețea lor, poporul lui Israel și poporul lui Iuda au făcut numai ce este rău în ochii mei;+ poporul lui Israel continuă să mă insulte prin lucrarea mâinilor lor», zice Iehova. 31  «Căci din ziua în care a fost construit și până în ziua de azi, orașul acesta n-a făcut decât să-mi stârnească mânia și furia,+ astfel că trebuie să fie îndepărtat dinaintea feței mele+ 32  pentru toate faptele rele pe care poporul lui Israel și poporul lui Iuda le-au făcut ca să mă insulte – ei, regii lor,+ prinții lor,+ preoții lor, profeții lor,+ bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului. 33  Ei mi-au întors mereu spatele*.+ Deși am încercat să-i învăț de repetate ori*, niciunul dintre ei n-a ascultat și n-a primit disciplinarea.+ 34  Și-au pus idolii dezgustători în casa care poartă numele meu, ca s-o pângărească.+ 35  Mai mult, au construit locurile înalte ale lui Baal în Valea Fiului lui Hinom*+ ca să-și treacă fiii și fiicele prin foc pentru Moloh,+ lucru pe care eu nu-l poruncisem.+ Niciodată nu-mi trecuse prin minte* să le cer să facă un asemenea lucru dezgustător și, astfel, Iuda să păcătuiască.» 36  De aceea, așa spune Iehova, Dumnezeul Israelului, cu privire la orașul acesta, despre care spuneți că va fi dat în mâna regelui Babilonului prin sabie, prin foamete și prin ciumă: 37  «Iată că îi voi aduna din toate țările în care i-am risipit în mânia mea, în furia mea și în marea mea indignare+ și îi voi aduce înapoi în locul acesta și îi voi face să locuiască în siguranță.+ 38  Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor.+ 39  Le voi da o singură inimă+ și o singură cale, ca să se teamă întotdeauna de mine, pentru binele lor și al copiilor lor.+ 40  Și voi încheia cu ei un legământ veșnic:+ nu voi înceta să le fac bine+ și le voi pune în inimă teama de mine, astfel că ei nu se vor îndepărta de mine.+ 41  Mă voi bucura să le fac bine+ și îi voi sădi adânc în țara aceasta,+ din toată inima mea și din tot sufletul* meu»”. 42  „Căci iată ce spune Iehova: «Așa cum am adus asupra acestui popor toată această mare nenorocire, așa voi aduce asupra lor toate lucrurile bune* pe care li le promit.+ 43  Și se vor cumpăra din nou ogoare în această țară,+ deși spuneți: „Este o întindere pustie, fără oameni și fără animale, și a fost dată în mâna caldeenilor”». 44  «Se vor cumpăra ogoare cu bani, se vor întocmi și se vor sigila acte de cumpărare și se vor aduce martori în ținutul lui Beniamin,+ în împrejurimile Ierusalimului, în orașele lui Iuda,+ în orașele din regiunea muntoasă, în orașele din ținutul de jos+ și în orașele de la sud, fiindcă îi voi aduce înapoi pe captivi»,+ zice Iehova.”

Note de subsol

Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Sau „palatul”.
Adică unchi din partea tatălui.
Un siclu echivala cu 11,4 g. Vezi Ap. B14.
Sau „bucăți de argint”.
Sau „puternic”.
Lit. „în sânul fiilor”.
Sau „mare la sfat”.
Sau „puternic”.
Sau „bolii”.
Lit. „cărni”.
Lit. „Nebucadrețar”, variantă de scriere a aceluiași nume.
Sau „și-au întors spre mine ceafa, nu fața”.
Lit. „trezindu-mă devreme și învățând”.
Vezi Glosarul, „Gheenă”.
Sau „nu mi se urcase în inimă”.
Sau „toată bunătatea”.