Ieremia 26:1-24

  • Ieremia este amenințat cu moartea (1-15)

  • Viața lui Ieremia este cruțată (16-19)

    • Este citată profeția lui Mica (18)

  • Profetul Uria (20-24)

26  La începutul domniei lui Ioiachim,+ fiul lui Iosia, regele lui Iuda, a venit de la Iehova cuvântul acesta:  „Iată ce spune Iehova: «Stai în curtea casei lui Iehova și vorbește cu privire la toți locuitorii* orașelor lui Iuda, care vin la casa lui Iehova să se închine*. Spune-le tot ce îți poruncesc; să nu omiți niciun cuvânt.  Poate că vor asculta și fiecare se va întoarce de la calea lui rea, iar eu mă voi răzgândi* cu privire la nenorocirea pe care am de gând s-o aduc asupra lor din cauza faptelor lor rele.+  Spune-le: „Iată ce zice Iehova: «Dacă nu veți asculta de mine, respectând legea* pe care v-am dat-o  și ascultând de cuvintele slujitorilor mei profeți, pe care i-am trimis la voi de repetate ori* și de care n-ați ascultat,+  atunci voi face ca această casă să ajungă precum Șilo+ și voi face ca acest oraș să fie amintit în blesteme de toate națiunile pământului»”»”.+  Preoții, profeții și tot poporul l-au auzit pe Ieremia spunând aceste cuvinte în casa lui Iehova.+  Când Ieremia a terminat de zis tot ce îi poruncise Iehova să spună întregului popor, atunci preoții, profeții și tot poporul au pus mâna pe el și au zis: „În mod sigur vei muri.  De ce ai profețit în numele lui Iehova zicând: «Casa aceasta va ajunge precum Șilo, iar orașul acesta va fi devastat și va rămâne fără niciun locuitor»?”. Și tot poporul s-a strâns în jurul lui Ieremia, în casa lui Iehova. 10  Când au auzit aceste cuvinte, prinții lui Iuda au urcat de la casa* regelui la casa lui Iehova și s-au așezat la intrarea porții celei noi a casei lui Iehova.+ 11  Preoții și profeții le-au spus prinților și întregului popor: „Omul acesta merită pedeapsa cu moartea,+ fiindcă a profețit împotriva acestui oraș, așa cum ați auzit cu urechile voastre”.+ 12  Atunci Ieremia le-a spus tuturor prinților și întregului popor: „Iehova este cel ce m-a trimis să profețesc împotriva acestei case și a acestui oraș toate cuvintele pe care le-ați auzit.+ 13  Și acum, îndreptați-vă căile și faptele și ascultați de glasul lui Iehova, Dumnezeul vostru, iar Iehova se va răzgândi* cu privire la nenorocirea pe care a anunțat-o împotriva voastră.+ 14  Eu însă sunt în mâna voastră. Faceți-mi ce este bine și drept în ochii voștri. 15  Dar fiți siguri că, dacă mă veți omorî, veți aduce sânge nevinovat asupra voastră, asupra acestui oraș și asupra locuitorilor lui, căci într-adevăr Iehova m-a trimis la voi să spun toate cuvintele acestea în auzul vostru”. 16  Atunci prinții și tot poporul le-au spus preoților și profeților: „Omul acesta nu merită pedeapsa cu moartea, căci ne-a vorbit în numele lui Iehova, Dumnezeul nostru”. 17  Unii dintre bătrânii țării s-au ridicat și au spus și ei întregii adunări a poporului: 18  „Mica+ din Moreșet, care profețea în zilele lui Ezechia,+ regele lui Iuda, a zis întregului popor al lui Iuda: «Iată ce spune Iehova al armatelor: „Sionul va fi arat ca un ogor,Ierusalimul va ajunge un morman de ruine,+iar muntele Casei* va ajunge ca o culme împădurită*”».+ 19  Oare Ezechia, regele lui Iuda, și tot Iuda l-au omorât? Nu s-a temut regele de Iehova și nu l-a implorat el pe Iehova să arate favoare*, astfel că Iehova s-a răzgândit* cu privire la nenorocirea pe care o anunțase împotriva lor?+ Suntem la un pas de a aduce o mare nenorocire asupra noastră*. 20  Și a mai fost un om care profețea în numele lui Iehova: Uria, fiul lui Șemaia din Chiriat-Iearim.+ El a profețit împotriva acestui oraș și împotriva acestei țări spunând aceleași cuvinte ca Ieremia. 21  Regele Ioiachim,+ toți bărbații lui puternici și toți prinții au auzit cuvintele lui și regele a căutat să-l omoare.+ De îndată ce a aflat, Uria a fost cuprins de frică și a fugit în Egipt. 22  Atunci regele Ioiachim l-a trimis în Egipt pe Elnatan,+ fiul lui Acbor, împreună cu alți bărbați. 23  Ei l-au adus pe Uria din Egipt și l-au dus la regele Ioiachim, care l-a omorât cu sabia+ și i-a aruncat corpul în cimitirul oamenilor de rând”. 24  Dar Ahicam,+ fiul lui Șafan,+ l-a susținut pe Ieremia, astfel că nu a fost dat în mâna poporului ca să fie omorât.+

Note de subsol

Sau „vorbește-le tuturor locuitorilor”.
Sau „să se plece”.
Sau „mie îmi va părea rău”.
Sau „învățătura”.
Lit. „trezindu-mă devreme și trimițând”.
Sau „palatul”.
Sau „îi va părea rău”.
Sau „templului”.
Sau „ca niște înălțimi dintr-o pădure”.
Sau „n-a încercat el să îmbuneze fața lui Iehova”.
Sau „i-a părut rău”.
Sau „asupra sufletelor noastre”.