Ezra 2:1-70

  • Lista exilaților care s-au întors (1-67)

    • Slujitorii de la templu (43-54)

    • Fiii slujitorilor lui Solomon (55-57)

  • Ofrande benevole pentru templu (68-70)

2  Iată-i pe locuitorii provinciei* care au ieșit din captivitate, dintre exilații+ pe care Nebucadnețar, regele Babilonului, îi exilase în Babilon+ și care mai târziu s-au întors la Ierusalim și în Iuda, fiecare în orașul lui,+  cei care au venit cu Zorobabel+ și cu Ieșua,+ Neemia, Seraia, Reelaia, Mardoheu, Bilșan, Mispar, Bigvai, Rehum și Baana. Numărul bărbaților israeliți era:+  fiii lui Paroș: 2 172;  fiii lui Șefatia: 372;  fiii lui Arah:+ 775;  fiii lui Pahat-Moab,+ dintre fiii lui Ieșua și ai lui Ioab: 2 812;  fiii lui Elam:+ 1 254;  fiii lui Zatu:+ 945;  fiii lui Zacai: 760; 10  fiii lui Bani: 642; 11  fiii lui Bebai: 623; 12  fiii lui Azgad: 1 222; 13  fiii lui Adonicam: 666; 14  fiii lui Bigvai: 2 056; 15  fiii lui Adin: 454; 16  fiii lui Ater, ai lui Ezechia: 98; 17  fiii lui Bețai: 323; 18  fiii lui Iorah: 112; 19  fiii lui Hașum:+ 223; 20  bărbații din Ghibar*: 95; 21  bărbații din Betleem: 123; 22  bărbații din Netofa: 56; 23  bărbații din Anatot:+ 128; 24  bărbații din Azmavet: 42; 25  bărbații din Chiriat-Iearim, Chefira și Beerot: 743; 26  bărbații din Rama+ și Gheba:+ 621; 27  bărbații din Micmas: 122; 28  bărbații din Betel și Ai:+ 223; 29  bărbații din Nebo:+ 52; 30  bărbații din Magbiș*: 156; 31  fiii celuilalt Elam: 1 254; 32  fiii lui Harim: 320; 33  bărbații din Lod, Hadid și Ono: 725; 34  bărbații din Ierihon: 345; 35  bărbații din Senaa*: 3 630. 36  Preoții:+ fiii lui Iedaia,+ din casa lui Ieșua:+ 973; 37  fiii lui Imer:+ 1 052; 38  fiii lui Pașhur:+ 1 247; 39  fiii lui Harim:+ 1 017. 40  Leviții:+ fiii lui Ieșua și ai lui Cadmiel,+ dintre fiii lui Hodavia: 74. 41  Cântăreții:+ fiii lui Asaf:+ 128. 42  Fiii portarilor:+ fiii lui Șalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon,+ fiii lui Acub,+ fiii lui Hatita, fiii lui Șobai, în total 139. 43  Slujitorii de la templu*:+ fiii lui Țiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot, 44  fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon, 45  fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub, 46  fiii lui Hagab, fiii lui Salmai, fiii lui Hanan, 47  fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia, 48  fiii lui Rețin, fiii lui Necoda, fiii lui Gazam, 49  fiii lui Uza, fiii lui Paseah, fiii lui Besai, 50  fiii lui Asna, fiii meunimilor*, fiii lui Nefusim*, 51  fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, 52  fiii lui Bațlut, fiii lui Mehida, fiii lui Harșa, 53  fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Temah, 54  fiii lui Nețiah, fiii lui Hatifa. 55  Fiii slujitorilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,+ 56  fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel, 57  fiii lui Șefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Hațebaim, fiii lui Ami. 58  Toți slujitorii de la templu* și fiii slujitorilor lui Solomon au fost 392. 59  Aceștia sunt cei care au urcat din Tel-Melah, Tel-Harșa, Cherub, Adon și Imer, dar n-au putut dovedi care era casa lor părintească și originea lor, dacă erau israeliți:+ 60  fiii lui Delaia, fiii lui Tobia, fiii lui Necoda: 652. 61  Iar dintre fiii preoților: fiii lui Habaia, fiii lui Hacoț,+ fiii lui Barzilai, care a luat-o de soție pe una dintre fiicele lui Barzilai,+ galaaditul, și a fost numit cu numele acestuia. 62  Aceștia și-au căutat listele genealogice ca să-și dovedească genealogia, dar nu le-au găsit; de aceea, au fost înlăturați din preoție*.+ 63  Guvernatorul* le-a spus că nu vor putea să mănânce din lucrurile preasfinte+ până nu va fi un preot care să poată consulta Urimul și Tumimul.+ 64  Toată congregația număra 42 360 de oameni,+ 65  în afară de sclavii și sclavele lor, care erau în număr de 7 337; și mai aveau 200 de cântăreți și cântărețe. 66  Aveau 736 de cai, 245 de catâri, 67  435 de cămile și 6 720 de măgari. 68  Când au ajuns la casa lui Iehova, în Ierusalim, unii dintre capii caselor părintești au adus ofrande benevole+ pentru casa adevăratului Dumnezeu, ca s-o reconstruiască pe locul ei.+ 69  Ei au dat pentru fondul lucrării, după posibilitățile lor, 61 000 de drahme* de aur, 5 000 de mine* de argint+ și 100 de veșminte preoțești. 70  Preoții, leviții, unii din popor, cântăreții, portarii și slujitorii de la templu* s-au stabilit în orașele lor și toți ceilalți israeliți* s-au stabilit în orașele lor.+

Note de subsol

Este posibil să se refere la provincia Babilon sau la provincia lui Iuda.
Sau, posibil, „fiii lui Ghibar”.
Sau, posibil, „fiii lui Magbiș”.
Sau, posibil, „fiii lui Senaa”.
Sau „Netinimii”. Lit. „Cei dăruiți”.
Sau, posibil, „lui Meunim”.
Sau, posibil, „nefusimilor”.
Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „au fost excluși din preoție, fiind considerați necurați”.
Sau „Tirșata”, titlu persan purtat de guvernatorul unei provincii.
Drahma avea, în general, aceeași valoare ca daricul de aur persan, care cântărea 8,4 g. Este diferită de drahma menționată în Scripturile grecești. Vezi Ap. B14.
Mina menționată în Scripturile ebraice echivala cu 570 g. Vezi Ap. B14.
Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Lit. „tot Israelul”.