Ezra 1:1-11

  • Decretul regelui Cirus privind reconstruirea templului (1-4)

  • Pregătirile pentru întoarcerea exilaților din Babilon (5-11)

1  În primul an al lui Cirus,+ regele Persiei, pentru a se împlini cuvântul lui Iehova rostit prin Ieremia,+ Iehova a trezit spiritul lui* Cirus, regele Persiei, astfel că el a poruncit să se scrie și să se transmită în tot regatul său următoarea proclamație:+  „Iată ce spune Cirus, regele Persiei: «Iehova, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate regatele pământului+ și m-a însărcinat să-i construiesc o casă la Ierusalim,+ care este în Iuda.  Cine dintre voi este din poporul său? Dumnezeul lui să fie cu el și el să urce la Ierusalim, care este în Iuda, pentru a reconstrui casa lui Iehova, Dumnezeul Israelului – el este adevăratul Dumnezeu – , a cărui casă era în Ierusalim*.  Oricine locuiește ca străin,+ oriunde s-ar afla, să fie ajutat de oamenii din acele locuri cu argint, cu aur, cu bunuri și cu animale, pe lângă ofranda benevolă pentru casa adevăratului Dumnezeu,+ care era în Ierusalim»”.  Atunci capii caselor părintești ale lui Iuda și ale lui Beniamin, preoții și leviții – toți cei al căror spirit îl trezise* adevăratul Dumnezeu – s-au pregătit să urce pentru a reconstrui casa lui Iehova, care era în Ierusalim.  Toți cei din jurul lor i-au susținut dându-le* obiecte de argint și de aur, bunuri, animale și lucruri de valoare, pe lângă toate ofrandele benevole.  De asemenea, regele Cirus a pus să fie scoase ustensilele casei lui Iehova, pe care Nebucadnețar le luase din Ierusalim și le pusese în casa dumnezeului său.+  Cirus, regele Persiei, a pus ca acestea să fie scoase sub supravegherea lui Mitredat, trezorierul, care le-a inventariat și i le-a dat lui Șeșbațar*,+ căpetenia lui Iuda.  Iată numărul lor: 30 de coșuri de aur, 1 000 de coșuri de argint, 29 de vase de rezervă, 10  30 de castroane mici de aur, 410 castroane mici de argint și 1 000 de alte ustensile. 11  Numărul tuturor ustensilelor de aur și de argint a fost de 5 400. Șeșbațar le-a adus pe toate când exilații+ au fost aduși din Babilon la Ierusalim.

Note de subsol

Sau „l-a impulsionat pe”.
Sau, posibil, „care este în Ierusalim”.
Sau „toți cei pe care îi impulsionase”.
Lit. „le-au întărit mâinile cu”.
Posibil, Zorobabel din Ezr 2:2; 3:8.