Ezechiel 40:1-49

 • Ezechiel este adus în Israel într-o viziune (1, 2)

 • Ezechiel vede în viziune un templu (3, 4)

 • Curțile și porțile (5-47)

  • Poarta exterioară de la est (6-16)

  • Curtea exterioară; alte porți (17-26)

  • Curtea interioară și porțile (27-37)

  • Sălile de mese pentru serviciul de la templu (38-46)

  • Altarul (47)

 • Porticul templului (48, 49)

40  În al 25-lea an al exilului nostru,+ la începutul anului, în a zecea zi a lunii, în al 14-lea an de la cucerirea orașului,+ chiar în ziua aceea, mâna lui Iehova a fost peste mine și el m-a dus în oraș.+  În viziuni, Dumnezeu m-a dus în țara lui Israel și m-a așezat pe un munte foarte înalt,+ pe care se afla o construcție asemănătoare unui oraș, spre sud.  Când m-a dus acolo, am văzut un om a cărui înfățișare era asemenea aramei.+ El avea în mână o funie de in și o trestie de măsurat*+ și stătea la poartă.  Omul mi-a zis: „Fiu al omului, uită-te bine, ascultă cu atenție și ia aminte* la tot ce-ți voi arăta, fiindcă de aceea ai fost adus aici. Spune casei lui Israel tot ce vezi”.+  Am văzut un zid care înconjura partea din exterior a templului*. În mâna omului era o trestie de măsurat de șase coți (la fiecare cot era adăugat un lat de palmă)*. Și a măsurat zidul; grosimea lui era de o trestie, iar înălțimea lui era de o trestie.  Apoi s-a dus la poarta care dădea spre est+ și a urcat pe treptele ei. A măsurat pragul porții, iar lățimea lui era de o trestie; lățimea celuilalt prag era tot de o trestie.  Fiecare încăpere de gardă avea lungimea de o trestie și lățimea de o trestie, iar între încăperile de gardă+ erau cinci coți. Pragul porții de lângă porticul porții, care dădea spre interior, era de o trestie.  El a măsurat porticul porții, dinspre interior, și acesta era de o trestie.  Apoi a măsurat porticul porții, care era de opt coți, și stâlpii lui laterali, care erau de doi coți; porticul porții era în partea dinspre interior. 10  Erau trei încăperi de gardă pe fiecare parte a porții de la est. Toate trei aveau aceeași mărime și stâlpii laterali de pe fiecare parte aveau aceeași mărime. 11  Apoi a măsurat lățimea intrării porții, care era de 10 coți, și lungimea porții, care era de 13 coți. 12  Suprafața îngrădită din fața încăperilor de gardă de pe fiecare parte era de un cot. Încăperile de gardă de pe ambele părți erau de șase coți fiecare. 13  După aceea a măsurat poarta de la acoperișul unei încăperi de gardă* până la acoperișul celeilalte și ea avea o lățime de 25 de coți; o intrare era față în față cu cealaltă intrare.+ 14  Apoi a măsurat stâlpii laterali, care aveau înălțimea de 60 de coți, precum și stâlpii laterali de la porțile aflate în jurul curții. 15  Din fața intrării porții până în fața porticului de pe partea interioară a porții erau 50 de coți. 16  Încăperile de gardă și stâlpii lor laterali, care erau în interiorul porții, pe fiecare parte, aveau ferestre care se îngustau spre exterior*.+ În interiorul porticurilor erau, de asemenea, ferestre pe fiecare parte, iar pe stâlpii laterali erau palmieri sculptați.+ 17  Apoi m-a dus în curtea exterioară și am văzut niște săli de mese*+ și un pavaj de jur împrejurul curții. Pe pavaj erau 30 de săli de mese. 18  Pavajul de lângă porți era exact cât lungimea porților; acesta era pavajul de jos. 19  Și a măsurat distanța* de la partea dinspre interior a porții de jos până în fața curții interioare. Erau 100 de coți, atât la est, cât și la nord. 20  Curtea exterioară avea o poartă care dădea spre nord. El i-a măsurat lungimea și lățimea. 21  Erau trei încăperi de gardă pe fiecare parte a porții. Stâlpii ei laterali și porticul ei aveau aceleași dimensiuni ca ale primei porți. Lungimea ei era de 50 de coți și lățimea ei, de 25 de coți. 22  Ferestrele, porticul și palmierii ei sculptați+ aveau aceeași mărime ca acelea ale porții de la est. La ea se urca pe șapte trepte, iar porticul ei era în fața acestora. 23  În curtea interioară erau o poartă față în față cu poarta de la nord și o poartă față în față cu poarta de la est. El a măsurat distanța de la o poartă până la poarta din fața ei și aceasta era de 100 de coți. 24  Apoi m-a dus spre sud și am văzut o poartă pe partea de la sud.+ El i-a măsurat stâlpii laterali și porticul; aveau aceeași mărime ca și celelalte. 25  Poarta și porticul ei aveau ferestre pe fiecare parte, ca și celelalte ferestre. Lungimea ei era de 50 de coți și lățimea ei de 25 de coți. 26  La ea se urca pe șapte trepte,+ iar porticul ei era în fața acestora. Pe stâlpii laterali avea palmieri sculptați, câte unul pe fiecare parte. 27  Curtea interioară avea o poartă care dădea spre sud. El a măsurat spre sud, de la o poartă la cealaltă poartă, și distanța era de 100 de coți. 28  Apoi m-a dus în curtea interioară prin poarta de la sud. Și a măsurat poarta de la sud, iar ea avea aceeași mărime ca și celelalte. 29  Încăperile de gardă, stâlpii laterali și porticul ei aveau aceeași mărime ca și celelalte. Poarta și porticul ei aveau ferestre pe fiecare parte. Lungimea ei era de 50 de coți și lățimea ei de 25 de coți.+ 30  De jur împrejur erau porticuri; lungimea lor era de 25 de coți, iar lățimea de 5 coți. 31  Porticul ei dădea spre curtea exterioară, iar pe stâlpii ei laterali erau palmieri sculptați;+ la ea se urca pe opt trepte.+ 32  Apoi m-a dus în curtea interioară pe la est și a măsurat poarta; avea aceeași mărime ca și celelalte. 33  Încăperile de gardă, stâlpii laterali și porticul ei aveau aceeași mărime ca și celelalte; poarta și porticul ei aveau ferestre pe fiecare parte. Lungimea ei era de 50 de coți și lățimea ei de 25 de coți. 34  Porticul ei dădea spre curtea exterioară, iar pe ambii stâlpi laterali ai ei erau palmieri sculptați; la ea se urca pe opt trepte. 35  M-a dus apoi în poarta de la nord+ și a măsurat-o; avea aceeași mărime ca și celelalte. 36  Încăperile de gardă, stâlpii laterali și porticul ei erau la fel ca și celelalte. Ea avea ferestre pe fiecare parte. Lungimea ei era de 50 de coți și lățimea ei de 25 de coți. 37  Stâlpii ei laterali dădeau spre curtea exterioară, iar pe ambii stâlpi laterali ai ei erau palmieri sculptați; la ea se urca pe opt trepte. 38  Lângă stâlpii laterali ai porților era o sală de mese cu intrarea ei. Acolo se spălau ofrandele arse.+ 39  De fiecare parte a porticului porții erau două mese, pe care se înjunghiau ofrandele arse,+ ofrandele pentru păcat+ și ofrandele pentru vină.+ 40  În exterior, cum se urcă la poarta de la nord, erau două mese de-o parte și două mese de cealaltă parte a porticului porții. 41  Astfel, de fiecare parte a porții erau patru mese – în total, opt mese – , pe care se înjunghiau animalele. 42  Cele patru mese pentru ofranda arsă erau din piatră cioplită. Lungimea lor era de un cot și jumătate, lățimea de un cot și jumătate și înălțimea de un cot. Pe ele se țineau uneltele cu care se înjunghiau ofrandele arse și jertfele. 43  Pe pereții din interior, de jur împrejur, erau rafturi de un lat de palmă; pe mese se punea carnea ofrandelor. 44  În afara porții interioare erau sălile de mese pentru cântăreți;+ ele erau în curtea interioară, lângă poarta de la nord, și dădeau spre sud. Și mai era o sală de mese lângă poarta de la est, care dădea spre nord. 45  El mi-a zis: „Această sală de mese care dă spre sud este pentru preoții care se ocupă de serviciile de la templu.+ 46  Sala de mese care dă spre nord este pentru preoții care se ocupă de serviciul la altar.+ Ei sunt fiii lui Țadoc,+ aceia dintre leviți care sunt numiți să se apropie de Iehova ca să-i slujească”.+ 47  Apoi a măsurat curtea interioară. Lungimea ei era de 100 de coți și lățimea de 100 de coți; era pătrată. Altarul era în fața templului. 48  Apoi m-a dus în porticul templului+ și a măsurat stâlpii laterali ai porticului: cinci coți pe o parte și cinci coți pe cealaltă parte. Lățimea porții* era de trei coți pe o parte și de trei coți pe cealaltă parte. 49  Lungimea porticului era de 20 de coți, iar lățimea de 11* coți. La el se urca pe trepte. Lângă stâlpii laterali erau coloane, câte una pe fiecare parte.+

Note de subsol

Lit. „îndreaptă-ți inima”.
Lit. „casei”. Această redare este folosită în capitolele 40-48 când termenul „casă” se referă la complexul templului sau la clădirea propriu-zisă a templului.
Lit. „o trestie de măsurat de șase coți, un cot și un lat de palmă”. Se referă la coți lungi. Vezi Ap. B14.
Este posibil să se refere la partea de sus a peretelui încăperii de gardă.
Sau „ferestre evazate”.
Sau „încăperi”.
Lit. „lățimea”.
Sau „stâlpului”.
Sau, posibil, „12”.