Ezechiel 20:1-49

  • O istorie a răzvrătirii Israelului (1-32)

  • Este promisă restabilirea Israelului (33-44)

  • Profeție împotriva sudului (45-49)

20  În anul al șaptelea, în luna a cincea, în a zecea zi a lunii, unii dintre bătrânii Israelului au venit și s-au așezat înaintea mea ca să-l întrebe pe Iehova.  Atunci cuvântul lui Iehova a venit la mine, zicând:  „Fiu al omului, vorbește cu bătrânii Israelului și spune-le: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Veniți să mă întrebați? «Viu sunt eu că nu vă voi răspunde»,+ zice Domnul Suveran Iehova”».  Ești pregătit să-i judeci*? Ești pregătit să-i judeci, fiu al omului? Fă-le cunoscute lucrurile detestabile pe care le-au făcut strămoșii lor.+  Spune-le: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „În ziua când am ales Israelul,+ le-am jurat* urmașilor* casei lui Iacob și m-am făcut cunoscut lor în țara Egiptului.+ Da, le-am jurat și am zis: «Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru».  În ziua aceea, le-am jurat că îi voi scoate din țara Egiptului și îi voi duce într-o țară pe care o cercetasem pentru ei, o țară în care curge lapte și miere.+ Ea era cea mai frumoasă dintre toate țările*.  Apoi le-am spus: «Fiecare dintre voi să arunce lucrurile detestabile care sunt înaintea ochilor voștri și să nu se pângărească cu idolii dezgustători* ai Egiptului.+ Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru».+  Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și n-au vrut să mă asculte. N-au aruncat lucrurile detestabile care erau înaintea lor și n-au renunțat la idolii dezgustători ai Egiptului.+ De aceea, am spus că îmi voi dezlănțui furia împotriva lor și îmi voi vărsa toată mânia asupra lor în țara Egiptului.  Dar am acționat de dragul numelui meu, pentru ca el să nu fie profanat înaintea națiunilor în mijlocul cărora locuiau.+ Căci m-am făcut cunoscut lor* înaintea acestor națiuni când i-am scos din țara Egiptului.+ 10  I-am scos deci din țara Egiptului și i-am condus în pustiu.+ 11  Apoi le-am dat legile mele și le-am făcut cunoscute hotărârile mele judecătorești,+ pentru ca omul care le respectă să trăiască prin ele.+ 12  Le-am dat și sabaturile mele+ ca semn între mine și ei,+ ca să știe că eu, Iehova, sunt cel care îi sfințește. 13  Dar casa lui Israel s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu.+ Ei n-au umblat potrivit legilor mele și au respins hotărârile mele judecătorești, prin care cel ce le respectă va trăi. Au profanat peste măsură sabaturile mele. De aceea, am spus că îmi voi vărsa furia asupra lor în pustiu ca să-i nimicesc.+ 14  Dar am acționat de dragul numelui meu, pentru ca el să nu fie profanat înaintea națiunilor, în văzul cărora îi scosesem.+ 15  De asemenea, le-am jurat în pustiu că nu-i voi duce în țara pe care le-o promisesem*+ – o țară în care curge lapte și miere,+ cea mai frumoasă dintre toate țările* – , 16  pentru că au respins hotărârile mele judecătorești, n-au umblat potrivit legilor mele și au profanat sabaturile mele, căci inima lor umbla după idolii lor dezgustători.+ 17  Dar eu* am avut milă de ei și nu i-am distrus; nu i-am nimicit în pustiu. 18  Le-am zis fiilor lor în pustiu:+ «Nu umblați potrivit dispozițiilor strămoșilor voștri,+ nu respectați hotărârile lor judecătorești și nu vă pângăriți cu idolii lor dezgustători! 19  Eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru. Umblați potrivit legilor mele, respectați hotărârile mele judecătorești și îndepliniți-le.+ 20  Sfințiți sabaturile mele+ și ele vor fi un semn între mine și voi, ca să știți că eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru».+ 21  Însă fiii s-au răzvrătit împotriva mea.+ N-au umblat potrivit legilor mele și n-au respectat, nici n-au îndeplinit hotărârile mele judecătorești, prin care cel ce le respectă va trăi. Au profanat sabaturile mele. De aceea, am spus că îmi voi dezlănțui furia împotriva lor și îmi voi vărsa toată mânia asupra lor în pustiu.+ 22  Dar m-am reținut+ și am acționat de dragul numelui meu,+ pentru ca el să nu fie profanat înaintea națiunilor, în văzul cărora îi scosesem. 23  De asemenea, le-am jurat în pustiu că îi voi risipi printre națiuni și îi voi împrăștia prin alte țări+ 24  pentru că n-au îndeplinit hotărârile mele judecătorești, au respins legile mele,+ au profanat sabaturile mele și au umblat după* idolii dezgustători ai strămoșilor lor.+ 25  Și i-am lăsat să urmeze dispoziții care nu erau bune și hotărâri judecătorești prin care nu puteau să trăiască.+ 26  I-am lăsat să se pângărească prin jertfele lor – când treceau prin foc orice copil întâi născut+ – ca să-i pustiesc și ca să știe că eu sunt Iehova”». 27  De aceea, fiu al omului, vorbește casei lui Israel și spune-le: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Strămoșii voștri m-au blasfemiat și prin faptul că au acționat cu infidelitate împotriva mea. 28  Eu i-am adus în țara pe care am jurat că le-o voi da.+ Când au văzut toate dealurile înalte și copacii stufoși,+ au început să aducă jertfe și ofrande jignitoare. Acolo își prezentau miresmele plăcute* ale jertfelor lor și își turnau ofrandele de băutură. 29  I-am întrebat deci: «Ce înseamnă acest loc înalt la care mergeți? (El este numit Loc Înalt și în ziua de azi.)»”».+ 30  Acum spune casei lui Israel: «Iată ce zice Domnul Suveran Iehova: „Oare nu vă pângăriți voi la fel ca strămoșii voștri umblând după idolii lor dezgustători ca să comiteți prostituție spirituală cu ei?+ 31  Și oare nu vă pângăriți voi și în ziua de azi aducând jertfe tuturor idolilor voștri dezgustători și trecându-vă fiii prin foc?+ Și eu să vă răspund, casă a lui Israel?”».+ «Viu sunt eu», zice Domnul Suveran Iehova, «că nu vă voi răspunde.+ 32  Ceea ce aveți în minte* când ziceți: „Să fim ca națiunile, ca familiile celorlalte țări, care se închină* lemnului și pietrei”+ nu se va întâmpla nicidecum»”. 33  „«Viu sunt eu», zice Domnul Suveran Iehova, «că voi domni ca rege peste voi cu mână tare și cu braț întins*, revărsându-mi furia.+ 34  Vă voi scoate dintre popoare și din țările în care ați fost împrăștiați și vă voi aduna cu mână tare și cu braț întins*, revărsându-mi furia.+ 35  Vă voi duce în pustiul popoarelor și acolo mă voi judeca cu voi față în față.+ 36  Așa cum m-am judecat cu strămoșii voștri în pustiul țării Egiptului, așa mă voi judeca și cu voi», zice Domnul Suveran Iehova. 37  «Vă voi pune să treceți pe sub toiagul păstorului+ și vă voi obliga să respectați legământul*. 38  Îi voi îndepărta dintre voi pe cei ce se răzvrătesc și pe cei ce comit fărădelegi împotriva mea.+ Căci îi voi scoate din țara în care au locuit ca străini, dar nu vor intra în țara lui Israel;+ și veți ști că eu sunt Iehova.» 39  Casă a lui Israel, iată ce spune Domnul Suveran Iehova: «Haideți, duceți-vă și slujiți fiecare idolilor voștri dezgustători!+ Dar apoi, dacă nu mă veți asculta, veți suporta consecințele și nu veți mai putea profana numele meu sfânt cu jertfele voastre și cu idolii voștri dezgustători».+ 40  «Căci pe muntele meu sfânt, pe un munte înalt din Israel»,+ spune Domnul Suveran Iehova, «acolo îmi vor sluji în țară toți, întreaga casă a lui Israel.+ Acolo îmi voi găsi plăcerea în ei și voi cere contribuțiile voastre și primele roade ale ofrandelor voastre, toate lucrurile voastre sfinte.+ 41  Datorită miresmei plăcute*, îmi voi găsi plăcerea în voi când vă voi scoate dintre popoare și vă voi aduna din țările în care ați fost împrăștiați;+ și voi fi sfințit prin voi sub ochii națiunilor».+ 42  «Și veți ști că eu sunt Iehova+ când vă voi aduce în țara lui Israel,+ în țara pe care am jurat că le-o voi da strămoșilor voștri. 43  Acolo vă veți aminti de purtarea voastră și de toate faptele voastre prin care v-ați pângărit+ și veți fi dezgustați de voi înșivă* din cauza tuturor lucrurilor rele pe care le-ați făcut.+ 44  Și veți ști că eu sunt Iehova când voi acționa de dragul numelui meu,+ nu potrivit purtării voastre nelegiuite și nici potrivit faptelor voastre rele, casă a lui Israel», zice Domnul Suveran Iehova.” 45  Și cuvântul lui Iehova a venit iarăși la mine, zicând: 46  „Fiu al omului, îndreaptă-ți fața spre ținutul din sud, vorbește sudului și profețește pădurii din câmpia de la sud. 47  Spune pădurii de la sud: «Ascultă cuvântul lui Iehova. Așa zice Domnul Suveran Iehova: „Iată că aprind un foc împotriva ta+ și el va mistui orice copac verde și orice copac uscat din mijlocul tău. Flacăra care arde nu se va stinge+ și ea va pârjoli toate fețele, de la sud până la nord. 48  Și toți oamenii* vor vedea că eu, Iehova, i-am dat foc, iar acesta nu se va stinge”»”.+ 49  Atunci am spus: „Vai, Domn Suveran Iehova! Ei zic despre mine: «Nu vorbește el doar în parabole*?»”.

Note de subsol

Sau „să rostești judecata împotriva lor”.
Lit. „mi-am ridicat mâna”.
Lit. „seminței”.
Sau „podoaba tuturor țărilor”.
Din câte se pare, termenul ebraic este înrudit cu un cuvânt care înseamnă „balegă” și este folosit pentru a exprima dispreț.
Adică israeliților.
Lit. „le-o dădusem”.
Sau „podoaba tuturor țărilor”.
Lit. „ochiul meu”.
Lit. „ochii lor au fost după”.
Sau „liniștitoare”. Lit. „odihnitoare”.
Lit. „spirit”.
Sau „slujesc”.
Sau „puternic”.
Sau „puternic”.
Lit. „vă voi aduce în legătura legământului”.
Sau „liniștitoare”. Lit. „odihnitoare”.
Lit. „de fețele voastre”.
Lit. „toată carnea”.
Sau „ghicitori”.