Deuteronomul 29:1-29

  • Legământul cu Israelul în Moab (1-13)

  • Avertisment cu privire la neascultare (14-29)

    • Lucrurile ascunse și lucrurile dezvăluite (29)

29  Acestea sunt cuvintele legământului pe care Iehova i-a poruncit lui Moise să-l încheie cu poporul lui Israel în țara Moabului, în afară de legământul pe care îl încheiase cu ei la Horeb.+  Și Moise a adunat tot Israelul și le-a zis: „Ați văzut tot ce le-a făcut Iehova sub ochii voștri, în țara Egiptului, faraonului, tuturor slujitorilor lui și întregii lui țări,+  marile judecăți* pe care le-ați văzut cu ochii voștri, semnele acelea mari și miracolele.+  Dar, până în ziua de azi, Iehova nu v-a dat o inimă ca să înțelegeți, ochi ca să vedeți și urechi ca să auziți.+  «În timp ce v-am călăuzit prin pustiu 40 de ani,+ hainele de pe voi nu s-au uzat și sandalele din picioare nu vi s-au stricat.+  N-ați mâncat pâine și n-ați băut vin, nici alte băuturi alcoolice, ca să știți că eu sunt Iehova, Dumnezeul vostru.»  În cele din urmă ați ajuns în locul acesta, iar Sihon, regele Hesbonului,+ și Og, regele Basanului,+ au venit să lupte cu noi, dar i-am învins.+  După aceea le-am luat țara și le-am dat-o moștenire rubeniților, gadiților și unei jumătăți din tribul manasiților.+  Să respectați deci cuvintele acestui legământ și să le împliniți, ca să reușiți în tot ce veți face.+ 10  Voi stați astăzi cu toții înaintea lui Iehova, Dumnezeul vostru: căpeteniile triburilor voastre, bătrânii voștri, supraveghetorii voștri, toți bărbații Israelului, 11  copiii voștri, soțiile voastre+ și locuitorul străin+ care este în mijlocul taberei voastre, de la cel ce vă strânge* lemne până la cel ce vă scoate apă. 12  Sunteți aici ca să intrați în legământul lui Iehova, Dumnezeul vostru, pe care Iehova, Dumnezeul vostru, îl încheie astăzi cu voi și pe care îl întărește prin jurământ,+ 13  ca să facă din voi poporul său+ și ca să fie Dumnezeul vostru,+ așa cum v-a promis și așa cum le-a jurat strămoșilor voștri Avraam,+ Isaac+ și Iacob.+ 14  Și iată că nu numai cu voi închei acest legământ, pe care îl întăresc prin jurământ; 15  îl închei cu cei care stau cu noi astăzi aici, înaintea lui Iehova, Dumnezeul nostru, și cu cei care nu sunt cu noi astăzi aici. 16  (Căci știți bine cum am trăit în țara Egiptului și cum am trecut prin mijlocul mai multor națiuni în călătoria noastră.+ 17  Și ați văzut lucrurile lor detestabile, idolii dezgustători*+ de lemn și de piatră, de argint și de aur pe care îi aveau ei.) 18  Aveți grijă să nu fie astăzi printre voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici trib a cărui inimă se abate de la Iehova, Dumnezeul nostru, ca să le slujească dumnezeilor acelor națiuni;+ să nu fie printre voi nicio rădăcină care produce rod otrăvitor și pelin.+ 19  Dacă cineva va auzi cuvintele acestui jurământ și se va lăuda în inima lui zicând: «Voi avea pace chiar dacă mă încăpățânez să umblu pe căile inimii mele», spre distrugerea a tot ce este pe* calea lui, 20  atunci Iehova nu va vrea să-l ierte pe acel om,+ ci Iehova se va aprinde de mânie împotriva lui și toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el;+ și Iehova îi va șterge numele de sub ceruri. 21  Iehova îl va separa de toate triburile Israelului și va face ca asupra lui să se abată nenorocirea, potrivit tuturor blestemelor din legământul scris în cartea aceasta a Legii. 22  Când generația viitoare a fiilor voștri și străinul care va veni dintr-o țară îndepărtată vor vedea plăgile din această țară, bolile pe care le-a adus Iehova asupra ei 23  – sulf, sare și foc, din cauza cărora tot pământul ei nu va fi semănat, astfel că nimic nu va încolți și nicio plantă nu va răsări pe el, ca la distrugerea Sodomei și a Gomorei,+ a Admei și a Țeboimului,+ pe care Iehova le-a distrus în mânia și în furia lui –, 24  atunci ei și toate națiunile vor spune: «De ce i-a făcut Iehova așa acestei țări?+ De ce a venit această mânie aprinsă?». 25  Atunci se va spune: «Deoarece au părăsit legământul lui Iehova,+ Dumnezeul strămoșilor lor, pe care l-a încheiat cu ei când i-a scos din țara Egiptului.+ 26  S-au dus și le-au slujit altor dumnezei și s-au plecat înaintea lor, dumnezei pe care nu-i cunoscuseră și înaintea cărora el nu le permisese să se închine*.+ 27  Atunci Iehova s-a aprins de mânie împotriva acestei țări și a adus asupra ei toate blestemele scrise în cartea aceasta.+ 28  De aceea, în mânia,+ în furia și în marea sa indignare, Iehova i-a smuls din pământul lor și i-a dus în altă țară, unde sunt și astăzi».+ 29  Lucrurile ascunse sunt ale lui Iehova, Dumnezeul nostru,+ dar lucrurile dezvăluite sunt ale noastre și ale urmașilor noștri pentru totdeauna, ca să îndeplinim toate cuvintele acestei Legi.+

Note de subsol

Sau „încercări”.
Sau „vă taie”.
Din câte se pare, termenul ebraic este înrudit cu un cuvânt care înseamnă „balegă” și este folosit pentru a exprima dispreț.
Lit. „celui ce este bine udat și a celui ce este uscat de pe”.
Lit. „pe care el nu li-i dăduse”.