Revelația lui Ioan (Apocalipsa) 9:1-21

  • A cincea trompetă (1-11)

  • După primul vai, vin încă două (12)

  • A șasea trompetă (13-21)

9  Al cincilea înger a sunat din trompetă.+ Și am văzut o stea care căzuse din cer pe pământ; și i* s-a dat cheia abisului.+  Ea a deschis abisul și din groapă s-a ridicat un fum ca fumul unui cuptor mare, iar fumul din groapă a întunecat soarele+ și, la fel, aerul.  Din fum au ieșit pe pământ lăcuste+ și li s-a dat putere*, aceeași putere pe care o au scorpionii pământului.  Li s-a spus să nu vatăme iarba pământului, nici vreo plantă verde și nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-au pe frunte sigiliul lui Dumnezeu.+  Și lăcustelor nu li s-a dat voie să-i omoare, ci să-i chinuie cinci luni, iar chinul lor a fost asemenea chinului pe care îl provoacă un scorpion+ când înțeapă un om.  În zilele acelea, oamenii vor căuta moartea, dar nicidecum n-o vor găsi; vor vrea să moară, dar moartea va fugi de ei.  Lăcustele semănau cu niște cai pregătiți de luptă,+ iar pe capete aveau ceva ca niște coroane de aur. Fața lor era ca fața de om,  iar părul lor era ca părul de femeie. Dinții lor erau ca dinții de leu+  și aveau platoșe ca platoșele de fier. Zgomotul aripilor lor era ca zgomotul unor care trase de cai ce se avântă în luptă.+ 10  De asemenea, aveau cozi cu ace ca scorpionii și în cozi le stătea puterea* de a-i vătăma pe oameni cinci luni.+ 11  Peste ele aveau un rege, pe îngerul abisului.+ Numele lui în ebraică este Abadon*, iar în greacă, Apolion*. 12  Primul vai a trecut. Iată că după aceste lucruri vin încă două vaiuri.+ 13  Al șaselea înger+ a sunat din trompetă.+ Și am auzit un glas dintre coarnele altarului de aur,+ care este înaintea lui Dumnezeu, 14  zicându-i celui de-al șaselea înger care avea trompeta: „Dezleagă-i pe cei patru îngeri care sunt legați la marele fluviu Eufrat!”.+ 15  Și cei patru îngeri, care fuseseră pregătiți pentru ora, ziua, luna și anul acela, au fost dezlegați ca să omoare o treime din oameni. 16  Trupele de cavalerie numărau două miriade de miriade* de călăreți; am auzit numărul lor. 17  Iată cum erau caii și călăreții pe care i-am văzut în viziune: aveau platoșe roșii ca focul, albastre ca hiacintul și galbene ca sulful, iar capetele cailor erau ca niște capete de leu+ și din gurile lor ieșeau foc, fum și sulf. 18  O treime din oameni au fost omorâți prin aceste trei plăgi: focul, fumul și sulful care ieșeau din gurile lor. 19  Căci puterea* cailor este în gurile lor, dar și în cozile lor, căci cozile lor sunt ca niște șerpi și au capete, iar cu acestea vatămă. 20  Însă ceilalți oameni, care n-au fost omorâți prin aceste plăgi, nu s-au căit de lucrările mâinilor lor; ei n-au încetat să se închine la demoni și la idolii de aur, de argint, de aramă, de piatră și de lemn, care nu pot nici să vadă, nici să audă, nici să umble.+ 21  Ei nu s-au căit de omorurile lor, nici de practicile lor spiritiste, nici de imoralitatea lor sexuală*, nici de furturile lor.

Note de subsol

Adică stelei; în greacă, la genul masculin.
Lit. „autoritate”.
Lit. „autoritatea”.
Însemnând „Distrugere”.
Însemnând „Distrugător”.
Sau „de 20 000 de ori 10 000”, adică 200 000 000.
Lit. „autoritatea”.
În greacă, porneía. Vezi Glosarul.