A doua carte a Regilor 23:1-37

  • Reformele lui Iosia (1-20)

  • Sărbătorirea Paștelui (21-23)

  • Alte reforme ale lui Iosia (24-27)

  • Moartea lui Iosia (28-30)

  • Ioahaz, rege al lui Iuda (31-33)

  • Ioiachim, rege al lui Iuda (34-37)

23  Atunci regele a trimis un mesaj și i-a adunat la el pe toți bătrânii lui Iuda și ai Ierusalimului.+  Apoi regele a urcat la casa lui Iehova împreună cu toți bărbații lui Iuda, cu toți locuitorii Ierusalimului, cu preoții și cu profeții – tot poporul, de la mic la mare. El a citit în auzul lor toate cuvintele cărții+ legământului,+ care fusese găsită în casa lui Iehova.+  Regele a stat în picioare lângă coloană și a făcut un legământ* înaintea lui Iehova+ că îl va urma pe Iehova și va respecta poruncile sale, aducerile sale aminte și legile sale din toată inima și din tot sufletul* împlinind cuvintele acestui legământ, scrise în această carte. Și tot poporul a fost de acord cu legământul.+  Apoi regele le-a poruncit marelui preot, Hilchia,+ preoților de rangul al doilea și ușierilor să scoată din templul lui Iehova toate ustensilele făcute pentru Baal, pentru stâlpul sacru*+ și pentru toată armata cerurilor. Și le-a ars în afara Ierusalimului, pe terasele Chedronului, și a dus cenușa lor la Betel.+  I-a înlăturat din serviciu pe preoții dumnezeilor străini, care fuseseră puși de regii lui Iuda să facă să se înalțe fum de jertfă pe locurile înalte din orașele lui Iuda și din împrejurimile Ierusalimului, precum și pe cei care făceau să se înalțe fum de jertfă lui Baal, soarelui, lunii, constelațiilor zodiacului și întregii armate a cerurilor.+  A scos stâlpul sacru*+ din casa lui Iehova și l-a dus la marginea Ierusalimului, în valea Chedron. L-a ars+ în valea Chedron, l-a fărâmițat, făcându-l pulbere, și a împrăștiat pulberea pe mormintele oamenilor de rând.+  De asemenea, a dărâmat casele prostituaților sacri,+ care se aflau în casa lui Iehova și în care femeile țeseau corturi ca sanctuare pentru stâlpul sacru*.  Apoi i-a scos din orașele lui Iuda pe toți preoții și a profanat* locurile înalte unde preoții făceau să se înalțe fum de jertfă, de la Gheba+ până la Beer-Șeba.+ A dărâmat și locurile înalte de la intrarea porții lui Iosua, căpetenia orașului, care erau la stânga cum se intra pe poarta orașului.  Preoții locurilor înalte nu slujeau la altarul lui Iehova din Ierusalim,+ însă mâncau pâine nedospită împreună cu frații lor. 10  A profanat* și Tofetul,+ care se află în Valea Fiilor lui Hinom*,+ pentru ca nimeni să nu-și treacă fiul sau fiica prin foc pentru Moloh.+ 11  Și n-a mai permis cailor pe care regii lui Iuda îi dedicaseră* soarelui să intre la casa lui Iehova prin încăperea* lui Natan-Melec, demnitarul de la curte, încăpere aflată în portic; și a dat foc carelor dedicate soarelui.+ 12  Regele a dărâmat și altarele pe care regii lui Iuda le făcuseră pe acoperișul camerei de sus+ a lui Ahaz, precum și altarele pe care Manase le făcuse în cele două curți ale casei lui Iehova.+ Le-a zdrobit și le-a împrăștiat pulberea în valea Chedron. 13  Regele a profanat* locurile înalte din fața Ierusalimului, care se aflau la sud* de Muntele Distrugerii* și pe care Solomon, regele Israelului, le construise pentru Aștoret, zeița dezgustătoare a sidonienilor, pentru Chemoș, dumnezeul dezgustător al Moabului, și pentru Milcom,+ dumnezeul detestabil al amoniților.+ 14  A sfărâmat coloanele sacre, a tăiat stâlpii sacri*+ și a umplut locurile lor cu oase de oameni. 15  De asemenea, a dărâmat altarul din Betel și locul înalt construit de Ieroboam, fiul lui Nebat, care i-a făcut pe israeliți să păcătuiască.+ După ce a dărâmat acel altar și locul înalt, el a ars locul înalt, l-a fărâmițat, făcându-l pulbere, și a ars stâlpul sacru*.+ 16  Când s-a întors și a văzut mormintele de pe munte, Iosia a poruncit să fie luate oasele din morminte și le-a ars pe altar, profanându-l*, după cuvântul lui Iehova anunțat de omul adevăratului Dumnezeu, care a prezis că aceste lucruri aveau să se întâmple.+ 17  Apoi a întrebat: „Ce este piatra aceea de mormânt pe care o văd?”. Bărbații orașului i-au răspuns: „Este mormântul omului adevăratului Dumnezeu care a venit din Iuda+ și a prezis aceste lucruri pe care le-ai făcut cu altarul din Betel”. 18  Atunci el a zis: „Lăsați-l să se odihnească. Nimeni să nu-i miște oasele”. Ei nu s-au atins deci de oasele lui și nici de oasele profetului care venise din Samaria.+ 19  Iosia a îndepărtat și toate casele de închinare de pe locurile înalte din orașele Samariei,+ pe care regii Israelului le construiseră ca să-l insulte pe Dumnezeu. Apoi a făcut cu ele așa cum făcuse în Betel.+ 20  Și i-a sacrificat pe altare pe toți preoții locurilor înalte care erau acolo și a ars oase de oameni pe ele.+ După aceea s-a întors la Ierusalim. 21  Atunci regele a poruncit întregului popor: „Țineți un Paște+ pentru Iehova, Dumnezeul vostru, după cum este scris în această carte a legământului”.+ 22  Un Paște ca acesta nu se mai ținuse din zilele judecătorilor care judecaseră Israelul și nici chiar în toate zilele regilor Israelului și ale regilor lui Iuda.+ 23  Dar, în al 18-lea an al regelui Iosia, acest Paște s-a ținut pentru Iehova la Ierusalim. 24  De asemenea, Iosia a îndepărtat mediumurile, prezicătorii,+ terafimii*,+ idolii dezgustători* și toate lucrurile dezgustătoare care apăruseră în țara lui Iuda și în Ierusalim, ca să respecte cuvintele Legii+ scrise în cartea pe care preotul Hilchia o găsise în casa lui Iehova.+ 25  Înaintea lui n-a fost niciun rege ca el, care să se întoarcă la Iehova cu toată inima, cu tot sufletul*+ și cu toată puterea lui, potrivit întregii Legi a lui Moise, și nici după el nu s-a mai ridicat cineva ca el. 26  Totuși, Iehova nu s-a întors de la mânia sa cea mare, care se aprinsese împotriva lui Iuda din cauza tuturor lucrurilor revoltătoare pe care Manase le făcuse ca să-l insulte.+ 27  Iehova a spus: „Voi îndepărta și Iuda dinaintea ochilor mei,+ așa cum am îndepărtat Israelul,+ și voi respinge acest oraș pe care l-am ales, Ierusalimul, și casa despre care am spus: «Acolo va rămâne numele meu»”.+ 28  Celelalte fapte ale lui Iosia, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea faptelor din timpurile regilor lui Iuda? 29  În zilele sale, faraonul Neco, regele Egiptului, a mers la fluviul Eufrat ca să-l ajute pe regele Asiriei. Regele Iosia a ieșit ca să-l înfrunte, dar, când Neco l-a văzut, l-a omorât la Meghido.+ 30  Slujitorii lui i-au adus trupul mort într-un car de la Meghido la Ierusalim și l-au înmormântat în mormântul său. Atunci poporul l-a luat pe Ioahaz, fiul lui Iosia, l-a uns și l-a făcut rege în locul tatălui său.+ 31  Ioahaz+ avea 23 de ani când a devenit rege și a domnit trei luni la Ierusalim. Mama lui se numea Hamutal+ și era fiica lui Ieremia, din Libna. 32  El a făcut ce este rău în ochii lui Iehova, întocmai cum făcuseră strămoșii săi.+ 33  Faraonul Neco+ l-a închis la Ribla,+ în țara Hamatului, ca să nu mai domnească la Ierusalim, apoi a impus țării un tribut de 100 de talanți* de argint și un talant de aur.+ 34  După aceea, faraonul Neco l-a făcut rege pe Eliachim, fiul lui Iosia, în locul lui Iosia, tatăl său, și i-a schimbat numele în Ioiachim. Dar pe Ioahaz l-a luat și l-a dus în Egipt,+ unde, în cele din urmă, acesta a murit.+ 35  Ioiachim i-a dat faraonului argintul și aurul, dar a trebuit să perceapă un impozit de la popor ca să dea banii ceruți de faraon. El a pretins de la fiecare om din popor o cantitate de argint și de aur ca să-i dea banii faraonului Neco. 36  Ioiachim+ avea 25 de ani când a devenit rege și a domnit 11 ani la Ierusalim.+ Mama lui se numea Zebida și era fiica lui Pedaia, din Ruma. 37  El a făcut ce este rău în ochii lui Iehova,+ întocmai cum făcuseră strămoșii săi.+

Note de subsol

Sau „a reînnoit legământul”.
Sau „a făcut nepotrivite pentru închinare”.
Sau „A făcut nepotrivit pentru închinare”.
Vezi Glosarul, „Gheenă”.
Lit. „îi dăduseră”.
Sau „sala de mese”.
Sau „a făcut nepotrivite pentru închinare”.
Lit. „la dreapta”. Adică la sud, dacă cineva stă cu fața spre est.
Adică Muntele Măslinilor, îndeosebi extremitatea sudică, cunoscută și ca Muntele Insultării.
Sau „făcându-l nepotrivit pentru închinare”.
Sau „dumnezeii familiei”, „idolii”.
Din câte se pare, termenul ebraic este înrudit cu un cuvânt care înseamnă „balegă” și este folosit pentru a exprima dispreț.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.