A doua carte a Regilor 18:1-37

  • Ezechia, rege al lui Iuda (1-8)

  • Cum și de ce a căzut Israelul (9-12)

  • Sanherib invadează Iuda (13-18)

  • Rabșachele îl provoacă pe Iehova (19-37)

18  În al treilea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele Israelului, a devenit rege Ezechia,+ fiul lui Ahaz,+ regele lui Iuda.  El avea 25 de ani când a devenit rege și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama lui se numea Abi* și era fiica lui Zaharia.+  El a făcut ce este drept în ochii lui Iehova,+ așa cum făcuse David, strămoșul său.+  A îndepărtat locurile înalte,+ a sfărâmat coloanele sacre și a tăiat stâlpul sacru*.+ De asemenea, a zdrobit șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise;+ căci, până în timpul acela, poporul lui Israel făcuse să se înalțe fum de jertfă pentru el și el era numit Nehuștan*.  Ezechia s-a încrezut în Iehova,+ Dumnezeul Israelului; n-a mai fost niciunul ca el printre toți regii lui Iuda de după el și nici printre cei care fuseseră înaintea lui.  El s-a alipit de Iehova.+ N-a încetat să-l urmeze, ci a respectat mereu poruncile pe care Iehova i le dăduse lui Moise.  Și Iehova era cu el. Oriunde mergea, el acționa cu înțelepciune. El s-a răsculat împotriva regelui Asiriei și a refuzat să-i slujească.+  I-a bătut pe filisteni+ până la Gaza și la teritoriile acesteia, de la turnul de veghe până la orașul fortificat*.  În al patrulea an al regelui Ezechia, adică în al șaptelea an al lui Hosea,+ fiul lui Ela, regele Israelului, Salmanasar, regele Asiriei, a urcat împotriva Samariei și a asediat-o.+ 10  După trei ani, asirienii au cucerit-o.+ În al șaselea an al lui Ezechia, care era al nouălea an al lui Hosea, regele Israelului, Samaria a fost cucerită. 11  Apoi regele Asiriei i-a dus pe israeliți în exil+ în Asiria și i-a așezat în Halah și în Habor, lângă râul Gozan, și în orașele mezilor.+ 12  Aceasta s-a întâmplat pentru că n-au ascultat de glasul lui Iehova, Dumnezeul lor, ci au încălcat legământul lui, tot ce poruncise Moise, slujitorul lui Iehova.+ Ei nici n-au ascultat, nici n-au respectat. 13  În al 14-lea an al regelui Ezechia, Sanherib, regele Asiriei,+ a urcat împotriva tuturor orașelor fortificate ale lui Iuda și le-a cucerit.+ 14  Atunci Ezechia, regele lui Iuda, a trimis să i se spună regelui Asiriei, la Lachiș: „Am greșit. Retrage-te de la mine și îți voi da tot ce-mi vei cere”. Regele Asiriei i-a cerut lui Ezechia, regele lui Iuda, 300 de talanți* de argint și 30 de talanți de aur. 15  Astfel, Ezechia a dat tot argintul care se găsea în casa lui Iehova și în tezaurele casei* regelui.+ 16  În acel timp, Ezechia a luat* ușile templului+ lui Iehova și ușorii, pe care îi placase* însuși Ezechia,+ regele lui Iuda, și i le-a dat regelui Asiriei. 17  Apoi regele Asiriei i-a trimis din Lachiș+ pe tartan*, pe rabsaris* și pe rabșache* cu o armată mare la regele Ezechia, la Ierusalim.+ Ei au urcat la Ierusalim și s-au oprit lângă canalul bazinului de sus, pe drumul mare de pe câmpul albitorului.+ 18  Când l-au chemat pe rege, au ieșit la ei Eliachim,+ fiul lui Hilchia, care răspundea de casă*, Șebna,+ secretarul, și Ioah, cronicarul, fiul lui Asaf. 19  Atunci rabșachele le-a zis: „Spuneți-i lui Ezechia: «Iată ce zice marele rege, regele Asiriei: „Pe ce se bazează încrederea ta?+ 20  Tu spui: «Am o strategie și putere pentru război», dar acestea nu sunt decât vorbe goale. În cine îți pui încrederea de îndrăznești să te răscoli împotriva mea?+ 21  Iată că te încrezi în sprijinul acestei trestii frânte, în Egipt,+ care, dacă un om s-ar sprijini în ea, i-ar intra în palmă și i-ar străpunge-o. Așa este faraonul, regele Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. 22  Dacă îmi veți zice: «Ne încredem în Iehova, Dumnezeul nostru»,+ oare nu este el acela ale cărui locuri înalte și altare au fost îndepărtate de Ezechia,+ în timp ce el le spune lui Iuda și Ierusalimului: «Să te pleci înaintea acestui altar, la Ierusalim»?”».+ 23  Acum fă o înțelegere cu domnul meu, regele Asiriei: Eu îți voi da 2 000 de cai dacă tu poți găsi suficienți călăreți pentru ei!+ 24  Cum ai putea să te împotrivești chiar și unui singur guvernator dintre cei mai neînsemnați slujitori ai domnului meu, când tu te încrezi în Egipt pentru care și pentru călăreți? 25  Oare fără permisiunea lui Iehova am urcat eu împotriva acestui loc ca să-l distrug? Iehova însuși mi-a spus: «Urcă împotriva acestei țări și distruge-o»”. 26  Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna+ și Ioah i-au spus rabșachelui:+ „Vorbește, te rugăm, cu slujitorii tăi în limba arameică*,+ fiindcă înțelegem. Nu vorbi cu noi în limba iudeilor, în auzul oamenilor de pe zid”.+ 27  Dar rabșachele le-a spus: „Oare doar la domnul vostru și la voi m-a trimis domnul meu să spun aceste cuvinte? Nu și la oamenii care stau pe zid, la cei care își vor mânca excrementele și își vor bea urina cu voi?”. 28  Apoi rabșachele, stând în picioare, a strigat cu glas tare în limba iudeilor: „Ascultați cuvântul marelui rege, regele Asiriei!+ 29  Iată ce spune regele: «Să nu vă amăgească Ezechia, căci el nu vă poate scăpa din mâna mea.+ 30  Și să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Iehova zicând: „Iehova ne va scăpa negreșit, iar orașul acesta nu va fi dat în mâna regelui Asiriei”.+ 31  Nu-l ascultați pe Ezechia, căci iată ce spune regele Asiriei: „Faceți pace cu mine și predați-vă* și fiecare dintre voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din rezervorul lui 32  până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră,+ o țară cu grâne și cu vin nou, o țară cu pâine și cu vii, o țară cu măslini și cu miere. Atunci veți trăi și nu veți muri. Nu-l ascultați pe Ezechia, fiindcă vă înșală zicând: «Iehova ne va scăpa». 33  Și-a scăpat vreunul dintre dumnezeii națiunilor țara din mâna regelui Asiriei? 34  Unde sunt dumnezeii Hamatului+ și ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului,+ ai Henei și ai Ivei? Au scăpat ei Samaria din mâna mea?+ 35  Care dintre toți dumnezeii acestor țări și-a scăpat țara din mâna mea? Prin urmare, va scăpa Iehova Ierusalimul din mâna mea?”»”.+ 36  Însă poporul a tăcut și nu i-a răspuns niciun cuvânt, căci porunca regelui era: „Să nu-i răspundeți!”.+ 37  Dar Eliachim, fiul lui Hilchia, care răspundea de casă*, Șebna, secretarul, și Ioah, cronicarul, fiul lui Asaf, au venit la Ezechia cu veșmintele sfâșiate și i-au spus cuvintele rabșachelui.

Note de subsol

Formă prescurtată a numelui „Abiia”.
Sau „idolul era numit șarpele de aramă”.
Adică în orice loc, indiferent că era slab sau dens populat.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.
Sau „palatului”.
Lit. „a tăiat”.
Adică îi placase cu aur.
Sau „comandant”.
Sau „marele demnitar de la curte”.
Sau „marele paharnic”.
Sau „palat”.
Sau „siriană”.
Lit. „Faceți cu mine o binecuvântare și ieșiți la mine”.
Sau „palat”.