A doua carte a Regilor 17:1-41

  • Hosea, rege al Israelului (1-4)

  • Căderea Israelului (5, 6)

  • Israeliții sunt exilați din cauza apostaziei (7-23)

  • În orașele samaritene sunt aduși străini (24-26)

  • Samaritenii se închină atât la Iehova, cât și la dumnezeii lor (27-41)

17  În al 12-lea an al lui Ahaz, regele lui Iuda, la Samaria a devenit rege peste Israel Hosea,+ fiul lui Ela. El a domnit nouă ani.  El a făcut ce este rău în ochii lui Iehova, însă nu ca regii Israelului care fuseseră înaintea lui.  Salmanasar, regele Asiriei, a urcat împotriva lui,+ iar Hosea a ajuns să-i fie supus și să-i plătească tribut.+  Dar regele Asiriei a aflat că Hosea era implicat într-un complot împotriva lui, căci acesta trimisese mesageri la So, regele Egiptului,+ și nu-i dusese regelui Asiriei tributul, ca în ceilalți ani. De aceea, regele Asiriei l-a închis și l-a ținut legat în închisoare.  Regele Asiriei a invadat toată țara, a venit la Samaria și a asediat-o trei ani.  În al nouălea an al lui Hosea, regele Asiriei a cucerit Samaria.+ Apoi i-a dus pe israeliți în exil+ în Asiria și i-a pus să locuiască în Halah și în Habor, lângă râul Gozan,+ și în orașele mezilor.+  Aceasta s-a întâmplat pentru că israeliții păcătuiseră împotriva lui Iehova, Dumnezeul lor, care îi scosese din țara Egiptului, de sub stăpânirea faraonului, regele Egiptului.+ Ei s-au închinat la* alți dumnezei+  și au adoptat obiceiurile națiunilor pe care Iehova le alungase dinaintea israeliților și obiceiurile instituite de regii Israelului.  Israeliții au umblat după lucruri care nu erau drepte în ochii lui Iehova, Dumnezeul lor. Ei au construit locuri înalte în toate orașele lor,+ de la turnul de veghe până la orașul fortificat*. 10  Și-au ridicat coloane sacre și stâlpi sacri*+ pe orice deal înalt și sub orice copac cu frunziș bogat;+ 11  și pe toate locurile înalte au făcut să se înalțe fum de jertfă la fel ca națiunile pe care Iehova le alungase dinaintea lor.+ Au făcut lucruri rele ca să-l insulte pe Iehova. 12  Le-au slujit idolilor dezgustători*,+ cu privire la care Iehova le spusese: „Să nu faceți acest lucru!”.+ 13  Iehova a avertizat Israelul și Iuda prin toți profeții lui și prin toți vizionarii,+ spunând: „Întoarceți-vă de la căile voastre rele!+ Respectați poruncile și instrucțiunile mele, potrivit întregii legi pe care le-am poruncit-o strămoșilor voștri și pe care v-am trimis-o prin slujitorii mei profeți”. 14  Dar ei n-au ascultat, ci s-au încăpățânat ca* strămoșii lor care nu manifestaseră credință în Iehova, Dumnezeul lor.+ 15  Au continuat să nesocotească dispozițiile sale, legământul+ pe care îl făcuse cu strămoșii lor și aducerile sale aminte, prin care îi avertizase,+ au urmat idoli fără valoare+ și au ajuns ei înșiși fără valoare,+ imitând națiunile din jurul lor, chiar dacă Iehova le poruncise să nu le imite.+ 16  Au părăsit toate poruncile lui Iehova, Dumnezeul lor, au făcut statui de metal* reprezentând doi viței,+ au făcut un stâlp sacru*,+ s-au plecat înaintea întregii armate a cerurilor+ și i-au slujit lui Baal.+ 17  De asemenea, și-au trecut fiii și fiicele prin foc,+ au practicat ghicitul,+ au căutat semne prevestitoare și au făcut cu bună știință* ce este rău în ochii lui Iehova, ca să-l insulte. 18  De aceea, Iehova s-a mâniat foarte tare pe Israel și l-a îndepărtat dinaintea ochilor lui.+ N-a lăsat decât tribul lui Iuda. 19  Dar nici Iuda n-a respectat poruncile lui Iehova, Dumnezeul său,+ ci a umblat potrivit obiceiurilor Israelului.+ 20  Iehova a respins tot Israelul*. L-a umilit și l-a dat în mâna jefuitorilor, până l-a înlăturat dinaintea lui. 21  A smuls Israelul de la casa lui David, iar ei l-au făcut rege pe Ieroboam, fiul lui Nebat.+ Dar Ieroboam a făcut ca Israelul să nu-l mai urmeze pe Iehova și l-a determinat să comită un mare păcat. 22  Poporul lui Israel a umblat în toate păcatele pe care le făcuse Ieroboam.+ Nu a renunțat la ele 23  până când Iehova a îndepărtat Israelul dinaintea ochilor lui, așa cum spusese prin toți slujitorii săi profeți.+ Astfel, israeliții au fost duși în exil din țara lor în Asiria,+ unde au rămas până în ziua de azi. 24  Apoi regele Asiriei a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim+ și i-a pus să locuiască în orașele Samariei, în locul israeliților. Ei au luat în stăpânire Samaria și au locuit în orașele ei. 25  La început, când s-au stabilit acolo, nu se temeau de* Iehova. De aceea, Iehova a trimis în mijlocul lor lei,+ iar aceștia i-au omorât pe unii dintre ei. 26  Regele Asiriei a fost înștiințat: „Națiunile pe care le-ai dus în exil și pe care le-ai stabilit în orașele Samariei nu cunosc religia* țării și pe Dumnezeul ei. De aceea, el trimite în mijlocul lor lei, care îi omoară, pentru că nimeni nu cunoaște religia țării și pe Dumnezeul ei”. 27  Atunci regele Asiriei a poruncit: „Trimiteți-l pe unul dintre preoții pe care i-ați dus în exil de acolo; el să se întoarcă, să locuiască acolo și să-i învețe despre religia țării și despre Dumnezeul ei”. 28  Astfel, unul dintre preoții pe care îi duseseră în exil din Samaria s-a întors ca să locuiască în Betel+ și a început să-i învețe cum să se teamă de* Iehova.+ 29  Dar fiecare națiune și-a făcut propriul dumnezeu*, pe care l-a pus în casele de închinare de pe locurile înalte făcute de samariteni; fiecare națiune a făcut lucrul acesta în orașele în care locuia. 30  Astfel, oamenii din Babilon l-au făcut pe Sucot-Benot, oamenii din Cut l-au făcut pe Nergal, oamenii din Hamat+ l-au făcut pe Așima, 31  iar aviții i-au făcut pe Nibhaz și pe Tartac. Cei din Sefarvaim își ardeau fiii în foc pentru Adramelec și Anamelec, dumnezeii Sefarvaimului.+ 32  Deși se temeau de Iehova, ei au numit preoți ai locurilor înalte oameni din popor, iar aceștia oficiau pentru ei în casele de închinare de pe locurile înalte.+ 33  Așadar, ei se temeau de Iehova, dar se închinau la dumnezeii lor, potrivit religiei* națiunilor din care fuseseră deportați.+ 34  Și în ziua de azi, ei trăiesc potrivit religiilor lor* de dinainte. Niciunul dintre ei nu i se închină lui* Iehova și niciunul nu respectă instrucțiunile lui, hotărârile lui judecătorești, Legea și porunca pe care Iehova le-a dat fiilor lui Iacob, căruia i-a schimbat numele în Israel.+ 35  Când Iehova a făcut un legământ cu ei,+ le-a poruncit: „Să nu vă temeți de alți dumnezei și să nu vă plecați înaintea lor, să nu le slujiți și să nu le aduceți jertfe.+ 36  De Iehova, care v-a scos din țara Egiptului cu putere mare și cu braț întins*,+ de el să vă temeți,+ în fața lui să vă plecați și lui să-i aduceți jertfe. 37  Aveți grijă să respectați întotdeauna dispozițiile, hotărârile judecătorești, Legea și porunca pe care le-a scris pentru voi+ și să nu vă temeți de alți dumnezei. 38  Să nu uitați legământul pe care l-am făcut cu voi+ și să nu vă temeți de alți dumnezei. 39  De Iehova, Dumnezeul vostru, să vă temeți, căci el vă va elibera din mâna tuturor dușmanilor voștri!”. 40  Dar aceste națiuni n-au ascultat, ci au trăit potrivit religiei lor* de altădată.+ 41  Astfel, aceste națiuni se temeau de Iehova,+ dar le slujeau și chipurilor lor cioplite. Fiii și nepoții lor au făcut la fel ca strămoșii lor și așa fac și în ziua de azi.

Note de subsol

Lit. „s-au temut de”.
Adică în orice loc, indiferent că era slab sau dens populat.
Din câte se pare, termenul ebraic este înrudit cu un cuvânt care înseamnă „balegă” și este folosit pentru a exprima dispreț.
Lit. „și-au înțepenit gâtul așa cum și-au înțepenit gâtul”.
Sau „statui turnate”.
Lit. „s-au vândut ca să facă”.
Sau „pe toți urmașii lui Israel”.
Sau „nu i se închinau lui”.
Sau „obiceiurile religioase ale”.
Sau „să i se închine lui”.
Sau „dumnezei”.
Sau „obiceiurilor religioase ale”.
Sau „obiceiurilor lor religioase”.
Lit. „nu se teme de”.
Sau „puternic”.
Sau „obiceiurilor lor religioase”.