Salt la conţinut

Salt la cuprins

A doua carte a Cronicilor

Capitole

Conținutul cărții

 • 1

  • Solomon cere înțelepciune (1-12)

  • Bogăția lui Solomon (13-17)

 • 2

  • Pregătiri pentru construirea templului (1-18)

 • 3

  • Solomon începe să construiască templul (1-7)

  • Sfânta Sfintelor (8-14)

  • Cele două coloane de aramă (15-17)

 • 4

  • Altarul, Marea și ligheanele (1-6)

  • Lampadarele, mesele și curțile (7-11a)

  • Încheierea lucrărilor la templu (11b-22)

 • 5

  • Pregătiri pentru inaugurarea templului (1-14)

   • Arca este adusă la templu (2-10)

 • 6

  • Cuvintele lui Solomon adresate poporului (1-11)

  • Rugăciunea de inaugurare a lui Solomon (12-42)

 • 7

  • Gloria lui Iehova umple templul (1-3)

  • Ceremoniile de inaugurare (4-10)

  • Iehova i se arată lui Solomon (11-22)

 • 8

  • Alte lucrări de construcție ale lui Solomon (1-11)

  • Organizarea închinării de la templu (12-16)

  • Flota lui Solomon (17, 18)

 • 9

  • Regina din Șeba îl vizitează pe Solomon (1-12)

  • Bogăția lui Solomon (13-28)

  • Moartea lui Solomon (29-31)

 • 10

  • Răzvrătirea Israelului împotriva lui Roboam (1-19)

 • 11

  • Domnia lui Roboam (1-12)

  • Leviții sunt loiali și se mută în Iuda (13-17)

  • Familia lui Roboam (18-23)

 • 12

  • Atacul lui Șișac asupra Ierusalimului (1-12)

  • Sfârșitul domniei lui Roboam (13-16)

 • 13

  • Abiia, regele lui Iuda (1-22)

   • Abiia îl învinge pe Ieroboam (3-20)

 • 14

  • Moartea lui Abiia (1)

  • Asa, regele lui Iuda (2-8)

  • Asa învinge 1 000 000 de etiopieni (9-15)

 • 15

  • Reformele lui Asa (1-19)

 • 16

  • Alianța lui Asa cu Siria (1-6)

  • Hanani îl mustră pe Asa (7-10)

  • Moartea lui Asa (11-14)

 • 17

  • Iosafat, regele lui Iuda (1-6)

  • Campania de instruire a poporului (7-9)

  • Puterea militară a lui Iosafat (10-19)

 • 18

  • Alianța lui Iosafat cu Ahab (1-11)

  • Micaia profețește înfrângerea israeliților (12-27)

  • Ahab este ucis la Ramot-Galaad (28-34)

 • 19

  • Iehu îl mustră pe Iosafat (1-3)

  • Reformele lui Iosafat (4-11)

 • 20

  • Națiunile din jur amenință Iuda (1-4)

  • Iosafat se roagă pentru ajutor (5-13)

  • Răspunsul lui Iehova (14-19)

  • Iuda este salvat în mod miraculos (20-30)

  • Sfârșitul domniei lui Iosafat (31-37)

 • 21

  • Ioram, regele lui Iuda (1-11)

  • Mesajul scris de la Ilie (12-15)

  • Sfârșitul dezastruos al lui Ioram (16-20)

 • 22

  • Ahazia, regele lui Iuda (1-9)

  • Atalia uzurpă tronul (10-12)

 • 23

  • Iehoiada intervine; Ioas este făcut rege (1-11)

  • Atalia este ucisă (12-15)

  • Reformele lui Iehoiada (16-21)

 • 24

  • Domnia lui Ioas (1-3)

  • Ioas renovează templul (4-14)

  • Apostazia lui Ioas (15-22)

  • Ioas este asasinat (23-27)

 • 25

  • Amația, regele lui Iuda (1-4)

  • Război cu Edomul (5-13)

  • Idolatria lui Amația (14-16)

  • Război cu Ioas, regele Israelului (17-24)

  • Moartea lui Amația (25-28)

 • 26

  • Ozia, regele lui Iuda (1-5)

  • Victoriile militare ale lui Ozia (6-15)

  • Ozia devine lepros din cauza trufiei (16-21)

  • Moartea lui Ozia (22, 23)

 • 27

  • Iotam, regele lui Iuda (1-9)

 • 28

  • Ahaz, regele lui Iuda (1-4)

  • Este învins de Siria și Israel (5-8)

  • Oded avertizează Israelul (9-15)

  • Iuda este umilit (16-19)

  • Idolatria lui Ahaz; moartea lui (20-27)

 • 29

  • Ezechia, regele lui Iuda (1, 2)

  • Reformele lui Ezechia (3-11)

  • Curățarea templului (12-19)

  • Serviciul de la templu este restabilit (20-36)

 • 30

  • Ezechia celebrează Paștele (1-27)

 • 31

  • Ezechia înlătură apostazia (1)

  • Preoții și leviții primesc sprijinul material cuvenit (2-21)

 • 32

  • Sanherib amenință Ierusalimul (1-8)

  • Sanherib îl sfidează pe Iehova (9-19)

  • Un înger nimicește armata asiriană (20-23)

  • Boala lui Ezechia și trufia lui (24-26)

  • Realizările lui Ezechia și moartea lui (27-33)

 • 33

  • Manase, regele lui Iuda (1-9)

  • Manase se căiește de păcatele sale (10-17)

  • Moartea lui Manase (18-20)

  • Amon, regele lui Iuda (21-25)

 • 34

  • Iosia, regele lui Iuda (1, 2)

  • Reformele lui Iosia (3-13)

  • Este găsită cartea Legii (14-21)

  • Hulda profețește nenorocirea (22-28)

  • Iosia citește cartea înaintea poporului (29-33)

 • 35

  • Iosia face pregătiri pentru o mare sărbătoare de Paște (1-19)

  • Iosia este ucis de faraonul Neco (20-27)

 • 36

  • Ioahaz, regele lui Iuda (1-3)

  • Ioiachim, regele lui Iuda (4-8)

  • Ioiachin, regele lui Iuda (9, 10)

  • Zedechia, regele lui Iuda (11-14)

  • Distrugerea Ierusalimului (15-21)

  • Decretul lui Cirus privitor la reconstruirea templului (22, 23)