Prima carte a lui Samuel 7:1-17

  • Arca la Chiriat-Iearim (1)

  • Îndemnul lui Samuel: ‘Slujiți-i numai lui Iehova’ (2-6)

  • Victoria Israelului la Mițpa (7-14)

  • Samuel judecă Israelul (15-17)

7  Oamenii din Chiriat-Iearim au venit, au urcat Arca lui Iehova și au pus-o în casa lui Abinadab,+ pe deal, iar pe Eleazar, fiul lui, l-au sfințit ca să păzească Arca lui Iehova.  A trecut mult timp, în total 20 de ani, din ziua în care Arca a ajuns la Chiriat-Iearim, iar toată casa lui Israel a început să-l caute pe* Iehova.+  Și Samuel a spus întregii case a lui Israel: „Dacă vă întoarceți la Iehova cu toată inima voastră,+ îndepărtați dumnezeii străini+ și chipurile lui Aștoret+ din mijlocul vostru și îndreptați-vă cu hotărâre inima spre Iehova. Slujiți-i numai lui+ și el vă va scăpa din mâna filistenilor”.+  Atunci israeliții au îndepărtat Baalii și chipurile lui Aștoret și i-au slujit numai lui Iehova.+  Apoi Samuel a zis: „Adunați tot Israelul la Mițpa,+ iar eu mă voi ruga lui Iehova pentru voi”.+  Ei s-au adunat la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea lui Iehova* și au ținut post în ziua aceea.+ Acolo au spus: „Am păcătuit împotriva lui Iehova”.+ Și Samuel a început să slujească în calitate de judecător+ peste israeliți la Mițpa.  Filistenii au auzit că israeliții se adunaseră la Mițpa. Atunci domnitorii filistenilor+ au urcat împotriva Israelului. Când israeliții au auzit lucrul acesta, s-au temut de filisteni.  De aceea, israeliții i-au zis lui Samuel: „Nu înceta să strigi către Iehova, Dumnezeul nostru, ca să ne ajute+ și să ne salveze din mâna filistenilor”.  Samuel a luat un miel de lapte și l-a adus ca ofrandă arsă+ lui Iehova. Și Samuel a strigat către Iehova după ajutor pentru Israel, iar Iehova i-a răspuns.+ 10  În timp ce Samuel aducea ofranda arsă, filistenii au înaintat ca să lupte împotriva Israelului. În ziua aceea, Iehova a făcut să tune cu putere+ împotriva filistenilor și a provocat învălmășeală în rândurile lor,+ iar ei au fost înfrânți înaintea Israelului.+ 11  Atunci bărbații Israelului au ieșit din Mițpa, i-au urmărit pe filisteni și i-au bătut până la sud de Bet-Car. 12  Apoi Samuel a luat o piatră,+ a pus-o între Mițpa și Ieșana și a numit-o Eben-Ezer*, căci a spus: „Până acum Iehova ne-a ajutat”.+ 13  Astfel, filistenii au fost învinși și n-au mai intrat pe teritoriul Israelului.+ Iar mâna lui Iehova a fost în continuare împotriva filistenilor în toate zilele lui Samuel.+ 14  În plus, orașele pe care filistenii le luaseră Israelului, de la Ecron până la Gat, au fost înapoiate Israelului. Și Israelul a recuperat teritoriul acestora din mâna filistenilor. De asemenea, a fost pace între israeliți și amoriți.+ 15  Samuel a continuat să judece Israelul în toate zilele vieții lui.+ 16  În fiecare an, el făcea o călătorie la Betel,+ la Ghilgal+ și la Mițpa+ și judeca Israelul în toate aceste locuri. 17  Dar se întorcea la Rama,+ fiindcă acolo era casa lui și acolo judeca Israelul. El i-a construit acolo un altar lui Iehova.+

Note de subsol

Sau „să plângă după”.
Din câte se pare, era un ritual prin care se exprima căința.
Însemnând „Piatră de ajutor”.