Prima carte a Regilor 4:1-34

  • Administrația lui Solomon (1-19)

  • Prosperitate sub domnia lui Solomon (20-28)

    • Oamenii locuiesc în siguranță sub vița și sub smochinul lor (25)

  • Înțelepciunea și proverbele lui Solomon (29-34)

4  Regele Solomon a domnit peste tot Israelul.+  Aceștia erau înalții săi demnitari*: Azaria, fiul lui Țadoc,+ era preotul;  Elihoref și Ahia, fiii lui Șișa, erau secretari;+ Iosafat,+ fiul lui Ahilud, era cronicar;  Benaia,+ fiul lui Iehoiada, era comandantul armatei; Țadoc și Abiatar+ erau preoți;  Azaria, fiul lui Natan,+ era peste administratori; Zabud, fiul lui Natan, era preot și prietenul regelui;+  Ahișar era numit peste casă, iar Adoniram,+ fiul lui Abda, era peste cei puși la muncă forțată.+  Solomon avea 12 administratori peste tot Israelul, care asigurau hrana pentru rege și casa lui. Fiecăruia îi revenea sarcina să asigure hrana o lună pe an.+  Aceștia erau: fiul lui Hur, în regiunea muntoasă a lui Efraim;  fiul lui Decher, în Macaț, în Șaalbim,+ în Bet-Șemeș și în Elon-Bet-Hanan; 10  fiul lui Hesed, în Arubot (el avea Soco și tot ținutul Hefer); 11  fiul lui Abinadab, pe toate dealurile Dorului (Tafat, fiica lui Solomon, a devenit soția lui); 12  Baana, fiul lui Ahilud, în Taanac, în Meghido+ și în tot Bet-Șeanul,+ care se află lângă Țaretan, mai jos de Izreel, de la Bet-Șean până la Abel-Mehola și până în regiunea Iocmeam;+ 13  fiul lui Gheber, în Ramot-Galaad+ (el avea satele de corturi ale lui Iair,+ fiul lui Manase, care sunt în Galaad;+ avea și regiunea Argob,+ care se află în Basan:+ 60 de orașe mari, cu ziduri și cu zăvoare de aramă); 14  Ahinadab, fiul lui Ido, în Mahanaim;+ 15  Ahimaaț, în Neftali (el a luat-o de soție pe Basemat, o altă fiică a lui Solomon); 16  Baana, fiul lui Hușai, în Așer și în Bealot; 17  Iosafat, fiul lui Paruah, în Isahar; 18  Șimei,+ fiul lui Ela, în Beniamin;+ 19  Gheber, fiul lui Uri, în ținutul Galaadului,+ care aparținuse lui Sihon,+ regele amoriților, și lui Og,+ regele Basanului. De asemenea, era un singur administrator peste toți acești administratori din țară. 20  Oamenii din Iuda și din Israel erau mulți ca firele de nisip de pe țărmul mării.+ Și mâncau, beau și se bucurau.+ 21  Solomon stăpânea peste toate regatele de la Fluviu*+ până la țara filistenilor și până la granița Egiptului. Aceste regate au plătit tribut și i-au slujit lui Solomon în toate zilele vieții sale.+ 22  Hrana zilnică a lui Solomon era: 30 de cori* de făină fină și 60 de cori de făină obișnuită, 23  10 vite îngrășate, 20 de vite de pășune și 100 de oi, în afară de cerbi, gazele, căpriori și cuci îngrășați. 24  Căci el stăpânea peste tot ce era dincoace de Fluviu*,+ de la Tifsah până la Gaza,+ inclusiv peste toți regii de dincoace de Fluviu. Și avea pace în toate teritoriile, de jur împrejurul său.+ 25  Oamenii din Iuda și din Israel au locuit în siguranță, fiecare sub vița lui și sub smochinul lui, de la Dan până la Beer-Șeba, în toate zilele lui Solomon. 26  Solomon avea 4 000* de grajduri pentru caii de la carele lui și 12 000 de cai*.+ 27  Administratorii asigurau hrana pentru regele Solomon și pentru toți cei ce mâncau la masa regelui Solomon. Fiecare făcea aceasta în luna lui și avea grijă să nu lipsească nimic.+ 28  De asemenea, ei aduceau oriunde era nevoie orz și paie pentru cai și pentru caii de la care, fiecare potrivit părții care i se cerea. 29  Dumnezeu i-a dat lui Solomon foarte multă înțelepciune și foarte mult discernământ și o inimă cu nespus de multă pricepere*, ca nisipul de pe țărmul mării.+ 30  Înțelepciunea lui Solomon întrecea înțelepciunea întregului Orient și toată înțelepciunea Egiptului.+ 31  El era mai înțelept decât oricare alt om, mai înțelept decât Etan,+ ezrahitul, și decât Heman,+ Calcol+ și Darda, fiii lui Mahol. Și i s-a dus faima în toate națiunile din jur.+ 32  El a compus* 3 000 de proverbe+ și 1 005 cântări.+ 33  A vorbit despre copaci, de la cedrul din Liban până la isopul+ care crește pe zid, a vorbit despre animale,+ despre păsări,+ despre târâtoare*+ și despre pești. 34  Și oameni din toate națiunile veneau să audă înțelepciunea lui Solomon, printre care regi de pe tot pământul care auziseră despre înțelepciunea sa.+

Note de subsol

Sau „prinții săi”.
Adică Eufratul.
Un cor echivala cu 220 l. Vezi Ap. B14.
Adică la vest de Eufrat.
Acest număr se găsește în unele manuscrise și în 2Cr 9:25. Alte manuscrise spun 40 000.
Sau „călăreți”.
Lit. „o lărgime a inimii”.
Sau „a spus”.
Este posibil ca termenul să includă reptile și insecte.