Prima carte a Regilor 16:1-34

  • Judecata lui Iehova împotriva lui Baeșa (1-7)

  • Ela, rege al Israelului (8-14)

  • Zimri, rege al Israelului (15-20)

  • Omri, rege al Israelului (21-28)

  • Ahab, rege al Israelului (29-33)

  • Hiel reconstruiește Ierihonul (34)

16  Cuvântul lui Iehova împotriva lui Baeșa a venit atunci la Iehu,+ fiul lui Hanani,+ zicând:  „Eu te-am ridicat din țărână și te-am făcut conducător al poporului meu, Israel,+ dar tu ai umblat pe calea lui Ieroboam și ai făcut ca poporul meu, Israel, să păcătuiască, astfel că ei m-au insultat prin păcatele lor.+  De aceea, îl voi mătura cu totul pe Baeșa și casa lui și voi face casa lui asemenea casei lui Ieroboam,+ fiul lui Nebat.  Cel din casa lui Baeșa care va muri în oraș va fi mâncat de câini, iar cel din casa lui care va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului”.  Celelalte fapte ale lui Baeșa, ce a făcut el, precum și realizările sale, nu sunt scrise oare în cartea faptelor din timpurile regilor Israelului?  Și Baeșa a adormit alături de strămoșii lui și a fost înmormântat la Tirța.+ În locul lui a devenit rege Ela, fiul său.  Cuvântul lui Iehova a venit împotriva lui Baeșa și a casei lui prin profetul Iehu, fiul lui Hanani, atât pentru tot răul pe care l-a făcut el în ochii lui Iehova, insultându-l prin lucrarea mâinilor lui și ajungând asemenea casei lui Ieroboam, cât și pentru că l-a ucis pe Nadab.+  În al 26-lea an al lui Asa, regele lui Iuda, a devenit rege peste Israel, la Tirța, Ela, fiul lui Baeșa, și a domnit doi ani.  Slujitorul său Zimri, comandant peste jumătate dintre carele sale de război, a complotat împotriva lui. Ela era la Tirța, bând și îmbătându-se în casa lui Arța, care răspundea de casa regală din Tirța. 10  Zimri a intrat, l-a lovit+ și l-a omorât în al 27-lea an al lui Asa, regele lui Iuda, și a devenit rege în locul lui. 11  Când a devenit rege, de îndată ce s-a așezat pe tronul său, a ucis toată casa lui Baeșa. N-a mai lăsat niciun bărbat*, nici dintre rudele* lui, nici dintre prietenii lui. 12  Astfel, Zimri a nimicit toată casa lui Baeșa, după cuvântul pe care Iehova îl rostise împotriva lui Baeșa prin profetul Iehu.+ 13  Aceasta s-a întâmplat din cauza tuturor păcatelor pe care Baeșa și Ela, fiul său, le comiseseră și îi făcuseră și pe israeliți să le comită, insultându-l pe Iehova, Dumnezeul Israelului, prin idolii lor fără valoare.+ 14  Celelalte fapte ale lui Ela, tot ce a făcut el, nu sunt scrise oare în cartea faptelor din timpurile regilor Israelului? 15  În al 27-lea an al lui Asa, regele lui Iuda, Zimri a devenit rege și a domnit șapte zile la Tirța. Armata campase ca să lupte împotriva Ghibetonului,+ care aparținea filistenilor. 16  Atunci soldații din tabără au auzit spunându-se: „Zimri a complotat și l-a ucis pe rege”. Și, în ziua aceea, în tabără, tot Israelul l-a făcut rege peste Israel pe Omri,+ comandantul armatei. 17  Omri a urcat de la Ghibeton împreună cu tot Israelul și a asediat Tirța. 18  Când a văzut că orașul fusese cucerit, Zimri a intrat în turnul fortificat al casei* regelui, a dat foc casei în timp ce era înăuntru și a murit.+ 19  Aceasta s-a întâmplat din cauza păcatelor pe care el însuși le comisese, făcând ce este rău în ochii lui Iehova prin faptul că umblase pe calea lui Ieroboam, și din cauza păcatului pe care îi făcuse și pe israeliți să-l comită.+ 20  Celelalte fapte ale lui Zimri și complotul său nu sunt scrise oare în cartea faptelor din timpurile regilor Israelului? 21  Atunci poporul lui Israel s-a împărțit în două. O parte din popor l-a urmat pe Tibni, fiul lui Ghinat, vrând să-l facă rege, iar cealaltă parte l-a urmat pe Omri. 22  Dar cei care îl urmau pe Omri au fost mai puternici decât cei care îl urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Astfel, Tibni a murit, iar Omri a devenit rege. 23  În al 31-lea an al lui Asa, regele lui Iuda, Omri a devenit rege peste Israel și a domnit 12 ani. La Tirța a domnit șase ani. 24  El a cumpărat muntele Samaria de la Șemer cu doi talanți* de argint și a construit un oraș pe munte. A numit orașul pe care l-a construit Samaria*,+ după numele lui Șemer, proprietarul* muntelui. 25  Omri a făcut ce este rău în ochii lui Iehova și a fost mai rău decât toți cei care fuseseră înaintea lui.+ 26  A umblat pe toate căile lui Ieroboam, fiul lui Nebat, și în păcatul pe care Ieroboam îi făcuse pe israeliți să-l comită, insultându-l pe Iehova, Dumnezeul Israelului, prin idolii lor fără valoare.+ 27  Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el, precum și realizările sale, nu sunt scrise oare în cartea faptelor din timpurile regilor Israelului? 28  Și Omri a adormit alături de strămoșii lui și a fost înmormântat în Samaria. În locul lui a devenit rege Ahab,+ fiul său. 29  Ahab, fiul lui Omri, a devenit rege peste Israel în al 38-lea an al lui Asa, regele lui Iuda. Și Ahab, fiul lui Omri, a domnit peste Israel, la Samaria,+ 22 de ani. 30  Ahab, fiul lui Omri, a fost mai rău în ochii lui Iehova decât toți cei care fuseseră înaintea lui.+ 31  Și, ca și cum n-ar fi fost de-ajuns că a comis aceleași păcate ca Ieroboam,+ fiul lui Nebat, a mai și luat-o de soție pe Izabela,+ fiica lui Etbaal, regele sidonienilor,+ și a început să-i slujească lui Baal+ și să se plece înaintea lui. 32  Mai mult, i-a ridicat un altar lui Baal în casa* lui Baal,+ pe care a construit-o în Samaria. 33  Ahab a făcut și stâlpul sacru*.+ Ahab a făcut mai mult rău decât toți regii Israelului care fuseseră înaintea lui, insultându-l pe Iehova, Dumnezeul Israelului. 34  În zilele sale, Hiel, din Betel, a reconstruit Ierihonul. I-a pus temelia cu prețul vieții lui Abiram, întâiul său născut, și i-a pus porțile cu prețul vieții lui Segub, fiul său cel mai mic, după cuvântul pe care îl spusese Iehova prin Iosua, fiul lui Nun.+

Note de subsol

Lit. „pe niciunul care urinează pe zid”. Expresie ebraică ce denotă dispreț, folosită cu referire la bărbați.
Sau „răzbunătorii sângelui”.
Sau „palatului”.
Un talant echivala cu 34,2 kg. Vezi Ap. B14.
Însemnând „Care aparține clanului Șemer”.
Lit. „stăpânul”.
Sau „templul”.