Prima carte a Regilor 1:1-53

  • David și Abișag (1-4)

  • Adonia încearcă să obțină tronul (5-10)

  • Natan și Bat-Șeba iau măsuri (11-27)

  • David poruncește ca Solomon să fie uns rege (28-40)

  • Adonia fuge la altar (41-53)

1  Regele David era bătrân,+ înaintat în vârstă*, și, chiar dacă îl înveleau cu veșminte, tot nu se încălzea.  Slujitorii săi i-au zis: „Să se caute pentru domnul și regele nostru o tânără fecioară și ea să-i slujească regelui și să-l îngrijească. Ea se va culca la pieptul tău pentru ca domnul și regele nostru să se încălzească”.  Au căutat în toată țara lui Israel o fată frumoasă și au găsit-o pe Abișag,+ sunamita,+ pe care au adus-o la rege.  Fata era nespus de frumoasă. Ea avea grijă de rege și îi slujea, dar regele n-a avut relații intime cu ea.  În acest timp, Adonia,+ fiul lui Haghit, s-a îngâmfat, zicând: „Eu voi fi rege!”. Și a pus să i se pregătească un car și călăreți și 50 de oameni care să alerge înaintea lui.+  Tatăl său nu-l mustrase* niciodată spunându-i: „De ce-ai făcut așa?”. În plus, Adonia era foarte frumos și se născuse după Absalom.  El s-a sfătuit cu Ioab, fiul Țeruiei, și cu preotul Abiatar,+ iar ei i-au oferit ajutor lui Adonia și l-au susținut.+  Dar preotul Țadoc,+ Benaia,+ fiul lui Iehoiada, profetul Natan,+ Șimei,+ Rei și vitejii lui David+ nu l-au susținut pe Adonia.  Și Adonia a oferit o jertfă+ de oi, vite și animale îngrășate lângă piatra Zohelet, aproape de En-Roghel, și i-a invitat pe toți frații săi, fiii regelui, și pe toți bărbații lui Iuda, slujitorii regelui. 10  Dar pe profetul Natan, pe Benaia, pe viteji și pe fratele său Solomon nu i-a invitat. 11  Atunci Natan+ i-a spus Bat-Șebei,+ mama lui Solomon:+ „N-ai auzit că Adonia,+ fiul lui Haghit, a devenit rege? Iar domnul nostru David nu știe nimic despre lucrul acesta. 12  Acum vino, te rog, să-ți dau un sfat ca să scapi viața ta și viața* fiului tău Solomon.+ 13  Intră la regele David și spune-i: «Oare nu tu, domnul și regele meu, i-ai jurat slujitoarei tale zicând: „Fiul tău Solomon va fi rege după mine și el va sta pe tronul meu”?+ Atunci de ce a devenit rege Adonia?». 14  În timp ce tu vei fi acolo și vei vorbi cu regele, eu voi intra după tine și voi întări spusele tale”. 15  Și Bat-Șeba a intrat la rege, în dormitorul lui. Regele era foarte bătrân, iar Abișag,+ sunamita, îi slujea. 16  Atunci Bat-Șeba s-a plecat și s-a prosternat înaintea regelui, iar regele i-a zis: „Ce dorești?”. 17  Ea i-a răspuns: „Domnul meu, tu i-ai jurat slujitoarei tale pe Iehova, Dumnezeul tău: «Fiul tău Solomon va fi rege după mine și el va sta pe tronul meu».+ 18  Dar iată că Adonia a devenit rege, iar domnul și regele meu nu știe nimic despre aceasta.+ 19  El a sacrificat mulți tauri, multe animale îngrășate și multe oi și i-a invitat pe toți fiii regelui, pe preotul Abiatar și pe Ioab, comandantul armatei.+ Dar pe Solomon, slujitorul tău, nu l-a invitat.+ 20  Și acum, domnul și regele meu, întregul Israel privește spre tine ca să spui cine va sta pe tronul domnului și regelui meu după el. 21  Dacă nu faci aceasta, de îndată ce domnul și regele meu va adormi alături de strămoșii lui, atât eu, cât și fiul meu Solomon vom fi considerați trădători”. 22  Pe când ea încă vorbea cu regele, a intrat profetul Natan.+ 23  Îndată, regele a fost înștiințat: „Este aici profetul Natan!”. El a intrat la rege și s-a plecat cu fața la pământ înaintea regelui. 24  Și Natan a zis: „Domnul și regele meu, ai spus tu cumva: «Adonia va fi rege după mine și el va sta pe tronul meu»?+ 25  Căci el a coborât azi să jertfească+ mulți tauri, multe animale îngrășate și multe oi și i-a invitat pe toți fiii regelui, pe comandanții de armată și pe preotul Abiatar.+ Ei mănâncă și beau cu el și zic: «Trăiască regele Adonia!». 26  Dar pe mine, slujitorul tău, pe preotul Țadoc, pe Benaia,+ fiul lui Iehoiada, și pe Solomon, slujitorul tău, nu ne-a invitat. 27  A aprobat domnul și regele meu lucrul acesta fără să-i spună slujitorului său cine va sta pe tronul domnului și regelui meu după el?”. 28  Atunci regele David a răspuns: „Chemați-o la mine pe Bat-Șeba!”. Ea a intrat și a stat în picioare înaintea regelui. 29  Și regele a jurat: „Viu este Iehova, care m-a scăpat* din toate necazurile,+ că, 30  așa cum ți-am jurat pe Iehova, Dumnezeul Israelului, spunând: «Fiul tău Solomon va fi rege după mine și el va sta pe tron în locul meu!», așa voi face să se întâmple în ziua aceasta”. 31  Atunci Bat-Șeba s-a plecat cu fața la pământ, s-a prosternat înaintea regelui și a zis: „Să trăiască veșnic domnul meu, regele David!”. 32  Imediat, regele David a zis: „Chemați-i la mine pe preotul Țadoc, pe profetul Natan și pe Benaia,+ fiul lui Iehoiada!”.+ Și ei au intrat la rege. 33  Atunci regele le-a spus: „Să-i luați cu voi pe slujitorii domnului vostru, să-l puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu+ și să-l duceți jos, la Ghihon.+ 34  Acolo, preotul Țadoc și profetul Natan să-l ungă+ rege peste Israel; apoi să sunați din corn și să ziceți: «Trăiască regele Solomon!».+ 35  După aceea să vă întoarceți în urma lui, iar el să intre și să se așeze pe tronul meu. El va fi rege în locul meu și pe el îl voi numi conducător al Israelului și al lui Iuda”. 36  Imediat, Benaia, fiul lui Iehoiada, i-a zis regelui: „Amin! Așa să spună și Iehova, Dumnezeul domnului și regelui meu! 37  Așa cum Iehova a fost cu domnul și regele meu, tot așa să fie și cu Solomon+ și să-i înalțe tronul mai mult decât tronul domnului meu, regele David!”.+ 38  Atunci preotul Țadoc, profetul Natan și Benaia,+ fiul lui Iehoiada, precum și cheretiții și peletiții+ au coborât, l-au pus pe Solomon călare pe catârul regelui David+ și l-au dus la Ghihon.+ 39  Preotul Țadoc a luat din cort+ cornul cu ulei+ și l-a uns pe Solomon.+ Au început să sune din corn și tot poporul a început să strige: „Trăiască regele Solomon!”. 40  Apoi tot poporul a urcat în urma lui, cântând la flaut și bucurându-se mult, astfel că se crăpa pământul din cauza strigătelor lor.+ 41  Adonia și toți invitații lui au auzit zgomotul când tocmai terminaseră de mâncat.+ De îndată ce a auzit sunetul cornului, Ioab a zis: „Ce-i cu zarva asta în oraș?”. 42  În timp ce el încă vorbea, a venit Ionatan,+ fiul preotului Abiatar. Atunci Adonia a zis: „Intră, căci ești un om bun* și sigur aduci vești bune”. 43  Dar Ionatan i-a răspuns lui Adonia: „Nu! Domnul nostru, regele David, l-a făcut rege pe Solomon. 44  Regele i-a trimis cu el pe preotul Țadoc, pe profetul Natan și pe Benaia, fiul lui Iehoiada, precum și pe cheretiți și pe peletiți, iar ei l-au pus călare pe catârul regelui.+ 45  Preotul Țadoc și profetul Natan l-au uns rege la Ghihon și apoi au urcat de acolo plini de bucurie, iar în oraș este mare agitație. Acesta este zgomotul pe care l-ați auzit. 46  Mai mult, Solomon s-a așezat pe tronul regal. 47  Și slujitorii regelui au intrat să-l felicite pe domnul nostru, regele David, zicând: «Să facă Dumnezeul tău numele lui Solomon mai vestit decât numele tău și să-i înalțe tronul mai mult decât tronul tău!». Atunci regele s-a plecat înaintea lui Dumnezeu în patul său. 48  De asemenea, regele a zis: «Lăudat să fie Iehova, Dumnezeul Israelului, care a dat astăzi pe cineva ca să stea pe tronul meu și a permis ca ochii mei să vadă lucrul acesta!»”. 49  Toți invitații lui Adonia s-au înspăimântat și fiecare s-a ridicat și s-a dus pe drumul lui. 50  Și lui Adonia i s-a făcut frică de Solomon, astfel că s-a ridicat, s-a dus și a apucat coarnele altarului.+ 51  Solomon a fost înștiințat: „Iată că lui Adonia i s-a făcut frică de regele Solomon și a apucat coarnele altarului, zicând: «Să-mi jure mai întâi regele Solomon că nu-l va omorî cu sabia pe slujitorul său!»”. 52  Solomon a zis: „Dacă se va purta în mod onorabil, niciun fir de păr nu-i va cădea la pământ, dar, dacă se va găsi în el ceva rău,+ va trebui să moară”. 53  Și regele Solomon a trimis niște oameni ca să-l dea jos de la altar și să-l aducă la el. Atunci Adonia a intrat și s-a plecat înaintea regelui Solomon, iar Solomon i-a zis: „Du-te la casa ta!”.

Note de subsol

Lit. „zile”.
Sau „nu-l supărase”, „nu-i ceruse socoteală”.
Sau „sufletul tău și sufletul”.
Sau „mi-a eliberat sufletul”.
Sau „respectabil”.