Prima carte a Cronicilor 9:1-44

  • Înregistrarea genealogică după întoarcerea din exil (1-34)

  • Linia lui Saul este repetată (35-44)

9  Toți israeliții au fost înregistrați după genealogie și sunt scriși în Cartea regilor Israelului. Iuda a fost dus în exil în Babilon din cauza infidelității sale.+  Primii care s-au întors la proprietatea lor, în orașele lor, au fost unii israeliți, preoții, leviții și slujitorii de la templu*.+  Și unii dintre urmașii lui Iuda,+ ai lui Beniamin,+ ai lui Efraim și ai lui Manase s-au stabilit în Ierusalim:  Utai, fiul lui Amihud, fiul lui Omri, fiul lui Imri, fiul lui Bani, dintre urmașii lui Pereț,+ fiul lui Iuda.  Dintre șiloniți: Asaia, întâiul născut, și fiii săi.  Dintre fiii lui Zerah:+ Ieuel și 690 de frați ai lor.  Dintre urmașii lui Beniamin: Sallu, fiul lui Meșulam, fiul lui Hodavia, fiul lui Hasenua;  Ibneia, fiul lui Ieroham; Ela, fiul lui Uzi, fiul lui Micri; Meșulam, fiul lui Șefatia, fiul lui Reuel, fiul lui Ibnia.  Frații lor, după originea lor, au fost 956. Toți acești bărbați erau capi ai caselor lor părintești. 10  Dintre preoți: Iedaia, Iehoiarib, Iachin,+ 11  Azaria, fiul lui Hilchia, fiul lui Meșulam, fiul lui Țadoc, fiul lui Meraiot, fiul lui Ahitub, un conducător al casei* adevăratului Dumnezeu, 12  Adaia, fiul lui Ieroham, fiul lui Pașhur, fiul lui Malchia, Maasai, fiul lui Adiel, fiul lui Iahzera, fiul lui Meșulam, fiul lui Meșilemit, fiul lui Imer, 13  și frații lor, capi ai caselor părintești, 1 760 de bărbați puternici, capabili să îndeplinească serviciul de la casa adevăratului Dumnezeu. 14  Dintre leviți: Șemaia,+ fiul lui Hașub, fiul lui Azricam, fiul lui Hașabia, dintre urmașii lui Merari; 15  Bacbacar, Hereș, Galal, Matania, fiul lui Mica, fiul lui Zicri, fiul lui Asaf, 16  Obadia, fiul lui Șemaia, fiul lui Galal, fiul lui Iedutun, și Berechia, fiul lui Asa, fiul lui Elcana, care locuia în așezările netofatiților.+ 17  Portarii:+ Șalum, Acub, Talmon și Ahiman; fratele lor Șalum era căpetenia; 18  până atunci, el fusese la poarta regelui, la est.+ Aceștia erau portarii taberelor leviților. 19  Șalum, fiul lui Cori, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, și frații săi din casa tatălui său, coreiții, supravegheau munca ușierilor de la cort. Tații lor supravegheaseră tabăra lui Iehova, ca paznici la intrare. 20  În trecut, conducătorul lor fusese Fineas,+ fiul lui Eleazar.+ Iehova era cu el. 21  Zaharia,+ fiul lui Meșelemia, era portar la intrarea în cortul întâlnirii. 22  Toți cei aleși să păzească intrările erau în număr de 212. Ei locuiau în așezările lor, potrivit înregistrării lor în listele genealogice.+ Pe aceștia, David și Samuel, văzătorul,+ i-au numit în posturi de încredere. 23  Ei și fiii lor asigurau paza la porțile casei lui Iehova,+ adică ale casei cortului. 24  Portarii erau pe cele patru laturi: la est, la vest, la nord și la sud.+ 25  Din când în când, frații lor trebuiau să vină din așezările lor ca să slujească împreună cu ei șapte zile. 26  Erau patru portari principali* în posturile de încredere. Ei erau leviți și supravegheau încăperile* și tezaurele casei adevăratului Dumnezeu.+ 27  Ei stăteau noaptea la post de jur împrejurul casei adevăratului Dumnezeu, căci lor li se încredințase serviciul de pază, precum și cheia ca să deschidă porțile în fiecare dimineață. 28  Unii dintre ei aveau grijă de ustensilele+ pentru serviciu; le numărau când le aduceau înăuntru și le numărau când le scoteau afară. 29  Alții aveau grijă de celelalte ustensile, de toate ustensilele sfinte,+ precum și de făina fină,+ de vin,+ de ulei,+ de tămâia albă+ și de balsam.+ 30  Unii dintre fiii preoților făceau amestecul de ulei cu balsam. 31  Și Matitia, unul dintre leviți, care era întâiul născut al lui Șalum, coreitul, era într-un post de încredere, având în grijă ceea ce se cocea în tigăi.+ 32  Unii dintre frații lor chehatiți se îngrijeau de pâinile așezate teanc*,+ pregătindu-le în fiecare sabat.+ 33  Aceștia au fost cântăreții, capii caselor părintești ale leviților care erau în încăperi*, cei scutiți de alte îndatoriri, căci zi și noapte trebuiau să fie la datorie. 34  Aceștia au fost capii caselor părintești ale leviților, după originea lor. Ei locuiau la Ierusalim. 35  Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia în Gabaon.+ Numele soției lui era Maaca. 36  Fiul său întâi născut a fost Abdon, apoi Țur, Chiș, Baal, Ner, Nadab, 37  Ghedor, Ahio, Zaharia și Miclot. 38  Lui Miclot i s-a născut Șimeam. Ei locuiau lângă frații lor la Ierusalim, împreună cu ceilalți frați ai lor. 39  Lui Ner+ i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul;+ lui Saul i s-au născut Ionatan,+ Malchi-Șua,+ Abinadab+ și Eșbaal. 40  Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal.+ Lui Merib-Baal i s-a născut Mica.+ 41  Fiii lui Mica au fost Piton, Melec, Tahrea și Ahaz. 42  Lui Ahaz i s-a născut Iara; lui Iara i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri. Lui Zimri i s-a născut Moța. 43  Lui Moța i s-au născut Binea; Refaia, fiul acestuia; Eleasa, fiul acestuia; Ațel, fiul acestuia. 44  Ațel a avut șase fii și ei se numeau Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Aceștia au fost fiii lui Ațel.

Note de subsol

Sau „netinimii”. Lit. „cei dăruiți”.
Sau „templului”.
Lit. „puternici”.
Sau „sălile de mese”.
Adică pâinea de prezentare.
Sau „sălile de mese”.