Prima carte a Cronicilor 8:1-40

  • Descendenții lui Beniamin (1-40)

    • Linia lui Saul (33-40)

8  Lui Beniamin+ i s-au născut Bela,+ întâiul său născut, Așbel,+ al doilea, Ahrah, al treilea,  Noha, al patrulea, și Rafa, al cincilea.  Fiii lui Bela au fost Adar, Ghera,+ Abihud,  Abișua, Naaman, Ahoah,  Ghera, Șefufan și Huram.  Fiii lui Ehud, capii caselor părintești ale locuitorilor Ghebei,+ care au fost duși în exil în Manahat, au fost  Naaman, Ahia și Ghera – acesta i-a dus în exil și lui i s-au născut Uza și Ahihud.  Lui Șaharaim i s-au născut copii pe teritoriul* moabiților după ce i-a alungat pe aceștia. Hușim și Baara erau soțiile sale*.  Prin soția sa Hodeș i s-au născut Iobab, Țibia, Meșa, Malcam, 10  Ieuț, Sachia și Mirma. Aceștia au fost fiii lui, capi ai caselor părintești. 11  Prin Hușim i s-au născut Abitub și Elpaal. 12  Fiii lui Elpaal au fost Eber, Mișam, Șemed (care a construit Ono+ și Lodul+ cu localitățile care țineau de el*), 13  Beria și Șema. Aceștia au fost capi ai caselor părintești ale locuitorilor Aialonului.+ Ei i-au alungat pe locuitorii Gatului. 14  Și mai erau Ahio, Șașac, Ieremot, 15  Zebadia, Arad, Eder, 16  Mihael, Ișpa și Ioha, fiii lui Beria; 17  Zebadia, Meșulam, Hizchi, Heber, 18  Ișmerai, Izlia și Iobab, fiii lui Elpaal; 19  Iachim, Zicri, Zabdi, 20  Elienai, Țiletai, Eliel, 21  Adaia, Beraia și Șimrat, fiii lui Șimei; 22  Ișpan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Zicri, Hanan, 24  Hanania, Elam, Antotia, 25  Ifdeia și Penuel, fiii lui Șașac; 26  Șamșerai, Șeharia, Atalia, 27  Iaareșia, Ilie și Zicri, fiii lui Ieroham. 28  Aceștia au fost capi ai caselor părintești, după genealogia lor. Ei locuiau la Ierusalim. 29  Tatăl lui Gabaon, Ieiel, locuia în Gabaon.+ Numele soției lui era Maaca.+ 30  Fiul său întâi născut a fost Abdon, apoi Țur, Chiș, Baal, Nadab, 31  Ghedor, Ahio și Zecher. 32  Lui Miclot i s-a născut Șimea. Ei locuiau lângă frații lor la Ierusalim, împreună cu ceilalți frați ai lor. 33  Lui Ner+ i s-a născut Chiș; lui Chiș i s-a născut Saul;+ lui Saul i s-au născut Ionatan,+ Malchi-Șua,+ Abinadab+ și Eșbaal*.+ 34  Fiul lui Ionatan a fost Merib-Baal*.+ Lui Merib-Baal i s-a născut Mica.+ 35  Fiii lui Mica au fost Piton, Melec, Tarea și Ahaz. 36  Lui Ahaz i s-a născut Iehoada; lui Iehoada i s-au născut Alemet, Azmavet și Zimri. Lui Zimri i s-a născut Moța. 37  Lui Moța i s-au născut Binea; Rafa, fiul acestuia; Eleasa, fiul acestuia; Ațel, fiul acestuia. 38  Ațel a avut șase fii și ei se numeau Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia au fost fiii lui Ațel. 39  Fiii lui Eșec, fratele său, au fost Ulam, întâiul său născut, Ieuș, al doilea, și Elifelet, al treilea. 40  Fiii lui Ulam erau războinici viteji, care trăgeau cu* arcul, și au avut mulți fii și nepoți: 150. Toți aceștia au fost urmași ai lui Beniamin.

Note de subsol

Lit. „câmpia”.
Sau, posibil, „după ce le-a alungat pe soțiile sale Hușim și Baara”.
Sau „din jur”.
Numit și Iș-Boșet.
Numit și Mefiboșet.
Lit. „călcau”.