Prima carte a Cronicilor 6:1-81

  • Descendenții lui Levi (1-30)

  • Cântăreții de la templu (31-47)

  • Descendenții lui Aaron (48-53)

  • Așezările leviților (54-81)

6  Fiii lui Levi+ au fost Gherșon, Chehat+ și Merari.+  Fiii lui Chehat au fost Amram, Ițehar,+ Hebron și Uziel.+  Copiii* lui Amram+ au fost Aaron,+ Moise+ și Miriam.+ Fiii lui Aaron au fost Nadab, Abihu,+ Eleazar+ și Itamar.+  Lui Eleazar i s-a născut Fineas;+ lui Fineas i s-a născut Abișua.  Lui Abișua i s-a născut Buchi; lui Buchi i s-a născut Uzi.  Lui Uzi i s-a născut Zerahia; lui Zerahia i s-a născut Meraiot.  Lui Meraiot i s-a născut Amaria; lui Amaria i s-a născut Ahitub.+  Lui Ahitub i s-a născut Țadoc;+ lui Țadoc i s-a născut Ahimaaț.+  Lui Ahimaaț i s-a născut Azaria; lui Azaria i s-a născut Iohanan. 10  Lui Iohanan i s-a născut Azaria. Acesta a slujit ca preot în casa pe care a construit-o Solomon în Ierusalim. 11  Lui Azaria i s-a născut Amaria; lui Amaria i s-a născut Ahitub. 12  Lui Ahitub i s-a născut Țadoc;+ lui Țadoc i s-a născut Șalum. 13  Lui Șalum i s-a născut Hilchia;+ lui Hilchia i s-a născut Azaria. 14  Lui Azaria i s-a născut Seraia;+ lui Seraia i s-a născut Iehoțadac.+ 15  Iehoțadac a mers în exil când Iehova a exilat Iuda și Ierusalimul prin mâna lui Nebucadnețar. 16  Fiii lui Levi au fost Gherșom*, Chehat și Merari. 17  Numele fiilor lui Gherșom au fost Libni și Șimei.+ 18  Fiii lui Chehat au fost Amram, Ițehar, Hebron și Uziel.+ 19  Fiii lui Merari au fost Mahli și Muși. Acestea au fost familiile leviților, după strămoșii lor:+ 20  din Gherșom:+ Libni, fiul său; fiul acestuia, Iahat; fiul acestuia, Zima; 21  fiul acestuia, Ioah; fiul acestuia, Ido; fiul acestuia, Zerah; fiul acestuia, Ieatrai. 22  Fiii* lui Chehat au fost Aminadab, fiul său; fiul acestuia, Core;+ fiii acestuia, Asir, 23  Elcana și Ebiasaf;+ fiul lui Ebiasaf, Asir; 24  fiul acestuia, Tahat; fiul acestuia, Uriel; fiul acestuia, Ozia; fiul acestuia, Șaul. 25  Fiii lui Elcana au fost Amasai și Ahimot. 26  Cât despre Elcana, fiii* lui Elcana au fost Țofai, fiul său; fiul acestuia, Nahat; 27  fiul acestuia, Eliab; fiul acestuia, Ieroham; fiul acestuia, Elcana.+ 28  Fiii lui Samuel+ au fost Ioel, întâiul născut, și Abiia, al doilea.+ 29  Fiii* lui Merari au fost Mahli;+ fiul acestuia, Libni; fiul acestuia, Șimei; fiul acestuia, Uza; 30  fiul acestuia, Șimea; fiul acestuia, Haghia; fiul acestuia, Asaia. 31  Aceștia sunt cei pe care David i-a numit peste cântăreții de la casa lui Iehova după ce Arca a fost pusă acolo.+ 32  Ei au fost responsabili cu cântările de la tabernacol, adică de la cortul întâlnirii, până când Solomon a construit casa lui Iehova în Ierusalim.+ Și ei și-au îndeplinit serviciul potrivit îndrumărilor primite.+ 33  Aceștia sunt cei care au slujit împreună cu fiii lor: dintre fiii chehatiților: Heman,+ cântărețul, fiul lui Ioel,+ fiul lui Samuel, 34  fiul lui Elcana,+ fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah, 35  fiul lui Țuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai, 36  fiul lui Elcana, fiul lui Ioel, fiul lui Azaria, fiul lui Țefania, 37  fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Ebiasaf, fiul lui Core, 38  fiul lui Ițehar, fiul lui Chehat, fiul lui Levi, fiul lui Israel. 39  Fratele său Asaf+ stătea la dreapta sa. Asaf era fiul lui Berechia, fiul lui Șimea, 40  fiul lui Mihael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia, 41  fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia, 42  fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Șimei, 43  fiul lui Iahat, fiul lui Gherșom, fiul lui Levi. 44  Dintre urmașii lui Merari,+ frații lor care erau la stânga, era Etan.+ El era fiul lui Chiși, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc, 45  fiul lui Hașabia, fiul lui Amația, fiul lui Hilchia, 46  fiul lui Amți, fiul lui Bani, fiul lui Șemer, 47  fiul lui Mahli, fiul lui Muși, fiul lui Merari, fiul lui Levi. 48  Frații lor, leviții, au fost numiți* să îndeplinească tot felul de sarcini la tabernacol, casa adevăratului Dumnezeu.+ 49  Aaron și fiii săi+ făceau să fumege jertfele pe altarul ofrandei arse+ și pe altarul tămâiei,+ îndeplinind sarcinile privitoare la lucrurile preasfinte, ca să facă ispășire pentru Israel,+ potrivit cu tot ce poruncise Moise, slujitorul adevăratului Dumnezeu. 50  Aceștia au fost urmașii lui Aaron:+ Eleazar,+ fiul său; fiul acestuia, Fineas; fiul acestuia, Abișua; 51  fiul acestuia, Buchi; fiul acestuia, Uzi; fiul acestuia, Zerahia; 52  fiul acestuia, Meraiot; fiul acestuia, Amaria; fiul acestuia, Ahitub;+ 53  fiul acestuia, Țadoc;+ fiul acestuia, Ahimaaț. 54  Iată locurile în care și-au așezat taberele* pe teritoriul lor. Primul sorț a căzut pentru urmașii lui Aaron care aparțineau familiei chehatiților. 55  Astfel, li s-a dat Hebronul,+ în țara lui Iuda, cu pășunile din jurul lui. 56  Dar câmpul orașului și așezările din apropierea lui i s-au dat lui Caleb,+ fiul lui Iefune. 57  Urmașilor lui Aaron li s-au dat orașele* de refugiu,+ și anume Hebronul,+ precum și Libna+ cu pășunile ei, Iatirul,+ Eștemoa cu pășunile ei,+ 58  Hilenul cu pășunile lui, Debirul+ cu pășunile lui, 59  Așanul+ cu pășunile lui și Bet-Șemeșul+ cu pășunile lui; 60  iar de la tribul lui Beniamin: Gheba+ cu pășunile ei, Alemetul cu pășunile lui și Anatotul+ cu pășunile lui. În total, familiile lor au primit 13 orașe.+ 61  Celorlalți chehatiți li s-au repartizat* 10 orașe de la familia tribului* și de la jumătate din tribul lui Manase.+ 62  Gherșomiților, după familiile lor, li s-au dat 13 orașe de la tribul lui Isahar, de la tribul lui Așer, de la tribul lui Neftali și de la tribul lui Manase în Basan.+ 63  Merariților, după familiile lor, li s-au dat prin tragere la sorți 12 orașe de la tribul lui Ruben, de la tribul lui Gad și de la tribul lui Zabulon.+ 64  Astfel, israeliții le-au dat leviților aceste orașe cu pășunile lor.+ 65  Li s-au dat prin tragere la sorți de la tribul lui Iuda, de la tribul lui Simeon și de la tribul lui Beniamin aceste orașe menționate cu numele. 66  Unele dintre familiile chehatiților au primit ca teritoriu orașe de la tribul lui Efraim.+ 67  Li s-au dat orașele* de refugiu, și anume Sihemul+ cu pășunile lui, în regiunea muntoasă a lui Efraim, precum și Ghezerul+ cu pășunile lui, 68  Iocmeamul cu pășunile lui, Bet-Horonul+ cu pășunile lui, 69  Aialonul+ cu pășunile lui și Gat-Rimonul+ cu pășunile lui; 70  iar de la jumătate din tribul lui Manase: Anerul cu pășunile lui și Bileamul cu pășunile lui, pentru celelalte familii ale chehatiților. 71  Gherșomiților li s-au dat de la jumătate din tribul lui Manase: Golanul+ cu pășunile lui, în Basan, și Aștarotul cu pășunile lui;+ 72  de la tribul lui Isahar: Chedeșul cu pășunile lui, Daberatul+ cu pășunile lui,+ 73  Ramotul cu pășunile lui și Anemul cu pășunile lui; 74  de la tribul lui Așer: Mașalul cu pășunile lui, Abdonul cu pășunile lui,+ 75  Hucocul cu pășunile lui și Rehobul+ cu pășunile lui; 76  iar de la tribul lui Neftali: Chedeșul+ din Galileea+ cu pășunile lui, Hamonul cu pășunile lui și Chiriataimul cu pășunile lui. 77  Celorlalți merariți li s-au dat de la tribul lui Zabulon:+ Rimono cu pășunile lui și Taborul cu pășunile lui; 78  de la tribul lui Ruben, în regiunea Iordanului, în dreptul Ierihonului, la est de Iordan, li s-au dat: Bețerul, în pustiu, cu pășunile lui, Iahațul+ cu pășunile lui, 79  Chedemotul+ cu pășunile lui și Mefaatul cu pășunile lui; 80  iar de la tribul lui Gad: Ramotul din Galaad cu pășunile lui, Mahanaimul+ cu pășunile lui, 81  Hesbonul+ cu pășunile lui și Iazerul+ cu pășunile lui.

Note de subsol

Lit. „Fiii”.
Numit și Gherșon în v. 1.
Sau „Urmașii”.
Sau „urmașii”.
Sau „Urmașii”.
Lit. „au fost cei dăruiți”.
Sau „taberele împrejmuite cu ziduri”.
Sau, posibil, „orașul”, în armonie cu Ios 21:13.
Sau „li s-au dat prin tragere la sorți”.
Sau „de la familiile altor triburi”.
Sau, posibil, „orașul”, în armonie cu Ios 21:21.