Prima carte a Cronicilor 5:1-26

  • Descendenții lui Ruben (1-10)

  • Descendenții lui Gad (11-17)

  • Agariții sunt cuceriți (18-22)

  • Jumătatea tribului lui Manase (23-26)

5  Aceștia sunt fiii lui Ruben,+ întâiul născut al lui Israel. El era întâiul născut, dar, pentru că a pângărit* patul tatălui său,+ dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif,+ fiul lui Israel, astfel că el nu a fost înregistrat în listele genealogice cu dreptul de întâi născut.  Deși Iuda+ a fost mai presus de frații săi și din el urma să iasă conducătorul,+ dreptul de întâi născut a fost al lui Iosif.  Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, au fost Hanoc, Palu, Hețron și Carmi.+  Fiii* lui Ioel au fost Șemaia, fiul său; fiul acestuia, Gog; fiul acestuia, Șimei;  fiul acestuia, Mica; fiul acestuia, Reaia; fiul acestuia, Baal;  și fiul acestuia, Beera, pe care Tilgat-Pilneser,+ regele Asiriei, l-a dus în exil; el era o căpetenie a rubeniților.  Frații lui, după familiile lor înregistrate în lista genealogică, au fost Ieiel, căpetenia, Zaharia  și Bela, fiul lui Azaz, fiul lui Șema, fiul lui Ioel. Cei din casa lui Bela locuiau la Aroer+ și până la Nebo și Baal-Meon.+  La est s-au stabilit în teritoriul care se întindea până la intrarea în pustiul de lângă fluviul Eufrat,+ căci vitele lor se înmulțiseră în ținutul Galaadului.+ 10  În zilele lui Saul, ei au purtat război cu agariții, pe care i-au înfrânt, astfel că au locuit în corturile lor, în tot teritoriul de la est de Galaad. 11  Urmașii lui Gad locuiau lângă ei, în ținutul Basanului, până la Salca.+ 12  În Basan, Ioel era căpetenia, Șafam era al doilea după el și mai erau Ianai și Șafat. 13  Iar frații lor, după casele lor părintești, au fost Mihael, Meșulam, Șeba, Iorai, Iacan, Zia și Eber, în total șapte. 14  Aceștia au fost fiii lui Abihail, fiul lui Huri, fiul lui Iaroah, fiul lui Galaad, fiul lui Mihael, fiul lui Ieșișai, fiul lui Iahdo, fiul lui Buz. 15  Ahi, fiul lui Abdiel, fiul lui Guni, a fost cap al casei lor părintești. 16  Ei au locuit în Galaad,+ în Basan+ și în localitățile care țineau de el*, precum și pe toate pășunile Saronului, până la marginile lor. 17  Ei au fost înregistrați toți în listele genealogice în zilele lui Iotam,+ regele lui Iuda, și în zilele lui Ieroboam*,+ regele Israelului. 18  Rubeniții, gadiții și jumătate din tribul lui Manase aveau o armată de 44 760 de războinici viteji, care purtau scuturi și săbii, erau înarmați cu arcuri* și erau deprinși cu războiul. 19  Ei au purtat război cu agariții,+ cu Ietur, cu Nafiș+ și cu Nodab. 20  Și au fost ajutați să lupte împotriva acestora, astfel că agariții și toți cei care erau cu ei au fost dați în mâna lor, căci au strigat către Dumnezeu după ajutor în război și el le-a ascultat implorările fiindcă s-au încrezut în el.+ 21  Ei au luat ca pradă animalele – 50 000 de cămile, 250 000 de oi și 2 000 de măgari – , precum și 100 000 de oameni*. 22  Mulți au căzut uciși, fiindcă lupta a fost a adevăratului Dumnezeu.+ Și ei au locuit în locul acestora până au fost exilați.+ 23  Urmașii jumătății tribului lui Manase+ au locuit în țară, de la Basan până la Baal-Hermon, Senir și muntele Hermon.+ Ei au fost mulți la număr. 24  Aceștia au fost capii caselor lor părintești: Efer, Iși, Eliel, Azriel, Ieremia, Hodavia și Iahdiel; ei erau războinici viteji, bărbați cu renume și capi ai caselor lor părintești. 25  Dar ei i-au fost infideli Dumnezeului strămoșilor lor și s-au prostituat închinându-se la dumnezeii popoarelor țării,+ pe care Dumnezeu le nimicise dinaintea lor. 26  De aceea, Dumnezeul Israelului a stârnit spiritul lui* Pul, regele Asiriei,+ adică Tilgat-Pilneser,+ regele Asiriei, astfel că el i-a dus în exil pe rubeniți, pe gadiți și jumătate din tribul lui Manase. El i-a dus la Halah, Habor, Hara și la râul Gozan,+ unde sunt și în ziua de azi.

Note de subsol

Sau „a profanat”.
Sau „Urmașii”.
Sau „din jur”.
Adică Ieroboam al II-lea.
Lit. „călcau arcul”.
Sau „suflete omenești”.
Sau „l-a impulsionat pe”.