Prima carte a Cronicilor 4:1-43

  • Alți descendenți ai lui Iuda (1-23)

    • Iabeț și rugăciunea lui (9, 10)

  • Descendenții lui Simeon (24-43)

4  Fiii lui Iuda au fost Pereț,+ Hețron,+ Carmi, Hur+ și Șobal.+  Lui Reaia, fiul lui Șobal, i s-a născut Iahat; lui Iahat i s-au născut Ahumai și Lahad. Acestea au fost familiile țoratiților.+  Aceștia au fost fiii tatălui lui Etam*:+ Izreel, Ișma și Idbaș (numele surorii lor era Hațelelponi);  Penuel a fost tatăl lui Ghedor și Ezer a fost tatăl lui Hușa. Aceștia au fost fiii lui Hur,+ întâiul născut al Efratei și tatăl lui Betleem.+  Așhur,+ tatăl lui Tecoa,+ a avut două soții: Hela și Naara.  Naara i i-a născut pe Ahuzam, pe Hefer, pe Temeni și pe Haahaștari. Aceștia au fost fiii Naarei.  Fiii Helei au fost Țeret, Ițehar și Etnan.  Coț a devenit tatăl lui Anub, al lui Țobeba și al familiilor lui Aharhel, fiul lui Harum.  Iabeț a fost mai demn de onoare decât frații săi. Mama lui i-a pus numele Iabeț*, zicând: „L-am născut în dureri”. 10  Iabeț l-a chemat pe Dumnezeul Israelului zicând: „O, de m-ai binecuvânta și mi-ai lărgi teritoriul! Mâna ta să fie cu mine și păzește-mă de nenorocire, pentru ca nimic rău să nu mi se întâmple!”. Și Dumnezeu i-a dat ce a cerut. 11  Lui Chelub, fratele lui Șuha, i s-a născut Mehir, care a fost tatăl lui Eșton. 12  Lui Eșton i s-au născut Bet-Rafa, Paseah și Tehina, tatăl lui Ir-Nahaș. Aceștia au fost bărbații din Reca. 13  Fiii lui Chenaz au fost Otniel+ și Seraia; fiul* lui Otniel a fost Hatat. 14  Lui Meonotai i s-a născut Ofra. Lui Seraia i s-a născut Ioab, tatăl celor din Ghe-Harașim*, numit astfel pentru că ei erau meșteșugari. 15  Fiii lui Caleb,+ fiul lui Iefune, au fost Iru, Ela și Naam; fiul* lui Ela a fost Chenaz. 16  Fiii lui Iehalelel au fost Zif, Zifa, Tiria și Asarel. 17  Fiii lui Ezra au fost Ieter, Mered, Efer și Ialon; ea* i-a născut pe Miriam, pe Șamai și pe Ișbah, tatăl lui Eștemoa. 18  (Iar soția sa iudeică i-a născut pe Iered, tatăl lui Ghedor, pe Heber, tatăl lui Soco, și pe Iecutiel, tatăl lui Zanoah.) Aceștia au fost fiii Bitiei, fiica faraonului, cu care s-a căsătorit Mered. 19  Fiii soției lui Hodia, sora lui Naham, au fost tatăl lui Cheila, garmitul, și tatăl lui Eștemoa, maacatitul. 20  Fiii lui Șimon au fost Amnon, Rina, Ben-Hanan și Tilon. Fiii lui Iși au fost Zohet și Ben-Zohet. 21  Fiii lui Șelah,+ fiul lui Iuda, au fost Er, tatăl lui Leca, Laada, tatăl lui Mareșa, și familiile lucrătorilor de țesături fine din casa lui Așbea, 22  precum și Iochim, bărbații din Cozeba, Ioaș și Saraf, care au devenit soții unor femei moabite, și Iașubi-Lehem. Toate acestea sunt din surse străvechi.* 23  Ei erau olari și locuiau în Netaim și în Ghedera. Locuiau acolo și lucrau pentru rege. 24  Fiii lui Simeon+ au fost Nemuel, Iamin, Iarib, Zerah și Șaul.+ 25  Fiul acestuia a fost Șalum; fiul acestuia, Mibsam; iar fiul acestuia, Mișma. 26  Fiii* lui Mișma au fost Hamuel, fiul său; Zacur, fiul acestuia; Șimei, fiul acestuia. 27  Șimei a avut 16 fii și 6 fiice, dar frații lui n-au avut mulți fii și niciuna dintre familiile lor n-a avut atâția fii câți au avut bărbații lui Iuda.+ 28  Ei au locuit la Beer-Șeba,+ Molada,+ Hațar-Șual,+ 29  Bilha, Ețem,+ Tolad, 30  Betuel,+ Horma,+ Țiclag,+ 31  Bet-Marcabot, Hațar-Susim,+ Bet-Biri și Șaaraim. Acestea au fost orașele lor până la începutul domniei lui David. 32  Așezările din apropierea lor au fost Etam, Ain, Rimon, Tochen și Așan,+ cinci orașe, 33  împreună cu așezările care erau în jurul acestor orașe, până la Baal. Acestea au fost listele lor genealogice și locurile în care au locuit. 34  Și au mai fost Meșobab, Iamlec, Ioșa, fiul lui Amația, 35  Ioel, Iehu, fiul lui Ioșibia, fiul lui Seraia, fiul lui Asiel, 36  Elioenai, Iaacoba, Ieșohaia, Asaia, Adiel, Iesimiel, Benaia 37  și Ziza, fiul lui Șifi, fiul lui Alon, fiul lui Iedaia, fiul lui Șimri, fiul lui Șemaia. 38  Aceștia, menționați cu numele, erau căpeteniile familiilor lor, iar casa strămoșilor lor a devenit numeroasă. 39  Și ei s-au dus până la intrarea în Ghedor, spre estul văii, ca să caute pășuni pentru turmele lor. 40  În cele din urmă au găsit pășuni bune și bogate, iar ținutul era întins și se bucura de liniște și pace. Acolo au locuit înainte urmașii lui Ham.+ 41  Aceștia, ale căror nume erau menționate în listă, au venit în zilele lui Ezechia,+ regele lui Iuda, și au distrus corturile hamiților și i-au ucis pe meunimii care erau acolo. I-au nimicit*, după cum se vede și în ziua de azi; apoi s-au stabilit în locul lor, fiindcă acolo erau pășuni pentru turmele lor. 42  Unii dintre simeoniți, 500 de bărbați, s-au dus la muntele Seir+ cu Pelatia, Nearia, Refaia și Uziel, fiii lui Iși, care erau în fruntea lor. 43  Ei i-au ucis pe restul amaleciților,+ care scăpaseră, și au locuit acolo până în ziua de azi.

Note de subsol

Unele nume din acest capitol se pot referi la locuri, nu la persoane. În astfel de cazuri, termenul „tată” poate însemna „întemeietor”.
Este posibil ca numele „Iabeț” să fie înrudit cu un cuvânt ebraic care înseamnă „durere”.
Lit. „fiii”.
Însemnând „Valea meșteșugarilor”.
Lit. „fiii”.
Este posibil să se refere la Bitia din v. 18.
Sau „Aceste cuvinte țin de vechea tradiție”.
Sau „Urmașii”.
Sau „I-au dedicat distrugerii”. Vezi Glosarul.