Prima carte a Cronicilor 27:1-34

  • Oamenii aflați în serviciul regelui (1-34)

27  În ce privește numărul israeliților, adică al capilor caselor părintești, al căpeteniilor peste mii și peste sute+ și al supraveghetorilor lor care îi slujeau regelui+ în orice problemă privind grupurile celor ce intrau și ieșeau lună de lună, în toate lunile anului, fiecare grup era de 24 000.  Peste primul grup, din prima lună, era Iașobeam,+ fiul lui Zabdiel, iar în grupul lui erau 24 000.  Dintre fiii lui Pereț,+ el era căpetenia peste toate căpeteniile grupelor desemnate să slujească în prima lună.  Peste grupul din a 2-a lună era Dodai,+ ahohitul;+ Miclot era conducătorul, iar în grupul lui erau 24 000.  Căpetenia celei de-a 3-a grupe desemnate să slujească în a 3-a lună era Benaia,+ fiul lui Iehoiada,+ preotul principal, iar în grupul lui erau 24 000.  Acest Benaia era un viteaz dintre cei treizeci și era în fruntea celor treizeci, iar peste grupul lui era fiul său Amizabad.  Al 4-lea, pentru a 4-a lună, era Asael,+ fratele lui Ioab,+ și, după el, fiul său Zebadia, iar în grupul lui erau 24 000.  A 5-a căpetenie, pentru a 5-a lună, era Șamhut, izrahitul, iar în grupul lui erau 24 000.  Al 6-lea, pentru a 6-a lună, era Ira,+ fiul lui Icheș, din Tecoa,+ iar în grupul lui erau 24 000. 10  Al 7-lea, pentru a 7-a lună, era Heleț,+ pelonitul, dintre efraimiți, iar în grupul lui erau 24 000. 11  Al 8-lea, pentru a 8-a lună, era Sibecai,+ hușatitul, dintre zerahiți,+ iar în grupul lui erau 24 000. 12  Al 9-lea, pentru a 9-a lună, era Abiezer,+ anatotitul,+ dintre beniaminiți, iar în grupul lui erau 24 000. 13  Al 10-lea, pentru a 10-a lună, era Maharai,+ netofatitul, dintre zerahiți,+ iar în grupul lui erau 24 000. 14  Al 11-lea, pentru a 11-a lună, era Benaia,+ piratonitul, dintre efraimiți, iar în grupul lui erau 24 000. 15  Al 12-lea, pentru a 12-a lună, era Heldai, netofatitul, din Otniel, iar în grupul lui erau 24 000. 16  Aceștia erau conducătorii triburilor Israelului: al rubeniților, Eliezer, fiul lui Zicri; al simeoniților, Șefatia, fiul lui Maaca; 17  al lui Levi, Hașabia, fiul lui Chemuel; al urmașilor lui Aaron, Țadoc; 18  al lui Iuda, Elihu,+ unul dintre frații lui David; al lui Isahar, Omri, fiul lui Mihael; 19  al lui Zabulon, Ișmaia, fiul lui Obadia; al lui Neftali, Ierimot, fiul lui Azriel; 20  al efraimiților, Hosea, fiul lui Azazia; al jumătății tribului lui Manase, Ioel, fiul lui Pedaia; 21  al jumătății tribului lui Manase din Galaad, Ido, fiul lui Zaharia; al lui Beniamin, Iaasiel, fiul lui Abner;+ 22  al lui Dan, Azareel, fiul lui Ieroham. Aceștia erau prinții triburilor Israelului. 23  David nu i-a numărat pe cei de la 20 de ani în jos, deoarece Iehova promisese că va face Israelul la fel de numeros ca stelele cerului.+ 24  Ioab, fiul Țeruiei, începuse să facă numărătoarea, dar n-a terminat-o; din cauza acesteia, mânia lui Dumnezeu s-a abătut asupra Israelului*,+ iar numărul n-a fost trecut în relatarea faptelor din timpul regelui David. 25  Peste tezaurele regelui+ era Azmavet, fiul lui Adiel. Peste depozitele* de pe câmp, din orașe, din sate și din turnuri era Ionatan, fiul lui Ozia. 26  Peste cei ce lucrau la câmp, care cultivau pământul, era Ezri, fiul lui Chelub. 27  Peste vii era Șimei, ramatitul, iar peste rezervele de vin era Zabdi, șifmitul. 28  Peste livezile de măslini și peste sicomorii+ din Șefela+ era Baal-Hanan, ghederitul, iar peste rezervele de ulei era Ioaș. 29  Peste cirezile care pășteau în Saron+ era Șitrai, saronitul, iar peste cirezile din văi era Șafat, fiul lui Adlai. 30  Peste cămile era Obil, ismaelitul, iar peste măgărițe era Iehdia, meronotitul. 31  Peste turme era Iaziz, agaritul. Toți aceștia erau căpeteniile care aveau grijă de bunurile regelui David. 32  Ionatan,+ nepotul lui David, era sfătuitor, om cu pricepere și secretar. Iehiel, fiul lui Hacmoni, avea grijă de fiii regelui.+ 33  Ahitofel+ era sfătuitor al regelui; Hușai,+ architul, era prietenul* regelui. 34  După Ahitofel, sfătuitori erau Iehoiada, fiul lui Benaia,+ și Abiatar;+ Ioab+ era comandantul armatei regelui.

Note de subsol

Lit. „mânia a fost peste Israel”.
Sau „tezaurele”.
Sau „confidentul”.