Prima carte a Cronicilor 26:1-32

  • Grupurile de portari (1-19)

  • Supraveghetori ai tezaurelor și alți funcționari (20-32)

26  Acestea erau grupurile de portari:+ dintre coreiți: Meșelemia,+ fiul lui Cori, dintre fiii lui Asaf.  Și Meșelemia a avut fii: Zaharia, întâiul născut; Iediael, al doilea; Zebadia, al treilea; Iatniel, al patrulea;  Elam, al cincilea; Iehohanan, al șaselea; Eliehoenai, al șaptelea.  Și Obed-Edom a avut fii: Șemaia, întâiul născut; Iehozabad, al doilea; Ioah, al treilea; Sacar, al patrulea; Netaneel, al cincilea;  Amiel, al șaselea; Isahar, al șaptelea; Peultai, al optulea; căci Dumnezeu îl binecuvântase.  Și lui Șemaia, fiul său, i s-au născut fii care au fost conducători ai casei lor părintești, pentru că erau bărbați puternici și capabili.  Fiii lui Șemaia au fost Otni, Refael, Obed și Elzabad; frații acestuia, Elihu și Semachia, erau și ei bărbați capabili.  Toți aceștia erau dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor și frații lor erau bărbați capabili și calificați pentru serviciu, 62 din familia lui Obed-Edom.  Și Meșelemia+ a avut fii și frați, 18 bărbați capabili. 10  Și Hosa, dintre fiii lui Merari, a avut fii. Șimri era căpetenia, pentru că, deși nu era el întâiul născut, tatăl său îl numise căpetenie; 11  Hilchia, al doilea; Tebalia, al treilea; Zaharia, al patrulea. Toți fiii și frații lui Hosa au fost 13. 12  În aceste grupuri de portari, căpeteniile aveau îndatoriri asemenea fraților lor în serviciul de la casa lui Iehova. 13  Astfel, au aruncat sorții,+ atât cel mic, cât și cel mare, după casele lor părintești, pentru fiecare poartă. 14  Partea de est i-a căzut la sorți lui Șelemia. S-au aruncat sorții pentru Zaharia, fiul său, un sfătuitor înțelept, și i-a ieșit la sorți partea de nord. 15  Obed-Edom a primit partea de sud, iar fiii lui+ au primit depozitele. 16  Șupim și Hosa+ au primit partea de vest, lângă Poarta Șalechet, lângă drumul mare care duce în sus, un grup de pază fiind în dreptul altui grup de pază; 17  la est erau șase leviți, la nord, patru în fiecare zi, iar la sud, patru în fiecare zi; și la depozite+ erau doi câte doi; 18  la porticul de la vest erau patru lângă drumul mare+ și doi la portic. 19  Acestea erau grupurile de portari, dintre fiii coreiților și ai merariților. 20  În ce-i privește pe leviți, Ahia supraveghea tezaurele casei adevăratului Dumnezeu și tezaurele lucrurilor sfințite*.+ 21  Fiii lui Ladan, adică fiii gherșoniților din Ladan, capii caselor părintești ale lui Ladan, gherșonitul, au fost Iehieli+ 22  și fiii lui Iehieli: Zetam și Ioel, fratele lui. Ei supravegheau tezaurele casei lui Iehova.+ 23  Dintre amramiți, ițehariți, hebroniți și uzieliți,+ 24  Șebuel, fiul lui Gherșom, fiul lui Moise, era supraveghetor peste depozite. 25  Cât despre frații lui, din Eliezer+ era Rehabia,+ fiul său; Ieșaia, fiul acestuia; Ioram, fiul acestuia; Zicri, fiul acestuia, și Șelomot, fiul acestuia. 26  Acest Șelomot și frații lui supravegheau toate tezaurele lucrurilor sfințite,+ pe care le sfințiseră regele David,+ capii caselor părintești,+ căpeteniile peste mii și peste sute și comandanții armatei. 27  Ei sfințiseră pentru întreținerea casei lui Iehova o parte din prada+ luată din războaie;+ 28  de asemenea, ei supravegheau tot ce sfințiseră Samuel, văzătorul,+ Saul, fiul lui Chiș, Abner,+ fiul lui Ner, și Ioab,+ fiul Țeruiei.+ Tot ce fusese sfințit era în grija lui Șelomit și a fraților lui. 29  Dintre ițehariți,+ lui Chenania și fiilor săi li s-au încredințat responsabilități în afara casei, ca supraveghetori și judecători+ ai Israelului. 30  Dintre hebroniți,+ Hașabia și frații săi, 1 700 de bărbați capabili, au fost însărcinați cu administrarea Israelului în regiunea de la vest de Iordan în ce privește tot serviciul lui Iehova și serviciul regelui. 31  Dintre hebroniți, Ieriia+ era căpetenia hebroniților, potrivit înregistrărilor genealogice ale casei lor părintești. În al 40-lea an al domniei lui David+ s-au căutat și s-au găsit printre ei, la Iazer,+ în Galaad, bărbați puternici și capabili. 32  Și frații lui erau 2 700 de bărbați capabili, capi ai caselor părintești. Astfel, regele David i-a pus peste rubeniți, peste gadiți și peste jumătate din tribul manasiților pentru toate lucrurile adevăratului Dumnezeu și pentru toate lucrurile regelui.

Note de subsol

Sau „dedicate”.