Prima carte a Cronicilor 2:1-55

  • Cei 12 fii ai lui Israel (1, 2)

  • Descendenții lui Iuda (3-55)

2  Aceștia au fost fiii lui Israel:+ Ruben,+ Simeon,+ Levi,+ Iuda,+ Isahar,+ Zabulon,+  Dan,+ Iosif,+ Beniamin,+ Neftali,+ Gad+ și Așer.+  Fiii lui Iuda au fost Er, Onan și Șelah. Aceștia trei i s-au născut din fiica lui Șua, canaanita.+ Dar Er, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii lui Iehova, astfel că El l-a omorât.+  Tamar,+ nora lui Iuda, i i-a născut pe Pereț+ și pe Zerah. Iuda a avut în total cinci fii.  Fiii lui Pereț au fost Hețron și Hamul.+  Fiii lui Zerah au fost Zimri, Etan, Heman, Calcol și Dara. În total au fost cinci.  Fiul* lui Carmi a fost Acar*, cel care a adus nenorocirea* asupra Israelului+ și care a fost infidel în ce privește lucrul dedicat distrugerii*.+  Fiul* lui Etan a fost Azaria.  Fiii care i s-au născut lui Hețron au fost Ierahmeel,+ Ram+ și Chelubai*. 10  Lui Ram i s-a născut Aminadab.+ Lui Aminadab i s-a născut Nahșon,+ căpetenia urmașilor lui Iuda. 11  Lui Nahșon i s-a născut Salma.+ Lui Salma i s-a născut Boaz.+ 12  Lui Boaz i s-a născut Obed. Lui Obed i s-a născut Iese.+ 13  Lui Iese i s-au născut Eliab, întâiul său născut, Abinadab,+ al doilea, Șimea, al treilea,+ 14  Netaneel, al patrulea, Radai, al cincilea, 15  Oțem, al șaselea, și David,+ al șaptelea. 16  Surorile lor au fost Țeruia și Abigail.+ Fiii Țeruiei au fost Abișai,+ Ioab+ și Asael,+ trei. 17  Abigail l-a născut pe Amasa+ și tatăl lui Amasa a fost Ieter, ismaelitul. 18  Caleb*, fiul lui Hețron, a avut și el fii prin Azuba, soția sa, și prin Ieriot. Fiii ei au fost Ieșer, Șobab și Ardon. 19  Când Azuba a murit, Caleb s-a căsătorit cu Efrata,+ care i l-a născut pe Hur.+ 20  Lui Hur i s-a născut Uri. Lui Uri i s-a născut Bețaleel.+ 21  După aceea, Hețron a avut relații intime cu fiica lui Machir,+ tatăl lui Galaad.+ S-a căsătorit cu ea când el avea 60 de ani, iar ea i l-a născut pe Segub. 22  Lui Segub i s-a născut Iair,+ care a avut 23 de orașe în ținutul Galaadului.+ 23  Mai târziu, Gheșurul+ și Siria+ le-au luat Havot-Iairul,+ precum și Chenatul+ și localitățile care țineau de el*, 60 de orașe. Toți aceștia au fost urmașii lui Machir, tatăl lui Galaad. 24  După moartea lui Hețron+ în Caleb-Efrata, Abiia, soția lui Hețron, i l-a născut pe Așhur,+ tatăl lui Tecoa*.+ 25  Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Hețron, au fost Ram, întâiul născut, Buna, Oren, Oțem și Ahia. 26  Ierahmeel a mai avut o soție, al cărei nume era Atara. Ea a fost mama lui Onam. 27  Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, au fost Maaț, Iamin și Echer. 28  Fiii lui Onam au fost Șamai și Iada. Fiii lui Șamai au fost Nadab și Abișur. 29  Numele soției lui Abișur era Abihail, care i i-a născut pe Ahban și pe Molid. 30  Fiii lui Nadab au fost Seled și Apaim. Seled a murit fără să aibă fii. 31  Fiul* lui Apaim a fost Iși. Fiul* lui Iși a fost Șeșan, iar fiul* lui Șeșan a fost Ahlai. 32  Fiii lui Iada, fratele lui Șamai, au fost Ieter și Ionatan. Ieter a murit fără să aibă fii. 33  Fiii lui Ionatan au fost Pelet și Zaza. Aceștia au fost urmașii lui Ierahmeel. 34  Șeșan n-a avut fii, ci numai fiice. Șeșan avea un slujitor egiptean, al cărui nume era Iarha. 35  Șeșan i-a dat-o de soție pe fiica sa lui Iarha, slujitorul său; ea i l-a născut pe Atai. 36  Lui Atai i s-a născut Natan. Lui Natan i s-a născut Zabad. 37  Lui Zabad i s-a născut Eflal. Lui Eflal i s-a născut Obed. 38  Lui Obed i s-a născut Iehu. Lui Iehu i s-a născut Azaria. 39  Lui Azaria i s-a născut Heleț. Lui Heleț i s-a născut Eleasa. 40  Lui Eleasa i s-a născut Sismai. Lui Sismai i s-a născut Șalum. 41  Lui Șalum i s-a născut Iecamia. Lui Iecamia i s-a născut Elișama. 42  Fiii lui Caleb*,+ fratele lui Ierahmeel, au fost Meșa, întâiul său născut, care a fost tatăl lui Zif, și fiii lui Mareșa, tatăl lui Hebron. 43  Fiii lui Hebron au fost Core, Tapuah, Rechem și Șema. 44  Lui Șema i s-a născut Raham, tatăl lui Iorcheam, și lui Rechem i s-a născut Șamai. 45  Fiul lui Șamai a fost Maon. Maon a fost tatăl lui Bet-Țur.+ 46  Efa, concubina lui Caleb, i-a născut pe Haran, pe Moța și pe Gazez. Lui Haran i s-a născut Gazez. 47  Fiii lui Iahdai au fost Reghem, Iotam, Gheșan, Pelet, Efa și Șaaf. 48  Maaca, o altă concubină a lui Caleb, i-a născut pe Șeber și pe Tirhana. 49  După un timp, ea i-a născut pe Șaaf, tatăl lui Madmana,+ și pe Șeva, tatăl lui Macbena și tatăl lui Ghibea.+ Fiica lui Caleb+ a fost Acsa.+ 50  Aceștia au fost urmașii lui Caleb. Fiii lui Hur,+ întâiul născut al Efratei,+ au fost Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim,+ 51  Salma, tatăl lui Betleem,+ și Haref, tatăl lui Bet-Gader. 52  Fiii lui Șobal, tatăl lui Chiriat-Iearim, au fost Haroe și jumătate dintre menuhotiți. 53  Familiile din Chiriat-Iearim au fost itriții,+ putiții, șumatiții și mișraiții. Din acestea au provenit țoratiții+ și eștaoliții.+ 54  Fiii lui Salma au fost Betleem,+ netofatiții, Atrot-Bet-Ioab, jumătate dintre manahatiți și țoriții. 55  Familiile scribilor care locuiau la Iabeț au fost tiratiții, șimeatiții și sucatiții. Aceștia au fost cheniții+ care au provenit din Hammat, tatăl casei lui Recab.+

Note de subsol

Lit. „Fiii”.
Însemnând „Cel ce aduce nenorocirea”, „Cel ce aduce ostracizarea”. Este numit și Acan în Ios 7:1.
Sau „necazul”, „ostracizarea”.
Lit. „Fiii”.
Numit și Caleb în v. 18, 19, 42.
Numit și Chelubai în v. 9.
Sau „din jur”.
Unele nume din acest capitol se pot referi la locuri, nu la persoane. În astfel de cazuri, termenul „tată” poate însemna „întemeietor”.
Lit. „Fiii”.
Lit. „Fiii”.
Lit. „fiii”.
Numit și Chelubai în v. 9.