Prima carte a Cronicilor 15:1-29

  • Leviții duc Arca la Ierusalim (1-29)

    • Mical îl disprețuiește pe David (29)

15  El și-a construit și alte case în Cetatea lui David, a pregătit un loc pentru Arca adevăratului Dumnezeu și a ridicat un cort pentru ea.+  Atunci David a zis: „Nimeni să nu poarte Arca adevăratului Dumnezeu în afară de leviți, căci pe ei i-a ales Iehova să poarte Arca lui Iehova și să-i slujească pentru totdeauna”.+  Apoi David a strâns tot Israelul la Ierusalim ca să urce Arca lui Iehova la locul pe care îl pregătise.+  David i-a adunat pe urmașii lui Aaron+ și pe leviți.+  Dintre chehatiți: pe Uriel, căpetenia, și pe frații lui, 120;  dintre merariți: pe Asaia,+ căpetenia, și pe frații lui, 220;  dintre gherșomiți: pe Ioel,+ căpetenia, și pe frații lui, 130;  dintre urmașii lui Elițafan:+ pe Șemaia, căpetenia, și pe frații lui, 200;  dintre urmașii lui Hebron: pe Eliel, căpetenia, și pe frații lui, 80; 10  dintre urmașii lui Uziel:+ pe Aminadab, căpetenia, și pe frații lui, 112. 11  Și David i-a chemat pe preoții Țadoc+ și Abiatar,+ precum și pe leviții Uriel, Asaia, Ioel, Șemaia, Eliel și Aminadab 12  și le-a zis: „Voi sunteți capi ai caselor părintești ale leviților. Sfințiți-vă, voi și frații voștri, și urcați Arca lui Iehova, Dumnezeul Israelului, la locul pe care l-am pregătit. 13  Pentru că prima dată nu ați purtat-o,+ mânia lui Iehova, Dumnezeul nostru, a izbucnit împotriva noastră,+ fiindcă nu am urmat instrucțiunile sale”.+ 14  Astfel, preoții și leviții s-au sfințit ca să urce Arca lui Iehova, Dumnezeul Israelului. 15  Apoi leviții au purtat Arca adevăratului Dumnezeu pe umerii lor, cu ajutorul drugilor,+ așa cum poruncise Moise după cuvântul lui Iehova. 16  David le-a spus apoi căpeteniilor leviților să-i numească pe frații lor, cântăreții, să cânte cu glas tare și cu bucurie, acompaniați de instrumente muzicale: lire, harpe+ și cimbale.+ 17  Așadar, leviții i-au numit pe Heman,+ fiul lui Ioel, și, dintre frații lui, pe Asaf,+ fiul lui Berechia, iar dintre merariți, frații lor, pe Etan,+ fiul lui Cușaia. 18  Împreună cu ei erau frații lor din al doilea grup:+ Zaharia, Ben, Iaaziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Benaia, Maaseia, Matitia, Elifelehu, Micneia, precum și Obed-Edom și Ieiel, portarii. 19  Cântăreții Heman,+ Asaf+ și Etan cântau la cimbale de aramă.+ 20  Zaharia, Aziel, Șemiramot, Iehiel, Uni, Eliab, Maaseia și Benaia cântau la instrumente cu coarde acordate în alamot*.+ 21  Matitia,+ Elifelehu, Micneia, Obed-Edom, Ieiel și Azazia cântau la harpe acordate în șeminit*,+ dirijând astfel cântăreții. 22  Chenania,+ căpetenia leviților care purtau Arca, supraveghea transportul acesteia, căci era priceput, 23  iar Berechia și Elcana erau portari care păzeau Arca. 24  Preoții Șebania, Ioșafat, Netaneel, Amasai, Zaharia, Benaia și Eliezer sunau cu putere din trompete înaintea Arcei adevăratului Dumnezeu,+ iar Obed-Edom și Iehia slujeau și ei ca portari care păzeau Arca. 25  Apoi David, bătrânii Israelului și căpeteniile peste mii s-au dus să aducă arca legământului lui Iehova de la casa lui Obed-Edom+ cu bucurie.+ 26  Întrucât adevăratul Dumnezeu i-a ajutat pe leviții care purtau arca legământului lui Iehova, ei au sacrificat șapte tauri tineri și șapte berbeci.+ 27  David era îmbrăcat cu o tunică fără mâneci dintr-o țesătură fină și, la fel, toți leviții care purtau Arca, cântăreții și Chenania, căpetenia cântăreților care o purtau; David avea pe el și un efod de in.+ 28  Toți israeliții urcau arca legământului lui Iehova cu strigăte de bucurie,+ cu sunet de corn, cu trompete+ și cu cimbale, cântând cu putere la lire și la harpe.+ 29  Când arca legământului lui Iehova a ajuns în Cetatea lui David,+ Mical,+ fiica lui Saul, s-a uitat pe fereastră și l-a văzut pe regele David jucând și sărbătorind; și a început să-l disprețuiască în inima ei.+

Note de subsol