Prima carte a Cronicilor 13:1-14

  • Arca este adusă de la Chiriat-Iearim (1-14)

13  David s-a sfătuit cu căpeteniile peste mii și peste sute și cu toți conducătorii.+  Apoi David a zis întregii congregații a Israelului: „Dacă găsiți de cuviință și dacă Iehova, Dumnezeul nostru, aprobă lucrul acesta, să trimitem vorbă la frații noștri care au rămas în toate ținuturile Israelului, precum și la preoții și la leviții din orașele lor+ cu pășuni, ca să se adune la noi.  Și să aducem înapoi Arca+ Dumnezeului nostru”. Căci în zilele lui Saul nu avuseseră grijă de ea.+  Toată congregația a fost de acord să se facă așa, fiindcă lucrul acesta a părut drept în ochii întregului popor.  Așadar, David a strâns tot Israelul, de la râul Egiptului* până la Lebo-Hamat*,+ ca să aducă de la Chiriat-Iearim Arca adevăratului Dumnezeu.+  David și tot Israelul au urcat la Baala,+ la Chiriat-Iearim, care ține de Iuda, ca să aducă de acolo Arca adevăratului Dumnezeu, Iehova, care stă pe tron deasupra* heruvimilor,+ Arca peste care este chemat numele său.  Însă Arca adevăratului Dumnezeu a fost pusă într-un car nou+ ca să fie adusă de la casa lui Abinadab, iar Uza și Ahio conduceau carul.+  David și tot Israelul sărbătoreau acest eveniment cu toată puterea lor înaintea adevăratului Dumnezeu, cu cântări, cu harpe, cu alte instrumente cu coarde, cu tamburine,+ cu cimbale+ și cu trompete.+  Dar, când au ajuns la aria de treierat a lui Chidon, Uza și-a întins mâna și a apucat Arca, fiindcă vitele erau cât pe ce s-o răstoarne. 10  Atunci Iehova s-a aprins de mânie împotriva lui Uza și l-a lovit pentru că își întinsese mâna și apucase Arca.+ Și el a murit acolo, înaintea lui Dumnezeu.+ 11  David s-a supărat* pentru că mânia lui Iehova izbucnise* împotriva lui Uza; și locul acela se numește Pereț-Uza* și în ziua de azi. 12  În ziua aceea, lui David i s-a făcut teamă de adevăratul Dumnezeu și a zis: „Cum să aduc la mine Arca adevăratului Dumnezeu?”.+ 13  Și David n-a adus Arca unde era el, în Cetatea lui David, ci a pus să fie dusă la casa lui Obed-Edom, gatitul. 14  Arca adevăratului Dumnezeu a rămas trei luni la familia lui Obed-Edom, în casa lui; și Iehova a binecuvântat familia lui Obed-Edom și tot ce era al lui.+

Note de subsol

Sau „de la Sihor, din Egipt”.
Sau „intrarea în Hamat”.
Sau, posibil, „între”.
Sau „s-a întristat”.
Lit. „Iehova făcuse o ruptură”.
Însemnând „Ruptură împotriva lui Uza”.