Prima carte a Cronicilor 12:1-40

  • Susținătorii domniei lui David (1-40)

12  Aceștia au fost bărbații care s-au dus la David, la Țiclag,+ când el nu putea umbla liber din cauza lui Saul,+ fiul lui Chiș; ei erau dintre războinicii viteji care îl ajutau în luptă.+  Erau înarmați cu arcuri și puteau să arunce pietre cu praștia+ și să tragă săgeți cu arcul, folosindu-și atât mâna dreaptă, cât și mâna stângă.+ Ei erau dintre frații lui Saul, din Beniamin.+  Ahiezer era căpetenia și împreună cu el era Ioaș, amândoi fii ai lui Șemaa, ghibeatitul;+ Ieziel și Pelet, fiii lui Azmavet;+ Beraca și Iehu, anatotitul;  Ișmaia, gabaonitul,+ un războinic viteaz dintre cei treizeci+ și peste cei treizeci; de asemenea, Ieremia, Iahaziel, Iohanan și Iozabad, ghederatitul;  Eluzai, Ierimot, Bealia, Șemaria, Șefatia, harifitul;  Elcana, Ișia, Azareel, Ioezer, Iașobeam, coreiții;+  apoi Ioela și Zebadia, fiii lui Ieroham din Ghedor.  Unii dintre gadiți i s-au alăturat lui David în refugiul din pustiu.+ Ei erau războinici viteji, soldați instruiți pentru război, care mânuiau scutul mare și lancea; fețele lor erau ca ale leilor și erau iuți ca gazelele de pe munți.  Ezer era căpetenia; Obadia, al doilea; Eliab, al treilea; 10  Mișmana, al patrulea; Ieremia, al cincilea; 11  Atai, al șaselea; Eliel, al șaptelea; 12  Iohanan, al optulea; Elzabad, al nouălea; 13  Ieremia, al zecelea; Macbanai, al unsprezecelea. 14  Aceștia erau dintre gadiți,+ căpetenii ale armatei. Cel mai mic făcea cât 100, iar cel mai mare, cât 1 000.+ 15  Ei au fost cei care au trecut Iordanul în luna întâi, când acesta se revărsa peste maluri, și i-au pus pe fugă pe toți cei din văi, spre est și spre vest. 16  Unii bărbați din Beniamin și din Iuda s-au dus și ei la David, în refugiu.+ 17  Atunci David le-a ieșit înainte și le-a zis: „Dacă ați venit la mine cu pace, ca să mă ajutați, inima mea va fi una cu a voastră. Dar, dacă ați venit să mă dați în mâna dușmanilor mei, când eu n-am făcut niciun rău, Dumnezeul strămoșilor noștri să vadă și să judece”.+ 18  Atunci spiritul a venit peste* Amasai,+ căpetenia celor treizeci, și el a zis: „Ai tăi suntem, David, și cu tine suntem, fiu al lui Iese!+ Pace, pace ție și pace celui care te ajută,căci Dumnezeul tău te ajută”.+ Astfel, David i-a primit și i-a numit căpetenii peste trupe. 19  Unii din Manase au trecut și ei de partea lui David când el s-a dus cu filistenii ca să lupte împotriva lui Saul. Dar David nu i-a ajutat pe filisteni, căci, după ce s-au sfătuit, domnitorii filistenilor+ l-au alungat, zicând: „El va trece de partea lui Saul, domnul său, cu prețul capetelor noastre”.+ 20  Când s-a dus la Țiclag,+ din Manase au trecut de partea lui: Adnah, Iozabad, Iediael, Mihael, Iozabad, Elihu și Țiletai, căpetenii peste mii în Manase.+ 21  Ei l-au ajutat pe David în lupta împotriva cetei de jefuitori, fiindcă toți erau bărbați puternici și curajoși.+ Și ei au ajuns comandanți în armată. 22  Zi de zi veneau la David+ oameni ca să-l ajute, până s-a făcut o tabără mare, ca tabăra lui Dumnezeu.+ 23  Iată numărul bărbaților înarmați pentru luptă care s-au dus la David, la Hebron,+ ca să-i dea lui domnia lui Saul, după porunca lui Iehova.+ 24  Bărbații lui Iuda care purtau scutul mare și lancea erau 6 800, înarmați pentru luptă. 25  Dintre simeoniți au fost 7 100 de războinici puternici și curajoși. 26  Dintre leviți au fost 4 600. 27  Iehoiada+ era conducătorul fiilor lui Aaron+ și cu el erau 3 700, 28  precum și Țadoc,+ un tânăr puternic și curajos, și 22 de căpetenii din casa lui părintească. 29  Dintre beniaminiți, frații lui Saul,+ au fost 3 000; până atunci, majoritatea lor susținuseră cu fidelitate casa lui Saul. 30  Dintre efraimiți au fost 20 800 de bărbați puternici și curajoși, bărbați cu renume în casele lor părintești. 31  Din jumătatea tribului lui Manase au fost 18 000 care fuseseră indicați cu numele ca să se ducă să-l facă rege pe David. 32  Din tribul lui Isahar, cei care înțelegeau timpurile și știau ce trebuia să facă Israelul au fost 200 de căpetenii; toți frații lor erau sub comanda lor. 33  Din Zabulon au fost 50 000 care erau apți să slujească în armată, fiind instruiți să lupte în formație cu toate armele de război. Toți i s-au alăturat lui David, fiindu-i loiali.* 34  Din Neftali au fost 1 000 de căpetenii și cu ele, 37 000 de bărbați cu scuturi mari și cu sulițe. 35  Dintre daniți au fost 28 600, instruiți să lupte în formație. 36  Din Așer au fost 40 000 care erau apți să slujească în armată, fiind instruiți să lupte în formație. 37  De dincolo de Iordan,+ dintre rubeniți, dintre gadiți și din jumătatea tribului lui Manase, au fost 120 000 de soldați, cu tot felul de arme de război. 38  Toți aceștia erau bărbați de război, apți să lupte în linie de bătaie; ei au venit la Hebron cu o inimă întreagă ca să-l facă pe David rege peste tot Israelul. Dar și ceilalți din Israel își doreau cu toții* să-l facă rege pe David.+ 39  Ei au rămas acolo cu David trei zile, mâncând și bând, căci frații lor făcuseră pregătiri pentru ei. 40  De asemenea, cei care erau în apropierea lor și chiar și cei din Isahar, Zabulon și Neftali aduceau multe alimente pe măgari, pe cămile, pe catâri și pe vite: făină, turte de smochine presate, turte de stafide, vin și ulei. Aduceau și multe vite și oi, căci era bucurie în Israel.

Note de subsol

Lit. „l-a îmbrăcat pe”.
Sau „Niciunul dintre cei care i s-au alăturat lui David nu avea inima împărțită”.
Lit. „erau cu o singură inimă”.