Prima scrisoare către corinteni 15:1-58

  • Învierea lui Cristos (1-11)

  • Învierea este baza credinței (12-19)

  • Învierea lui Cristos este o garanție (20-34)

  • Corpul fizic și corpul spiritual (35-49)

  • Nemurirea și neputrezirea (50-57)

  • Să avem multe de făcut în lucrarea Domnului (58)

15  Vă amintesc deci, fraților, de vestea bună pe care v-am anunțat-o,+ pe care ați și acceptat-o și de partea căreia ați luat poziție.  Prin această veste bună, pe care v-am anunțat-o, sunteți și salvați dacă țineți cu tărie la ea. Altminteri, în zadar ați devenit credincioși.  Căci printre primele lucruri pe care vi le-am transmis este ceea ce am primit și eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre, potrivit Scripturilor,+  că a fost înmormântat,+ că a fost sculat din morți+ a treia zi,+ potrivit Scripturilor,+  și că i s-a arătat lui Chifa*,+ apoi Celor doisprezece.+  După aceea, li s-a arătat la peste 500 de frați odată,+ dintre care majoritatea sunt încă în viață, iar unii au adormit în moarte.  Pe urmă i s-a arătat lui Iacov,+ apoi tuturor apostolilor.+  Și, ultimului dintre toți, mi s-a arătat și mie,+ ca unuia născut prematur.  Căci eu sunt cel mai mic dintre apostoli și nu sunt demn să fiu numit apostol, fiindcă am persecutat congregația lui Dumnezeu.+ 10  Dar prin bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și bunătatea sa nemeritată față de mine n-a fost zadarnică; dimpotrivă, am trudit mai mult decât ei toți, totuși nu eu, ci bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu care este cu mine. 11  Astfel, indiferent cine predică, eu sau ei, noi așa predicăm și voi așa ați ajuns să credeți. 12  Dar, dacă se predică despre Cristos că a fost sculat din morți,+ cum de zic unii dintre voi că nu există înviere a morților? 13  Dacă într-adevăr nu există înviere a morților, atunci nici Cristos nu a fost sculat din morți. 14  Iar dacă Cristos nu a fost sculat din morți, atunci predicarea noastră este zadarnică și la fel este și credința voastră. 15  Pe lângă aceasta, suntem găsiți și ca martori mincinoși ai lui Dumnezeu,+ fiindcă, dacă într-adevăr morții nu vor fi sculați, înseamnă că noi am depus o mărturie mincinoasă despre Dumnezeu spunând că l-a sculat din morți pe Cristos,+ când, de fapt, nu l-a sculat. 16  Căci, dacă morții nu vor fi sculați, nici Cristos nu a fost sculat din morți. 17  Mai mult, dacă Cristos nu a fost sculat din morți, credința voastră este zadarnică, iar voi rămâneți în păcatele voastre.+ 18  Atunci și cei care au adormit în moarte și erau uniți cu Cristos au dispărut pentru totdeauna.+ 19  Dacă numai pentru viața aceasta am sperat în Cristos, suntem cei mai de plâns dintre oameni. 20  Însă acum Cristos a fost sculat din morți, primul rod dintre cei care au adormit în moarte.+ 21  Căci, având în vedere că moartea a venit printr-un om,+ învierea morților vine tot printr-un om.+ 22  Fiindcă, așa cum toți mor prin Adam,+ tot așa toți vor fi readuși la viață prin Cristos.+ 23  Dar fiecare la rândul lui: Cristos este primul rod,+ după aceea, în timpul prezenței sale, cei ce sunt ai lui Cristos.+ 24  Apoi, la sfârșit, el îi va preda Dumnezeului și Tatălui său Regatul, după ce va reduce la nimic orice guvernare și orice autoritate și putere.+ 25  Căci el trebuie să domnească până când Dumnezeu îi va pune pe toți dușmanii sub picioarele sale.+ 26  Ultimul dușman care va fi redus la nimic este moartea.+ 27  Căci Dumnezeu „a pus toate lucrurile sub picioarele sale”.+ Dar, când se spune că toate lucrurile i-au fost supuse,+ este clar că aceasta nu se referă și la Cel ce i-a supus toate lucrurile.+ 28  Însă, când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci și Fiul însuși se va supune Celui ce i-a supus toate lucrurile,+ pentru ca Dumnezeu să fie totul pentru toți.+ 29  Altminteri, ce vor face cei ce se botează pentru a fi morți?+ Dacă morții nu vor fi sculați niciodată, de ce se mai botează ei pentru a fi morți? 30  De ce suntem și noi în pericol în fiecare ceas*?+ 31  Zilnic înfrunt moartea. Acest lucru este adevărat, fraților, așa cum este adevărat că mă mândresc cu voi în Cristos Isus, Domnul nostru. 32  Dacă, la fel ca alți oameni*, m-am luptat cu fiarele în Efes,+ la ce-mi folosește? Dacă morții nu vor fi sculați, „să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri”.+ 33  Nu vă lăsați înșelați.* Tovărășiile* rele strică obiceiurile bune*.+ 34  Veniți-vă în fire, făcând ce este drept, și nu practicați păcatul, căci unii dintre voi nu au cunoștință despre Dumnezeu. Vorbesc așa ca să vă fie rușine. 35  Dar cineva va spune: „Cum vor fi sculați morții? Și cu ce fel de corp vor reveni la viață?”.+ 36  Om irațional! Ceea ce semeni tu nu prinde viață dacă nu moare mai întâi. 37  Iar ceea ce semeni nu este corpul care va crește, ci un simplu grăunte, fie de grâu, fie de vreo altă plantă. 38  Dar Dumnezeu îi dă un corp așa cum vrea el și fiecărei semințe îi dă propriul ei corp. 39  Nu toată carnea este la fel, ci una este carnea oamenilor, alta este carnea vitelor, alta carnea păsărilor și alta a peștilor. 40  Sunt corpuri cerești*+ și corpuri pământești,+ dar una este gloria corpurilor cerești și alta a corpurilor pământești. 41  Una este strălucirea soarelui, alta este strălucirea lunii+ și alta este strălucirea stelelor; de fapt, o stea se deosebește în strălucire de altă stea. 42  Așa este și cu învierea morților. Ceea ce este semănat în putrezire este sculat din morți în neputrezire.+ 43  Ceea ce este semănat în dezonoare este sculat din morți în glorie.+ Ceea ce este semănat în slăbiciune este sculat din morți în putere.+ 44  Este semănat corp fizic, este sculat din morți corp spiritual. Dacă este un corp fizic, este și unul spiritual. 45  Așa este scris: „Primul om, Adam, a devenit o ființă* vie”.+ Ultimul Adam a devenit un spirit dătător de viață.+ 46  Totuși, nu cel spiritual este primul. Cel fizic este primul, apoi cel spiritual. 47  Primul om este din pământ și este făcut din țărână.+ Al doilea om este din cer.+ 48  Așa cum este cel făcut din țărână, așa sunt și cei făcuți din țărână; și așa cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești.+ 49  Și așa cum am purtat chipul celui făcut din țărână,+ așa vom purta și chipul celui ceresc.+ 50  Dar vă spun, fraților: Carnea și sângele nu pot să moștenească Regatul lui Dumnezeu, nici putrezirea să moștenească neputrezirea. 51  Iată! Vă spun un secret sacru: Nu toți vom adormi în moarte, dar toți vom fi schimbați,+ 52  într-o clipă, într-o clipeală de ochi, în timpul ultimei trompete. Căci trompeta va suna,+ morții vor fi înviați în neputrezire, iar noi vom fi schimbați. 53  Fiindcă ceea ce este supus putrezirii trebuie să se îmbrace în neputrezire+ și ceea ce este muritor trebuie să se îmbrace în nemurire.+ 54  Dar, când ceea ce putrezește se va îmbrăca în neputrezire și ceea ce este muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea este înghițită pentru totdeauna”.+ 55  „Moarte, unde îți este victoria? Moarte, unde îți este ghimpele?”+ 56  Ghimpele care produce moartea este păcatul,+ iar puterea păcatului este Legea*.+ 57  Dar mulțumiri să-i fie aduse lui Dumnezeu, căci ne dă victoria prin Domnul nostru Isus Cristos!+ 58  Prin urmare, iubiții mei frați, fiți statornici,+ de neclintit, având întotdeauna multe de făcut+ în lucrarea Domnului, știind că truda voastră în legătură cu Domnul nu este zadarnică.+

Note de subsol

Numit și Petru.
Sau „tot timpul”.
Sau, posibil, „din motive omenești”.
Sau „Nu vă înșelați”.
Sau „Influențele”, „Prieteniile”.
Sau „corup bunele moravuri”.
Sau „spirituale”.
Sau „un suflet”, „o persoană”.
Sau „iar Legea dă putere păcatului”.