Prima scrisoare către corinteni 1:1-31

  • Salutări (1-3)

  • Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu pentru corinteni (4-9)

  • Îndemn la unitate (10-17)

  • Cristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu (18-25)

  • Să ne lăudăm numai în Iehova (26-31)

1  Pavel, chemat să fie apostol+ al lui Cristos Isus prin voința lui Dumnezeu, și Sosten, fratele nostru,  către congregația lui Dumnezeu din Corint,+ către voi, care ați fost sfințiți în unitate cu Cristos Isus+ și ați fost chemați să fiți sfinți, împreună cu toți cei care, pretutindeni, cheamă numele Domnului Isus Cristos,+ Domnul lor și al nostru:  Să aveți bunătate nemeritată și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos!  Îi mulțumesc întotdeauna Dumnezeului meu cu privire la voi pentru bunătatea nemeritată a lui Dumnezeu care v-a fost dată prin Cristos Isus.  De fapt, în Cristos ați fost îmbogățiți în toate – în capacitatea de a vesti cuvântul și în cunoștință deplină – ,+  ceea ce arată că mărturia despre Cristos+ este bine înrădăcinată în voi.  Astfel, nu vă lipsește niciun dar în timp ce așteptați cu nerăbdare revelarea Domnului nostru Isus Cristos.+  Dumnezeu vă va întări până la sfârșit, ca să fiți liberi de orice acuzație în ziua Domnului nostru Isus Cristos.+  Fidel este Dumnezeu,+ care v-a chemat să fiți în unitate* cu Fiul său, Isus Cristos, Domnul nostru! 10  Vă îndemn deci, fraților, în numele Domnului nostru Isus Cristos, să vorbiți toți în același fel și să nu fie dezbinări între voi,+ ci să fiți pe deplin uniți în același gând și în aceeași opinie.+ 11  Căci unii din casa lui Cloe mi-au adus la cunoștință, frații mei, că între voi sunt neînțelegeri. 12  Ce vreau să spun este că voi ziceți: „Eu sunt al lui Pavel”, „Iar eu al lui Apolo”,+ „Iar eu al lui Chifa*”, „Iar eu al lui Cristos”. 13  Este Cristos dezbinat? Oare Pavel a fost țintuit pe stâlp pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost botezați? 14  Îi mulțumesc lui Dumnezeu că n-am botezat pe niciunul dintre voi, în afară de Crisp+ și de Gaius,+ 15  pentru ca nimeni să nu poată spune că ați fost botezați în numele meu. 16  Ba am botezat și casa lui Ștefana.+ În rest, nu știu să mai fi botezat pe cineva. 17  Căci Cristos m-a trimis nu să botez, ci să anunț vestea bună,+ iar aceasta nu cu vorbirea celor învățați*, pentru ca stâlpul de tortură* al lui Cristos să nu devină inutil. 18  Fiindcă mesajul despre stâlpul de tortură* este o nebunie pentru cei care pier,+ dar pentru noi, care suntem salvați, este puterea lui Dumnezeu.+ 19  Căci este scris: „Voi face să dispară înțelepciunea înțelepților și voi înlătura inteligența învățaților”.+ 20  Unde este înțeleptul? Unde este scribul*? Unde este polemistul* acestui sistem*? Nu a arătat Dumnezeu că înțelepciunea lumii este o nebunie? 21  Căci, întrucât lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu+ prin înțelepciunea ei,+ Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a considerat că este bine ca, prin nebunia+ a ceea ce se predică, să-i salveze pe cei ce cred. 22  Iudeii cer semne,+ iar grecii caută înțelepciune, 23  dar noi îl predicăm pe Cristos țintuit pe stâlp, care pentru iudei este un motiv de poticnire, iar pentru națiuni o nebunie.+ 24  Însă pentru cei chemați, atât iudei, cât și greci, Cristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu.+ 25  Fiindcă un lucru nebun al lui Dumnezeu este mai înțelept decât ce consideră oamenii a fi înțelept și un lucru slab al lui Dumnezeu este mai puternic decât ce consideră oamenii a fi puternic.+ 26  Căci voi vedeți, fraților, că printre cei chemați nu sunt mulți înțelepți din punct de vedere omenesc*,+ nici mulți cu putere, nici mulți de origine nobilă*,+ 27  ci Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să-i facă de rușine pe înțelepți; Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să le facă de rușine pe cele puternice.+ 28  Și Dumnezeu a ales lucrurile neînsemnate ale lumii și lucrurile disprețuite, lucrurile care nu sunt, ca să le reducă la nimic pe cele care sunt,+ 29  pentru ca nimeni* să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 30  Însă datorită lui voi sunteți uniți cu Cristos Isus, care a devenit pentru noi înțelepciune de la Dumnezeu, precum și dreptate,+ sfințenie+ și eliberare prin răscumpărare,+ 31  ca să fie așa cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Iehova*”.+

Note de subsol

Sau „părtășie”.
Numit și Petru.
Sau „cu un limbaj elevat”.
Adică un expert în Lege.
Adică o persoană căreia îi place să discute în contradictoriu.
Sau „acestei ere (epoci)”. Vezi Glosarul, „Sistem(e)”.
Lit. „potrivit cărnii”.
Sau „din familii importante”.
Lit. „nicio carne”.