Salt la conţinut

Salt la cuprins

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

Pagina de titlu/Pagina editorilor

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

© 2022

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 U.S.A.

EDITORI

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, U.S.A.

Această publicație nu se comercializează. Ea este distribuită în cadrul unei lucrări mondiale de instruire biblică, susținute prin donații.

Elementele prezentate în ilustrații și în reconstituirile 3D din Galeria multimedia au la bază cercetări ample. Totuși, ele nu constituie decât reprezentări artistice și, uneori, înfățișează doar o posibilitate.

Biblia – Traducerea lumii noi (ediția de studiu)

Romanian (nwtsty-M)

Geneza © 2022

Exodul © 2022

Leviticul © 2022

Numerele © 2022

Deuteronomul © 2022

Iosua © 2022

Judecătorii © 2022

Rut © 2022

1 Samuel © 2022

2 Samuel © 2022

1 Regi © 2022

2 Regi © 2022

1 Cronici © 2022

2 Cronici © 2022

Ezra © 2022

Neemia © 2022

Estera © 2022

Iov © 2022

Psalmii © 2022

Proverbele © 2022

Eclesiastul © 2022

Cântarea cântărilor © 2022

Isaia © 2022

Ieremia © 2022

Plângerile © 2022

Ezechiel © 2022

Daniel © 2022

Osea © 2022

Ioel © 2022

Amos © 2022

Obadia © 2022

Iona © 2022

Mica © 2022

Naum © 2022

Habacuc © 2022

Țefania © 2022

Hagai © 2022

Zaharia © 2022

Maleahi © 2022

Matei © 2022

Marcu © 2022

Luca © 2022

Ioan © 2022

Faptele © 2022

Romani © 2022

1 Corinteni © 2022

2 Corinteni © 2022

Galateni © 2022

Efeseni © 2022

Filipeni © 2022

Coloseni © 2022

1 Tesaloniceni © 2022

2 Tesaloniceni © 2022

1 Timotei © 2022

2 Timotei © 2022

Tit © 2022

Filimon © 2022

Evrei © 2022

Iacov © 2022

1 Petru © 2022

2 Petru © 2022

1 Ioan © 2022

2 Ioan © 2022

3 Ioan © 2022

Iuda © 2022

Revelația © 2022